Inga effekter alls av försöket med sex timmars arbetsdag

Pressmeddelande 190417: Inga effekter alls av försöket med sex timmars arbetsdag

 

Nu är försöket med att införa sex timmars arbetsdag med betalt för heltid avslutat. Resultatet var i linje med tidigare experiment på samma tema, ökade kostnader till ingen nytta. Försöket har kostat skattebetalarna 3,3 miljoner kronor. Slutsatserna från rapporten lyder:

 

” Gällande produktivitet och kvalitet har ingen förändring påvisats. Det har inte kunnat konstateras något samband mellan 6-timmars arbetsdag och sänkt sjukfrånvaro.

Resultatet visar endast en marginell påverkan på upplevelsen av fysisk och psykosocial

arbetsmiljö.” … ” Gällande rekrytering och möjlighet för seniora medarbetare att kvarstå i arbete har ingen effekt kunnat mätas.”

 

Från Alliansen är vi inte förvånade över slutsatserna. Redan när frågan väcktes år 2015 motsatte vi oss försöket och ansåg att pengarna hade gjort större nytta med andra arbetsmiljöhöjande åtgärder.

 

Att införa experimentet i hela regionens verksamhet skulle kosta över 1,1 miljarder. Det är betydligt mer än vad det idag kostar att bedriva all barn- och ungdomsvård, röntgen, cancervård, hjärtsjukvård, all provtagningsverksamhet samt neurosjukvård under ett år.

 

Allians för Västerbotten

 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

 

Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.