Motverka den växande psykiska ohälsan och särskilt hos barn och unga

Den psykiska ohälsan ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. En tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga är oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bland landets sämsta tillgänglighet och har under många år inte levererat tillfredsställande resultat. Psykiatrin är ett område där det är extra viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan patienten, anhöriga och behandlare. Om detta förtroende inte finns är det svårt att nå goda resultat. Skolhälsovården måste bli en integrerad del av vårdkedjan.

Hela psykiatrin behöver stärkas men situationen har varit oacceptabel under lång tid för barn och unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Vi menar att det krävs ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att öka egenmakten hos drabbade patienter, korta vårdköerna och bryta upp med dem långvariga problemen inom den offentligt drivna barn- och ungdomspsykiatrin i länet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.