Varför så få BUP-besök per helårsarbetare i Västerbotten?

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten är en följetång i sjukvårdspolitiken i Västerbotten. Det har under många år varit en av landstingsfullmäktige, numera regionfullmäktiges mest debatterade frågor med anledning av dem många problem som finns inom verksamheten inte minst tillgängligheten.

 

Nu har en ny rapport kring hur många besök per helårsarbetare som görs i respektive län kommit.Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare och i Västerbotten med bara 218 besök placerar länet sig på näst sämsta placeringen i landet. Allt detta från statistik ur rapporten Psykiatrin i siffror, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag psykisk hälsa står bakom.

 

På grund av detta har jag väckt följande fråga till ansvarig socialdemokratisk politiker:

Varför så få BUP-besök per helårsarbetare i Västerbotten?

 

I Västerbotten är antalet besök per helårsarbetande personal i öppenvården, inom barn- och ungdomspsykiatrin, år 2018 bara 218. Detta kan jämföras med Gotland som har 512 och Sörmland med 448 besök. Rikssnittet är 329 besök. Allt detta från statistik ur rapporten Psykiatrin i siffror, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppdrag psykisk hälsa står bakom.

 

Den sammantagna placeringen för Västerbotten är näst sämst. Det är förvisso en placering bättre än vid den förra statistiken. Trots att Moderaterna lyfte denna fråga år 2017 med krav om åtgärder och förbättringar har inget hänt.

 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson(S)

 

1.                         Är du nöjd med Västerbottens placering?

2.                         Tänker du vidta några åtgärder för att förbättra antalet besök per helårsarbetare inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten?

3.                         Ser du ett samband mellan få besök per medarbetare och att Västerbotten har bland Sveriges sämsta tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatri?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

2 kommentarer

 1. Kim

  Två tankar…
  Först – är antal man tar emot ett relevant mått på hur man hanterar psykisk ohälsa eller finns mer relevanta parametrar?
  Avslutningsvis – att det blir få är inte konstigt. Politiker prioriterar ett arbetssätt som bygger på att det är bättre att utreda och skriva papper än att få något gjort. Det gäller politiker i alla färger som alltid är rörande överens om att öka administrationen. Steg för steg.

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   Frågan om varför Västerbotten tar emot färre och har bland de längsta köerna är relevanta frågor för en förtroendevald politiker att ställa. Det är inte samma sak som mått på psykisk ohälsa. Skriver att vi behöver minska byråkrati och inte öka den.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.