Socialdemokraterna, vad hände med inrättandet av ett Beroendecentrum?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 190926:

På insändarplats i VK (26/9) efterlyser två företrädare från psykiatrin vid NUS vart det planerade Beroendecentrumet tagit vägen. Redan år 2012 motionerade Moderaterna om behovet av att inrätta ett centrum likt andra universitetssjukhus redan hade då. Under 2014 motionerade Moderaterna i Umeå kommun om att i samverkan med Västerbottens läns landsting inrätta ett Beroendecentrum.

– Förslaget handlar inte om att inrätta någon ny verksamhet utan samla den befintliga på ett ställe för att nå vinster i from av mer patientcentrad vård, samverkan mellan personal i kommun och region, säger Sandström (M).

Mottagandet av förslaget togs emot väl bland tjänstemän och politiker. Under 2015 vände Socialdemokraterna och ställde sig bakom förslaget. Nu undrar regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) i en interpellation vad som hände med inrättandet av ett Beroendecentrum.

– Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka, säger Sandström (M).

Att BUP är näst sämst i landet duger inte

Av , , Bli först att kommentera 4

I en relativt ny undersökning visar på hur många patientbesök som görs inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) per helårsarbeterare. Det är tyvärr en oroande statistik. Västerbotten med bara 218 besök per helårsarbetare placerar sig på näst sämsta placeringen i landet. Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare. Det får även genomslag i kötider där Västerbotten har bland de längsta i landet.

 

Att BUP länge haft stora problem med tillgänglighet för unga människor som ofta är i akut behov av hjälp är sedan länge känt. Trots att Socialdemokraterna, i flera mandatperioder lovat och lovat att situationen på BUP minsann är under kontroll och ska lösa sig, händer det inget.

Några förslag Moderaterna drivit är att Västerbotten bör inför vårdval inom BUP likt Kronoberg. Det gör att du som familj själv får välja var du ska söka hjälp. Till det tillför vi riktade nationella pengar för att minska köer och möjliggöra satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver det behöver vi minska på byråkrati och krångel så att personalen på BUP får bättre förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Från moderaterna kräver vi att Socialdemokraterna tar ansvar för att komma till rätta med situationen så att de barn och unga som behöver den professionella hjälp som finns på BUP får den.

 

Nicklas Sandström
Regionråd i opposition (M)

 

 

 

#tystnaden – inför en visselblåsarfunktion i Regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag startar länets media en gemensam kampanj för att belysa en tysthetskultur bland offentligt anställda i länet. Det är bra. I en välmående organisation ska eventuella missförhållanden öppet kunna hanteras oavsett om den är privat eller offentligt finansierad. Meddelarfriheten är en viktig skyddslagstiftning för anställda att ta kontakt med media för att kunna berätta om sin situation.

Från Moderaterna har vi under en längre tid velat införa en visselblåsarfunktion som skulle kunna vara ett sätt för anställda i Region Västerbotten att kunna larma om missförhållanden. Första gången år 2013 röstades tyvärr förslaget ned av s-majoriteten i länet. Nu har vi motionerat igen och hoppas så klart på ett bifall. Sedan år 2013 har många fler kommuner och regioner infört detta.

 

Moderaternas förslag:

 

Motion

Umeå den 26 april

 

Inför en visselblåsarfunktion

 

År 2013 motionerade Moderaterna om att landstinget skulle införa en visselblåsarfunktion. Detta för att underlätta för medarbetarna att kunna rapportera in eventuella missförhållanden. Det är inte alltid som anställda kan gå till sin närmaste chef och meddela detta p.g.a. rädsla för negativa konsekvenser.

 

Sedan år 2013 har mycket hänt. Många regioner och kommuner har redan infört den här lösningen. Senast var Skellefteå kommun.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

                             Att Region Västerbotten inför en visselblåsarfunktion 

 

                            

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition