(M) vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp på planerade vårdbesök

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 191115: M vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp på planerade vårdbesök

Moderaterna genom Nicklas Sandström har lagt en motion i regionfullmäktige där man vill se höjda straffavgifter för vuxna som inte dyker upp planerade vårdbesök. Moderaterna har sneglat på en studie från kirurgkliniken i Mora som undersökt problemet med uteblivna besök.

 

Efter ett år visade det sig att tretton procent av de inbokade operationerna på kliniken inte blev av. Många angav utlandsresa eller fritidsaktiviteter som anledning till uteblivet besök, ibland avbokades tiden samma dag som operationen skulle ägt rum. Att flera operationer avbokats just under älgjakten var enligt studien ingen slump.

 

  • Precis som i Mora borde problemet finnas i Västerbotten. Varje bortkastad vårdtimme är en för mycket. Den skulle ha istället kunna användas till någon annan med större behov, säger Sandström (M).
  • Ett rimligt sätt att poängtera vikten av detta är att höja straffavgiften för vuxna, något Skåne redan gjort framgångsrikt. Höjda avgifter kan dels bidra till att korta vårdköerna då färre läkartider och operationsresurser gapar tomma. Det visar även på värdet av vården som allt för många tar för given, säger Sandström (M).

 

Mer information
Nicklas Sandström

 

Motionen i sin helhet:

Motion

Umeå 13 november

 

Höjda straffavgifter för vuxna som missar besök

 

I en nyligen utförd studie från Kirurgkliniken i Mora undersökte problemet med uteblivna besök. Efter ett år visade det sig att tretton procent av de inbokade operationerna på kliniken inte blev av. Många angav utlandsresa eller fritidsaktiviteter som anledning till uteblivet besök, ibland avbokades tiden samma dag som operationen skulle ägt rum. Att flera operationer avbokats just under älgjakten var enligt studien ingen slump. Notan för regionen blir väldigt dyr när ett operationsteam står uppradat i väntan på en patient som inte dyker upp.

 

Samma problematik borde även finnas i Västerbotten. Varje bortkastad vårdtimme är en för mycket. Den skulle ha istället kunna användas till någon annan med större behov. Ett rimligt sätt att poängtera vikten av detta är att höja straffavgiften för vuxna. Höjda avgifter kan dels bidra till att korta vårdköerna då färre läkartider och operationsresurser gapar tomma. Det visar även på värdet av vården som allt för många tar för given.

 

I Skåne som har genomfört en sådan förändring såg de dels ökade intäkter men framför allt en minskning av uteblivna besök.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

Att  Hälso- och sjukvårdsnämnden att återkomma till regionfullmäktige om förslag om höjda straffavgifter för vuxna som inte kommer på avtalad tid.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition 

Ett första steg mot fast läkare i primärvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården.

 

När patienter behöver berätta samma berättelse för flera personer behövs längre tid i vårdmötet. Detta är en patientsäkerhetsrisk och ger sämre kvalitet. Det riskerar att leda till frustration för patienten och en onödigt tung arbetsbörda för den enskilde läkaren. Samtidigt är det ett ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattepengar.

 

Alliansen i Västerbotten vill åtgärda det och föreslår ett första steg i en primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare. Vi är även övertygade om att göra primärvården mer attraktivt att jobba i och därmed bidra till att minska bristen på allmänläkare.

 

När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan en välfungerande och nära vård med kontinuitet och tillgänglighet för västerbottningarna säkras. Tanken är inte att patienten ska träffa en läkare om så inte behövs. Grunden är fortsatt lagarbetet över olika yrkesgrupper som idag finns på en hälsocentral. Däremot behöver patienterna informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för patienten. Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare