Alliansen vill fokusera på förbättrad ekonomisk styrning, kortare vårdköer och valfrihet i sitt förslag till budget i regionen

Pressmeddelande 200601: Alliansen vill fokusera på förbättrad ekonomisk styrning, kortare vårdköer och valfrihet i sitt förslag till budget i regionen

 

Alliansen lägger en gemensam budget för region Västerbotten som alternativ till den rödgröna majoritetens. Coronakrisen innebär många osäkra faktorer för regionens ekonomi och Alliansen lägger en alternativ budget för ansvar i en svår tid.

Alliansen menar att de ekonomiska förutsättningarna för regionens sjukvård fortsätter att försämras och att ekonomin är i fortsatt fritt fall. Det är en tämligen svag effekt av 2019 års beslutade åtgärdsprogram. Sjukvården har alltjämt för höga kostnader sett till de ekonomiska förutsättningar som finns. Region Västerbotten lämnade förra året med ett rekordstort underskott på nära en halv miljard för andra året i rad. Coronapandemin innebär såklart utöver den svåra ekonomiska situationen ansträngningar för sjukvården.

– Alliansen lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning såsom en ny ekonomisk modell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval. Verksamheterna behöver också få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska behov och förutsättningar

 

– Bland satsningarna finns fler karriärvägar för personalen genom fler vidareutbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare, stärkt ambulansvård i länet, primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård, minskad psykisk ohälsa, särskild satsning på att korta vårdköer efter coronapandemin och stärkt kollektivtrafik.

 

Alliansen lägger även besparingar och förslag för ökade intäkter för att finansiera sina satsningar.

– Bland förslagen till besparing lägger Alliansen vikt på att minska de kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra genom att minska den centrala administrationen såväl personal som regler och riktlinjer, bättre samordning av sjukresor, centrala anslag, minskning av köp av konsulttjänster, bättre avtalsuppföljning och minskning av förhyrda lokaler

Alliansen vill öppna upp för fler vårdval.
– Vi är sedan länge övertygade om att vi måste minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. För att möjliggöra detta stärks budget med 5 mkr för att stärka ungdomshälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). En viktig reform är att tillskapa ett vårdval för BUP som gör att föräldrarna själv får välja vilken vårdgivare de vill gå till för att få hjälp. Ett annat vårdval som Alliansen föreslår är för utprovning av hörapparater. På sikt vill Alliansen se fler vårdval i regionen.

Mer information:
Nicklas Sandström (M)
Ewa-May Karlsson (C)
Carin Hasslow (L)
Hans-Inge Smetana (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.