Regionen är nu mitt inne i en svår och prövande tid nu krävs ledarskap och vilja att komma till rätta med regionens problem

Budgetanförande vid regionfullmäktige den 16 juni

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

Ingen vet om vi är i början på slutet eller om vi bara är i slutet på början av den första vågen av denna coronapandemi. Än så länge har Västerbotten varit rätt förskonat vilket vi hoppas förblir fallet. Det enda vi kan vara säkra om är att vi inget vet något säkert om framtiden. Vi kan bara hoppas att saker och ting ska återgå till det mer normala. Däremot måste vi under tiden fortsätta att jobba med att upprätthålla beredskap och samtidigt blicka framåt bortom denna pandemi. Vi får helt enkelt hoppas att vi snart kan återstarta såväl Sverige som vården i Västerbotten. Ju förr desto bättre.

Det är alltså på denna fromma förhoppning som denna budget baseras på. Att hösten blir någorlunda normal för att sedan budgetår 2021 är ett vanligt år. Det finns dock mycket som är osäkert om framtiden. Det finns grund för invändningen att skjuta budgetbeslutet till senare i år. I vilket fall är det nödvändigt att återkomma med en ny budgetomgång vid sammanträdet i november.

Herr ordförande

Vid vårt förra sammanträde hanterades årsredovisningen för år 2019. Det vi kunde konstatera att läget för sjukvården i Västerbotten redan var mycket ansträngt och besvärligt. Problem, på problem har skjutits framåt. När år 2020 började fanns ett strukturellt underskott i verksamheten på 585 mkr. Även om det tagits fram goda åtgärdsplaner har förmågan till att omsätta de till politisk handling saknats.  Det finns skäl att tro att de rödgröna hellre pratar om att vilja sanera ekonomin än faktiskt genomföra skarpa åtgärder.

Kombinationen med tidigare stora underskott i verksamheten, coronapandemins effekter på sjukvården och ekonomin samt en mycket svag politisk ledning kan beskrivas som ett orkanoväder. Bara de tappade skatteintäkterna motsvarar 270 mkr. Till det den vårdskuld som snabbt börjat byggas upp. Har den politiska S-ledningen varit förberedd för orkanens ankomst? Nej de har de inte. Går de in i pandemin med en ekonomi i balans, nej det gör de inte. Tar majoritetens förslag på budget höjd för vad som behöver hända när pandemin är över, nej så är inte fallet.

Den politiska plan som majoriteten presenterat idag tar inte höjd för något annat än vackert och soligt väder. Ytterst av denna oförmåga kommer länets medborgare och regionens personal drabbas.

Herr ordförande

Efter regn kommer solsken. Det finns hopp om att kunna hantera rådande situation och vad som väntar efter. Då måste det till en ny politisk ledning. En ledning som inte skjuter problem framför sig och har en tanke, idé och vilja att göra nytt och annorlunda för att förbättra och utveckla vården i länet.

Styrning och ledning måste förbättras.  En ny ekonomisk modell måste komma på plats där fler av besluten måste fattas av den närmsta chefen, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval. Verksamheterna behöver också få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska verkliga förutsättningar.

Personal måste ses som en tillgång och resurs, inte som en kostnad. Regionen måste få fler karriärvägar på plats. Beroendet av hyrpersonal måste brytas genom att regionen ska vara så attraktiv att man väljer att arbeta för oss. Inte som fallet idag när många väljer bort Region Västerbotten. Vårdnära arbete måste belönas mer än att skriva dokument och fylla i formulär. Vårdpersonal måste helt enkelt få jobba med vad de är utbildade för.

Ett exempel på denna byråkratiska djungel är att det finns minst 1963 stycken dokument som är av karaktären vägledande eller övergripande styrande. Be mig inte att namnge dem.

Herr ordförande

Det måste till en primärvårdsreform med en stärkt nära vård, förbättrad primärvård och en fast läkarkontakt. Ambulanssjukvården ska fungera i hela länet. Vi befarar nu en svallvåg av växande psykisk ohälsa, vår förmåga att hantera den måste stärkas. Särskilt för våra barn och unga.

Vidare måste den vårdskuld som nu byggs upp börja arbetas bort. Därför prioriterar Alliansen i sitt budgetförslag extra resurser för det.

En positiv bieffekt av coronakrisen är att samverkan mellan region och kommun förbättrats runt våra mest sjuka äldre. Det är just här som lidandet är som störst i kombination med höga och onödiga kostnader. Modellen att de mest sköra bollas runt i systemet måste få ett stopp. Vården måste bli som starkast för de som är allra svagast.

Regionen är nu mitt inne i en svår och prövande tid. Tid för ansvar, ledarskap och vilja att komma till rätta med regionens problem måste tas på fullaste allvar och kraft. Här är skillnaderna som störst mellan en samlad allians och den sittande rödgröna majoriteten.

Bifall till alliansens förslag till regionplan och budget samt protokollsanteckning.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.