Barn- och unga behöver vård och inte en kölapp

Av , , Bli först att kommentera 1

Nyligen uppmärksammades situationen i Storuman med att ytterligare en ung person valt att ta sitt liv. Tragiskt. Tyvärr är psykisk ohälsa bland barn och unga ett stort och växande problem i hela landet. Ett problem som tyvärr verkar kunna växa ännu mer med effekterna av coronapandemin. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren. I dag har ungefär var tionde pojke eller flicka någon form av psykisk ohälsa. Samtidigt har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tre dubblats.

 

När barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige genomlystes av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i rapporten Psykiatrin i siffror för 2019 hamnade BUP i Västerbotten på en bottenplacering när det gäller tillgänglighet. Verksamheten tar emot 1,15 patientbesök per dag och anställd. Bäst är Gotland som tar emot 2,5 per dag och anställd.

 

I en nyligen gjord och uppföljande revisionsrapport från Region Västerbottens egna revisorer riktas svidande kritik mot länets barn- och ungdomspsykiatri. Det står bland annat att läsa: ”BUP:s upplevda otillgänglighet skapar frustration inom primärvården och i kommunernas elevhälsa och socialtjänst. De anser att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera de barn och unga som får vänta länge på att komma till BUP eller som inte tas emot där. ”.

 

När den ytterst ansvariga socialdemokratiska majoriteten i regionen skulle svara på kritiken menade de att det istället beroende på redovisningsfel. Häpnadsväckande. Att BUP länge haft stora problem med tillgänglighet är sedan länge känt. Trots att Socialdemokraterna, i flera mandatperioder lovat och lovat att situationen på BUP är under kontroll och ska lösa sig. Trots det händer det inget. Konsekvenserna för de drabbade barn- och unga är mycket allvarliga. Det handlar om till exempel allt i från svårigheter att fullfölja sin utbildning till ökad risk för självmordsförsök. Vi behöver ta tag i problemet redan nu för att motverka att det fortsätter växa i framtiden.

 

Från Moderaterna och Alliansen föreslår vi även ökade resurser för att korta köerna på BUP samt stärka ungdomshälsan. Vidare behövs ett vårdval inom BUP så att fler aktörer kan etablera och erbjuda vård. Därtill krävs ett avskaffat remisskravet till BUP så att riktigt akuta ärenden inte riskerar att fastna på fel vårdnivå samt att det behövs en översyn för att minska byråkratin så att personalen på BUP ska kunna träffa fler patienter. Regeringen bör även utreda om att flytta ansvaret för elevhälsan till sjukvården vilket skulle skapa en mer sammanhållen vårdkedja för unga människor som mår dåligt.

 

Barn och unga västerbottningar ska inte behöva få vänta bland de längsta i landet. Vi kräver därför att (S) tar ansvar för de långa köerna. Barn- och unga behöver vård och inte en kölapp.

 

Nicklas Sandström
Regionråd i opposition (M)

 

 

Vården måste bli mer sammanhållen där primärvården utgör navet

Av , , Bli först att kommentera 1

Vården måste bli mer sammanhållen där primärvården utgör navet

 

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården.

 

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. Idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar får vården.

Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutändan kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas. En fast läkarkontakt på sin hälsocentral ger trygghet och tillit. Patienten slipper onödigt lidande, och vårdens resurser utnyttjas mer effektivt.

 

Alliansen i Västerbotten vill komma till rätta med den bristande sammanhållningen i vården. Primärvården måste utgöra navet för patienten. Ett första och viktigt steg i detta är att genomföra en primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare. Vi är även övertygade om att göra primärvården mer attraktivt att jobba i kommer vi att minska bristen på allmänläkare. När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan en välfungerande och nära vård med kontinuitet och tillgänglighet för västerbottningarna säkras.

 

Patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för patienten. Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

 

Alliansen i Västerbotten vill stärka primärvården och möjliggöra den viktiga primärvårdsreform som bidrar till en bättre och mer sammanhållen vård. Vid senaste budgetfullmäktige prioriterade vi 20 mkr till att genomföra denna reform med start nästa år. Tyvärr röstades detta ned av den socialdemokratiska majoriteten i regionen. 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition                                                                                             

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

                                                                                      

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare