36 miljoner till vårdens pandemihjältar

Av , , 2 kommentarer 2

Pressmeddelande 210330: 36 miljoner till vårdens pandemihjältar

Idag har den politiska majoriteten valt att tillskjuta 18 miljoner kronor i ett ökat löneutrymme i samband med årets löneöversyn. Utrymmet riktas till de verksamheter och grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Det är något som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna välkomnar och helt nödvändigt för att klara av den långsiktiga förmågan att rekrytera och behålla personal. Utöver det avsätter vi 18 miljoner till i löneutrymme för att kunna göra en engångssatsning till grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin. Totalt handlar det alltså om 36 miljoner extra till vårdens fantastiska hjältar som slitit och sliter hårt under pandemin säger Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) samt Hans-Inge Smetana (KD).

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

 

Vårdförbundet kritiserar S,V, MP och SD ”vård-projekt”

Av , , Bli först att kommentera 5

I en artikel i dagens Aftonbladet kritiserar Vårdförbundet i Västerbotten Regionen som använder de statliga pengarna som uppgår till 108 mkr för uppskjuten vård till ett projekt istället för att tillföra det till verksamheten. Vårdförbundets ordförande i länet säger så här i artikeln ” — Våra medlemmar sliter så oerhört hårt och har inte kunnat få ut full semester, ställt om hela arbetet och arbetat i fronten det senaste året. Att kliva in i en pandemi och vara slutkörd redan innan har ställt stora krav på Vårdförbundets medlemmar. Att då inte använda dessa statliga medel till det pengarna är avsatta för, är under all kritik, säger Jenny Olsson.”

Från M, C, L och KD tror vi inte på fler projekt utan valde att i stället tillföra Hälso- och sjukvårdsnämnden dessa pengar. Vi är övertygade om att sjukvården behöver tydligare prioriteringar, satsningar på kärnverksamheten och mindre av projekt.

I debatten har det hävdats att det upplägg som den politiska majoriteten med stöd av SD valt att göra även används i Västra Götalandsregionen. Det stämmer inte. Deras regionstyrelse betalar ut medlen till sjukhusen efter minskade köer. Där finns det inte heller någon politisk tillsatt referensgrupp som är fallet i Västerbotten.

Regionen behöver verkligen en ny ledning som värnar vårdens kärnverksamhet och har förmåga att lyssna på personalen.

Minska biståndet med 16 miljarder – satsa mer pengar på sjukvården

Av , , 2 kommentarer 15

Västerbotten hade mycket stora problem med ekonomi och vårdköer redan innan pandemin. Det har nu blivit mycket värre. Bara i Västerbotten väntar 5822 personer längre än vårdgarantins 90 dagar. Endast 17% av barn- och unga får den hjälp dem har rätt till inom vårdgarantin för hjälp inom BUP.

Västerbotten har sedan tidigare ett stort lån för tidigare års investeringar samt 333 mkr som ska återställas av tidigare års underskott. Till det beräknas det strukturella underskottet motsvara 220-280 mkr, det är pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns resurser för.

Med vårt förslag skulle 16 miljarder kunna läggas på problem som vi har på hemmaplan till exempel inom sjukvården i Västerbotten

Jämtland räddar sina pollenmätningar – varför kan inte Västerbotten göra detsamma?

Av , , Bli först att kommentera 2

Östersundsposten rapporterar att Region Jämtland kommer att komma igång med pollenmätningar redan under våren. ” – Vi har köpt en pollenfälla nu. Den anländer i Östersund nästa vecka, säger regiondirektör Hans Svensson. Ett nytt avtal ska snart tecknas med ett labb i Göteborg, dit mätningarna i fortsättningen kommer att levereras.

Moderaten Elmer Eriksson som skrivit en interpellation om att återuppta pollenmätningarna i Västerbotten tycker argumentet från region att det inte skulle gå att lösa fallit. ”- Kan Region Jämtland lösa frågan borde även Region Västerbotten kunna lösa detta, säger Elmer Eriksson (M) regionfullmäktigeledamot i Västerbotten.”

Utrota livmoderhalscancer

Av , , Bli först att kommentera 1

En majoritet i riksdagen stödjer vårt förslag som kan göra Sverige först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Varje år drabbas ungefär 500 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer och 150 avlider varje år i sjukdomen. Men med långsiktighet och systematik går den att utrota.

Vi Moderater vill att kvinnor erbjuds screening – och vaccin mot viruset som orsakar cancern, redan i tidig ålder och idag har vi fått majoritet i riksdagen för en nationell handlingsplan som på 5-7 år skulle kunna utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Dystra och sorgliga rekord för Sveriges statsminister

Av , , 4 kommentarer 6

Sveriges statsminister har sämre facit än någon statsminister i modern tid:

  • Sverigerekord i antal skjutningar (+ 50 procent sedan han tillträdde)
  • Sverigerekord i risk för rån och sexualbrott (+ 100 procent)
  • Sverigerekord i antal långtidsarbetslösa (180 000 och växande)
  • EU-rekord i arbetslöshet (sämst utveckling inom EU sedan Löfven tillträdde)
  • Sverigerekord i brustna klimatmål (inte ett enda uppnås bortom 2020)

Tyvärr utifrån det så kan jag förstå att Socialdemokraterna inte vill prata om sakfrågor. Men det tänker vi. Valet 2022 ska handla om hur vi kan lösa Sveriges stora problem, så att vi därefter kan ta fasta på vårt lands alla möjligheter. En av de stora utmaningarna kommande år är hur hälso- och sjukvårdens ska byggas upp efter pandemin.

Det är bara när vi har ordning och reda på ekonomin som vi har råd med satsningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Region Västerbotten har i många avseenden en välfungerade hälso- och sjukvård. Framför när väl patienten väl får vård. En av utmaningarna som regionen har är de allt för långa vårdköerna. Vårdköer som vuxit sig allt längre på grund av pandemin. En annat mycket stort problem är att de ytterst ansvariga för vården i länet (inklusive förutsättningarna för en god personalpolitik) nämligen socialdemokratin skjutit de ekonomiska problemen framför sig. Stora sparpaket har lanserats genom åren men följsamheten till dessa har varit tämligen låg. Många gånger under hälften av det som var tänkt att åtgärdas har faktiskt genomförts. Den uppskattning som ekonomiavdelningen på regionen gör är att det strukturella underskottet är mellan 220-280 miljoner kronor. När det gäller kommande tio års investeringar så är sju av 15 miljarder ofinansierade.

Med den insikten och viljan att inte skjuta problemen framåt i tid väljer vi från M, C, L och KD att sätta ett ekonomiskt mål på omställningen av nära vård på sammantaget 60 miljoner. Det handlar kortfattat att flytta vårdkonsumtion på en lägre och mer kostnadseffektiv vårdnivå. Till det skalar vi bort 51 miljoner i sådant som inte är direkt vård. Sammantaget har vi förslag på 111 miljoner mer i strukturella åtgärder än S, V och MP. Genom att prioritera vård före annat och öka tempot i omställningen av Nära vård kan vi också frigöra medel till den direkta hälso- och sjukvården. I Alliansens förslag avsätts 105 miljoner till Hälso- och sjukvårdsnämnden för att jobba bort vårdköerna och vårdskulden när så väl pandemin är över och det är möjligt. Sammantaget tillför vi Hälso- och sjukvårdsnämnden för i år 40 miljoner mer än den rödgröna majoriteten.

Vi kan visa på att vi gör nödvändiga prioriteringar till den direkta sjukvården. Det är i grund och botten bara genom en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik som det går att skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla vården och göra satsningar på vårdens hjältar – nämligen vårdens medarbetare.

Oroväckande stor cancervårdskuld

Av , , Bli först att kommentera 1

10% av alla cancerfall under förra året har inte upptäckts på grund av covid-19. Regionalt cancercentrum Norr har kollat på cancerregistret för 2020 och gör en uppskattning att 10% av cancerfallen inte upptäckts i regionen. Det är otroligt allvarligt. Utöver de redan långa vårdköerna så kommer en stor vårdskuld från alla operationer och besök som inte kunnat genomföras på grund av covid-19. När pandemin är över måste regionen tillsammans med staten ta itu med vårdskulden och vårdköerna som växt sig allt större.

Moderaterna vill:

  • Satsa 105 miljoner kr i Västerbotten på att hantera vårdskulden
  • Säkerställa omfattande screening av flera cancerdiagnoser
  • En nationell vårdgaranti för cancervården

Interpellation

Umeå den 23 mars 2021

Hur ser planen ut för att hantera cancervårdsskulden?

Coronapandemin har på många sätt påverkat vården. Trots att många operationer som kunnat vänta skjutits framåt i tiden har trots allt cancervården varit prioriterad och välfungerande. Det som däremot är mycket oroväckande att antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med cirka 10 procent under föregående år. Störst nedgång har varit i den norra sjukvårdsregionen. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året.

För riket sammantaget ses den största procentuella nedgången för prostatacancer (-20 %), följt av cervixcancer in situ (-12.8 %), lungcancer (-11.9 %), tjock-och ändtarmscancer (-11,8 %), bröstcancer (-10.7 %), cervix cancer (-4.9 %).Det är otroligt allvarligt med så många färre upptäckta cancerdiagnoser. En situation som tyvärr inte förbättras av att pandemin fortsätter under början 2021.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson(S)

1. Vad finns det för plan för att hantera att så många patienter inte sökt vård för cancer i länet?

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

 

M vill rädda kvar pollenmätningarna i norr

Av , , Bli först att kommentera 4

Pollenmätningar har sedan 1979 utförts i Umeå och har varit till stor hjälp för alla pollenallergiker. Nu kommer det om att försvinna i norra Sverige. Ingen av de fyra nordligaste regionerna vill betala och när Jan-Erik Wallin som skött mätningarna i över 30 år nu går i pension, då är det slut på mätningarna.

I en interpellation som Elmer Eriksson (M) ställt till den S-ledda regionledning menar S i sitt svar att det inte påvisats att “evidensstöd för att pollenmätning är till oundgänglig patientnytta”.

Ingen region i norr har tagit initiativ för att fortsätta finansieringen av mätningarna trots att det rör sig om några hundra tusen per år. Svaret upprör Eriksson (M):

– Cirka 20-25% av befolkningen kommer inte få hjälp med att veta vilka halter av pollen som finns i luften. Det kommer göra det svårare att medicinera rätt i tid vilket såklart påverkar vardagen enormt för alla med pollenallergi. Att S väljer att skjuta över frågan på staten gör ju att det kan ta flera år innan en lösning finns på plats igen, säger Elmer Eriksson ledamot för Moderaterna i regionfullmäktig.

– Nu verkar det dessutom komma vissa studier som visar på ett samband mellan ökad känslighet för covid-19 och höga pollenhalter. Det verkar som att vid höga halter av pollen ökar antalet personer som insjuknade i covid-19 kort därefter, säger Elmer Eriksson.

 

Stor sak av Moderaternas krav om att följa lagstiftning om vård för papperslösa 

Av , , Bli först att kommentera 6

I en replik publicerad i Folkbladet så skriver Anton och jag följande:

Stor sak av Moderaternas krav om att följa lagstiftning om vård för papperslösa 

Precis som Maria Larsson (S) lyfter fram i sin insändare (13/3) vill Moderaterna att vuxna befinner sig illegalt i Västerbotten endast ska erbjudas vård som inte kan anstå. Det skulle dessutom vara att följa lagstiftningen enligt Lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande. Den politiska åsikten försöker Larsson göra en mycket stor sak av. Faktum är att nästan alla andra regioner redan följer vad lagen gör gällande, så även S-styrda Västernorrland. Så om någon kritik ska riktas så kan Larsson börja med sina partikollegor runt om i Sverige. Det ska understrykas att även med denna förändring så ska exempelvis akut vård och mödrahälsovård erbjudas.

I Västerbotten bor det många som lever under med knappa marginaler och som har jobbat och betalt skatt hela sitt liv samt som står i långa vårdköer. Att då ge planerad sjukvård utöver lagstiftningens minimum till vuxna personer som inte har laglig rätt att befinna sig i landet blir mycket svårt att motivera. Dessutom överprövar och underminerar också detta andra myndigheters beslut. Sverige ska ha en ordnad migrationspolitik. Något alla partier förutom ett säger sig vilja ha. Då kan vi inte ha ett system där asylsökande som får nej efter domstolsprocess på sin asylansökan och därmed ska lämna landet, för att i nästa sekund ha andra myndigheter som genom beslut och handling motverkar det beslutet. Ett rättssäkert samhälle ska inte ge sådana dubbla signaler från olika myndigheter.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Anton Bergström (M)
Ledamot i regionfullmäktige