Det krävs fler karriärvägar i sjukvården   

Pressmeddelande 210521: Det krävs fler karriärvägar i sjukvården

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna förslår att det ska inrättas fler karriärvägar för Region Västerbottens medarbetare. De vill framför allt starta arbetet med de yrkesgrupper som jobbar vårdnära.

–          Gruppledarna för alliansen menar att det tyvärr finns det för många exempel på den enda vägen till karriär är att gå från ett vårdnära arbete till ett mer administrativt. De fortsätter att det är mycket viktigt att regionen och sjukvården uppfattas som attraktivt därför är det av största vikt att det finns goda möjligheter att utvecklas på sitt jobb och på så sätt göra karriär.

Förslaget i sin helhet

Motion

Västerbotten 21 maj 2021

Tillskapande av fler karriärvägar för vårdnära yrkesgrupper

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens kvalitet idag och i framtiden. En viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare är möjligheten att kunna utvecklas på sin arbetsplats. Tyvärr finns det allt för många exempel på den enda vägen till karriär är att gå från ett vårdnära arbete till ett mer administrativt. Det behövs fler möjligheter till kliniska karriärvägar i vården.

I SKR-rapporten Unga om välfärdsjobben placerar sig Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter på plats 5 av 15 av vad det viktigaste är i valet av arbetsgivare. Vi anser att regionens medarbetare måste erbjudas nya och fler karriärvägar. Tyvärr är möjligheterna kraftigt begränsade.

Utifrån ovanstående föreslår vi att Regionfullmäktige beslutar

Att   Skyndsamt påbörja arbetet med att tillskapa fler och nya karriärvägar för regionens medarbetare. Framför allt med fokus på vårdnära medarbetare.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.