Hur ska S lyckas med få en ekonomi i balans om de inte ska vidta några åtgärder?

Idag har jag väckt en debatt till kommande regionfullmäktige om hur den politiska rödgröna majoriteten ska lyckas åstadkomma en ekonomi i balans om de inte har förmåga till att vidta några åtgärder. Så här ser interpellationen ut:

Hur kommer omställningsplanen att lyckas om den politiska majoriteten inte vill genomföra några åtgärder?

I en artikel i VK 26 maj beskrivs det att för att lyckas med omställningsplanen krävs att antalet anställda behöver minska med cirka 400, detta för nå omställningsplanens målsättning om en ekonomi i balans. Det framgår även att 75 procent av omställningsplanen bygger på att antalet anställda ska minska. Istället har antalet ökat. I artikeln påtalas att från regionförvaltningens sida att följande krävs ”Det rör egentligen alla typer av tjänster. Det finns ingenting som är fredat utan vi tittar brett på alla typer av tjänster. Men det är klart att det stora antalet personal finns i hälso- och sjukvården och de stora underskotten finns också i hälso- och sjukvården,”.

I samma artikel finns ett citat från regionstyrelsens ordförande som lyder  ” …han lovar att ingen anställd kommer att sägas upp.”.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)

1. Hur kan du lova att ingen anställd kommer att sägas upp under kommande år trots omställningsplanen uttalade mål att 75% planen är att antalet anställda behöver minska?

2. Tror du jobbet som chef/ledare i Region Västerbotten kommer att bli enklare eller svårare av att den yttersta representanten för arbetsgivaren, nämligen regionstyrelsens ordförande, har lovat att ingen ska sägas upp?

3. Om nu ingen ska sägas upp och personalminskningen ska ske genom naturlig avgång borde det inte då vara rimligt med ett generellt anställningsstopp, eller hur ska annars personalen kunna minska?

4. Uppfattar du att någon medarbetare i organisationen faktiskt på fullt allvar tror att omställningsplanen kommer att genomföras?

5. Hur realistiskt bedömer du att det är att regionen ska kunna lyckas minska antalet anställda med 400 personer när antalet i stället ökat med cirka 100 personer?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.