Moderaterna lämnar arbetet med omställningsplanen i regionen

Pressmeddelande 210526: Moderaterna lämnar arbetet med omställningsplanen i regionen

2019 beslutade ett enigt regionfullmäktige att ställa sig bakom den så kallade omställningsplanen för en ekonomi i balans. Målsättningen med omställningsplanen var att uppnå en kostnadsreducering på 565 miljoner kronor för åren 2020–2022 varav budgetreducering på 200 miljoner kronor och underskottshantering cirka 365 miljoner kronor. 75% av omställningsplanen byggde på att antalet anställda skulle reduceras. Sammantaget runt 400 anställda. Efter beslutet fattas har regionens revision granskat planen och konstaterat att det funnits brister i styrelsens beredning av omställningsplanen för en hållbar ekonomi (1).

Granskningens slutsats är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i beredningen inte undersökte förutsättningarna för HSN att inom tre år spara 528 miljoner kronor. Granskningen visar också på stora brister i HSN styrning, uppföljning och kontroll av verksamheternas arbete med att genomföra åtgärdsförslagen i omställningsplanen.

Moderaternas regionråd i opposition Nicklas Sandström.

– Därav så fanns ett kvarvarande omställningsbehov på 90 mkr från 2020. I år ska planen åstadkomma en effekt på 175 mkr. Sannolikheten att nå 100% av 2021 effekt är tämligen obefintlig givet pandemin och avsaknad av tidigare leveransförmåga från majoriteten att effektuera planen, säger Sandström (M).

För 2022 uppgår de nya reduktionsbehoven till 165 mkr. Alltså menar Sandström att i stort sett hela planen behöver bli verklighet under 2022 vilket handlar om att det ska reduceras med 400 tjänster under nästa år.

– Det är inte realistiskt. Inte minst när den politiska majoriteten har lovat att ingen i hela region Västerbotten ska sägas upp, säger Sandström

Liknande arbete som Moderaterna istället vill se har genomförts i Norrbotten med resultat i en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig förvaltningsstruktur i stab- och stödfunktioner. Där kunde de minska antalet anställda med 335 medarbetare från hösten 2019 till januari 2021, varav 272 tillsvidareanställda.

– Sammantaget saknas förutsättningar att verkställa nuvarande omställningsplanen hos den styrande rödgröna majoriteten. När det saknas förutsättningar och vilja hos styrande att genomföra omställningsplanen väljer vi att lämna den och presentera egna förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans. I stället som majoriteten vill göra att även minska på vårdpersonal såsom sjuksköterskor och läkare vill Moderaterna fokusera på ej vårdnära personal likt administration, handläggare och övriga icke legitimerade vårdjobb samt antalet administrativa chefer, säger Sandström (M).

Moderaterna återkommer på måndag med sitt förslag till budget.

För mer information

Nicklas Sandström (M)

070-2544515

2 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  Bra. Det existerar uppenbarligen inte förutsättningar för annat
  agerande. Att i verklig mening inse att ”sak och orsak” oftast
  sitter i samma båt är viktigt. Det bådar väl för behovet av en
  framtid i förändring. Personligen önskar jag att fler insåg detta.

  Med vänlig hälsning/ Jan Sjöström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.