Så vill (M) lösa barnmorskekrisen

SVT Västerbotten genomförde i veckan en enkät hur de politiska partierna i regionen vill lösa barnmorskekrisen. Så här svarade Moderaterna, via Elmer Eriksson, på frågorna.

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Dessvärre är barnmorskekrisen resultatet av en långvarig politisk misskötsamhet, så frågan blir sannolikt inte löst under några veckor. Moderaterna vill förbättra förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning i sjukhusvården bland annat genom att:

Uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund och det faktum att de har dubbla legitimationer – där lön är en viktig fråga. För att uppnå bland annat detta har Moderaterna en särskild lönesatsning genom i vårt förslag till regionbudget.

Förbättra arbetsmiljön, inte minst genom ändamålsenliga lokaler (där situationen i Skellefteå är det värsta exemplet på dåliga lokaler).

Rätt använd kompetens, det vill säga att vi nyttjar barnmorskornas kompetens på rätt ställe och minskar arbetsbelastningen.

Fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen.

Bättre villkor för specialistsjuksköterskor och barnmorskor under utbildning.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Vi har en särskild lönesatsning till specialistkompetenser, som barnmorskor, i vårt förslag till budget.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre BB:n ska vara öppna året runt och dygnet runt.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.