Vårdköerna har blivit som sovjetiska brödköer

En köfri vård är möjlig – om bara den politiska viljan fanns

Varför ska du ens som västerbottningen behöva köa för vård? Det är som att det blivit en naturlag likt dåtida sovjetiska brödköer att vård det ska man vänta riktigt länge på. Vård ska erbjudas utifrån en medicinsk prioritering. En allvarlig cancersjukdom ska behandling starta snarast och en krånglade höft inom några veckor. Vården blir varken bättre eller billigare av att ha långa köer. Effekten blir den helt motsatta. Cancern kanske till slut inte går att bota och höftingreppet blir mer komplicerat. Förutom lidande hos den enskilde patienten drabbas många av långa sjukskrivningar helt i onödan.

Tyvärr har arbetet med att jobba bort vårdköer varit mycket lågt prioriterat av den S-ledda majoriteten under flera år. Västerbotten har år efter år haft bland de längsta vårdköerna i landet, dessvärre har pandemin inte förbättrat situationen. Ett tydligt bevis på denna politikiska oförmåga är att när staten gav länet 105 miljoner för att hantera vårdskulten, valde Socialdemokraterna att lägga pengarna i centralt projekt i stället för till sjukvården.

För att lösa problemen med dålig tillgänglighet och långa vårdköer behövs en rad reformer genomföras för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som orsakar köerna. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på den enskilda vårdavdelningen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare. Vårdens medarbetare har många gånger välfungerande lösningar på hur köer snabbare skulle kunna arbetas bort.

Utöver organisatoriska åtgärder för att förbättra vårdflöden och öka produktiviteten krävs även ekonomiska incitament för de verksamheter som måste korta sina köer. I Moderaternas förslag till budget avsätter vi 40 miljoner för en ”lokal kömiljard” där verksamheterna får extra medel när köerna har minskats. En liknande lösning finns redan på plats i blågrönt styrda Västra götalandsregionen. Moderaterna är även till skillnad från Socialdemokraterna öppna och prestigelösa för att ta hjälp av privata aktörer för att korta köerna i vården.

En viktig del för att klara en god tillgänglighet till vården är en stark och välfungerande primärvård. Köerna till länets hälsocentraler visar på stora variationer, det i sig är ett problem för att uppfylla målet om en jämlik och köfri vård. En förstärkt primärvård där första linjens vård ges resurser är nödvändigt för att ta hand om grupper som äldre, kroniker och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem. Tidiga diagnoser och behandlingar i primärvården kommer att ge ett minskat tryck på sjukhusvården och därmed kortare köer.

Allt detta förutsätter rätt utbildad vårdpersonal. Dagens brist medför svårigheter att hålla vårdplatser öppna och genomföra operationer. Därför krävs en bättre personalpolitik för regionen. Moderaternas målsättning när vi söker väljarnas stöd i nästa val, för ett maktskifte i regionen, är en vård utan vårdköer.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Artikeln är publicerad i Folkbladet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.