Regionen behöver ett ledarskap som tar oss ut ur krisen och åstadkommer en köfri vård

Idag debatterar och beslutar regionfullmäktige om regionplan med budget. Situationen har aldrig varit så ansträngd som nu med mycket stora problem som måste lösas. I den regionplan och budget som Moderaterna presenterar har vi med helt nödvändiga reformförslag för att ta tag i länets problem. 134 olika riktade uppdrag, färre och mer strategiska mål men framför allt en ny ekonomisk politik för en ekonomi i balans där vården prioriteras före annat. Sammantaget omprioriteringar och kostnadsreducerande förslag på flera hundra miljoner kronor. Det krävs en kraftig minskning av vårdens administrativa överbyggnad, bättre vårdflöden och vård på rätt vårdnivå, minskad hyrpersonal samt ökade patientintäkter.

Läs hela mitt budgetanförande här

 

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

Västerbottens möjligheter är enorm. Vi har i många avseenden en fantastisk hälso- och sjukvård i ett län med en enorm utvecklingskraft. Att vården är riktigt bra för de som väl får den är tack vare all fantastisk vårdpersonal. Länet har klarat pandemin relativt väl och vi har en hög vilja till vaccinering. Det bådar gott att kunna lämna pandemin bakom oss för att kunna starta om under hösten.

Trots det växer missmod, oro och pessimism. Allt fler känner att sjukvården utvecklas åt fel håll. Listan på allvarliga problem blir allt längre. Det är uppenbart att något är allvarligt fel med i sjukvården i Västerbotten. Eventuellt sommarstängt BB i Lycksele och på NUS, återkommande sommarstängda hälsocentraler, landets längsta vårdköer och så särskilt för barn med behov av ungdomspsykiatri. Att regionen har problem med tystnadskultur befästes inte minst av Uppdrags gransknings reportage från länet. Läget blir inte bättre av att regionen har bland den absolut sämsta ekonomin i landet. Senaste åren har de ekonomiska problemen fullkomligt skenat. Det medför att det nu är att 400 anställda behöver sluta, ingen yrkesgrupp är fredad, enligt det luftslott till omställningsplan som den rödgröna majoriteten envist menar på är verklig, och kan nå till 100 procent.

Herr ordförande

Socialdemokratin i länet har det fulla ansvaret för att något har gått sönder med hälso- och sjukvården. Det som socialdemokratin brutit sönder vill Moderaterna laga. Det utifrån att vi kan konstatera att det finns en tydlig skiljelinje i de budgetförslag som finns på fullmäktiges bord idag. Å ena sidan fyra borgerliga alternativ med en aning olika profiler men som i grunden gör samma analys och behov av att länet behöver en ny kurs och ledning. Det behöver bli ett slut på tomma löften och fromma förhoppningar. Det krävs konkreta reformer som steg för steg tar tag i regionens problem på allvar och tar fasta på länets möjligheter. Å andra sidan finns en trött socialdemokratisk lett maktinnehav vars bärande idé för sjukvården är att behålla makten. Makten och strategin att försöka vinna nästa val går före behovet av nödvändiga reformer och en genuin vilja att tag i de problem som finns.

Herr ordförande

Vården måste vara som starkast för den som behöver den som mest.

Det kan handla om Bertil som just fått besked om prostatacancer och upptäckt att vårdköerna är mycket lägre i Västerbotten än i övriga landet. Eller för den delen Lisa som blivit utsatt för sexuellt våld men förstått att specialistmottagningen Asta inte längre finns kvar som förut. Eller för familjen Johanssons vars son är i desperat behov av stöd från BUP men möts av beskedet var god vänta. Vi har även Moa från vårt inland som med familj kommer att behöva åka en sträcka lika lång som Danmark för att ta sig till BB på grund av en eventuell sommarstängning. En stark vård i samverkan med kommunernas äldreomsorg är helt avgörande för att multisjuka Astrid som befinner sig i livets slutskede som nu bollas runt i vårdapparaten likt en flipperkula för att ingen tar helhetsansvar.

*

Som sjukvården i länet fungerar idag är vården alldeles för svag för dem som behöver den som allra mest.

*

Moderaterna presenterar idag helt nödvändiga reformförslag för att ta tag i länets problem. 134 olika riktade uppdrag, färre och mer strategiska mål men framför allt en ny ekonomisk politik för en ekonomi i balans där vården prioriteras före annat. Sammantaget omprioriteringar och kostnadsreducerande förslag på flera hundra miljoner kronor. Det krävs en kraftig minskning av vårdens administrativa överbyggnad, bättre vårdflöden och vård på rätt vårdnivå, minskad hyrpersonal samt ökade patientintäkter.

Med de nödvändiga förändringarna medför det att vi kan prioritera fem centrala reformer: En köfri vård, vårdens medarbetare, förstärkt cancervård, bättre och tidigare insatser för att motverka psykisk ohälsa och missbruk, samt infrastruktur. Med våra politiska reformer tar vi första steget till en köfri vård med världsledande kvalité. Det måste bli ett slut med svälta räv med vårdens medarbetare som förtjänar löneuppräkningar så vi kommer i kapp resten av landet. Karriärvägar behöver komma på plats och cancervården behöver förstärkas.

Vård är idag inte stark för Bertil, Lisa, familjen Johansson, Moa eller för Astrid. Sjukvården är alldeles för svag på grund av socialdemokratins oförmåga att ta helhetsansvar. I stället är deras bärande idé ett fortsatt maktinnehav. Det går före viktiga och nödvändiga reformer för patienterna och länets bästa. Det måste få ett slut. För att det ska möjligt krävs ett borgerligt maktskifte med en ny politisk ledning med handlingskraft som tar ut en ny färdriktning för Västerbotten.

Bifall till Moderaternas förslag till regionplan och budget.

2 kommentarer

  1. olle

    Regionerna i Norrland bör köpa flera ambulansflygplan och anställa flera piloter, för att få ordning på sjukvården och ekonomin !!!!!

    • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

      Svårt att se hur det skulle lösa några problem. Däremot nu likt förut krävs ambulanstransporter som sker genom flyg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.