Regionen behöver ett maktskifte

Regionen behöver ett maktskifte

Västerbottens möjligheter är enorma. Vi har i många avseenden en fantastisk hälso- och sjukvård i ett län med en enorm utvecklingskraft. Att vården är riktigt bra för de som väl får den är tack vare all fantastisk vårdpersonal.Västerbotten har, precis som flera andra regioner, drabbats hårt av pandemin. Sjukvårdens medarbetare har haft och har en mycket ansträngd arbetssituation när de på ett fantastiskt sätt, dygnet runt under årets alla dagar, vårdar sjuka västerbottningar. För det förtjänar de mer än applåder.

Trots att det finns mycket som är bra med länets sjukvård växer missmod, oro och pessimism. Mycket utvecklas tyvärr åt fel håll. Vi ser allt fler problem som var mindre för några år sedan men på grund av politisk misskötsel vuxit sig riktigt stora. Eventuellt sommarstängt BB i Lycksele, Skellefteå och på NUS, återkommande sommarstängda hälsocentraler, bland landets längsta vårdköer, särskilt inom barn- och ungdomspsykatrin. Läget blir inte bättre av att regionen har bland den absolut sämsta ekonomin i landet. Senaste åren har de ekonomiska problemen fullkomligt skenat. Det medför att det nu krävs betydande åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans. Trots det vill den rödgröna majoriteten inte minska administrativa överbyggnaden vilket vi är beredd att göra.

Regionens socialdemokrati har det fulla ansvaret för hur sjukvården i regionen fungerar. Vid senaste budgetfullmäktige blev skiljelinjerna mellan de politiska blocken i regionen ännu tydligare. Å ena sidan ett trött socialdemokratiskt maktinnehavvars bärande idé för sjukvården är att behålla makten. Makten och strategin att försöka vinna nästa val går före behovet av nödvändiga reformer och en genuin vilja att tag i de problem som finns. Å andra sidan fyra borgerliga alternativ med en aning olika profiler men som i grunden gör samma analys och behov av att länet behöver en ny kurs och ledning. En borgerlig ledning som på allvar tar tag i regionens svårigheter men som samtidigt tar fasta på regionens möjligheter och får viktiga reformer på plats. Framför allt behöver vårdens kärna värnas och utvecklas medan det som inte är direkt vård minskas ned för att klara en ekonomi i balans.

Vårdens medarbetare behöver uppskattas med en bättre löneutveckling, fler karriärvägar, mer fortbildning och fler platser för vidareutbildning, stärkt första linjens ledarskap och en arbetsmiljö som bidrar till att man trivs och vill jobba iRegion Västerbotten. Regionens vårdköer måste arbetas bort, decennium av långa väntetider för västerbottningar  måste få ett slut. Vi vill prioritera arbetet med att minska vårdköer såväl ekonomiskt som politiskt. Arbetet mot psykisk ohälsa måste stärkas och köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)måste försvinna. Det kan ske med såväl satsningar som att fler aktörer tillåts att etablera sig. En viktig pusselbit i omställningen är en stark nära vård med primärvården som bas. Därför krävs en primärvårdsreform med fast läkarkontakt. Vi vill att vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten.

En viktig förutsättning för att en utveckling av regionenshälso- och sjukvård ska ske är att regionens styrning- och ledning kraftigt förbättras. Till att börja med krävs en politisk ledning som menar allvar med det man säger och tar ut en färdriktning. Oklarheter i ansvarsfördelning mellan olika nämnder behöver tydliggöras, fungerande ledningssystem, bättre fungerande beredningsprocesser, nya styrmodeller samt en budgetprocess som tar sin utgångspunkt i hur situationen i verksamheten faktiskt ser ut. I den analysen ser vi att regionen kan nyttja varje skattekrona mer effektivt.

Det krävs politisk förändringskraft och ett tydligt ledarskap med en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Över 40 år av sossestyre behöver få ett slut. Vi fyra borgerliga partier söker mandat tillsammans att efter nästa val leda arbetet med en bättre och mer välfungerande och köfri hälso- och sjukvård i Västerbotten.

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition ​​​​​

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.