M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Pressmeddelande 210827: M vill stärka vårdsamarbetet ytterligare med Österbotten genom att upphandla sjukvård

Moderaterna i Region Västerbotten vill stärka samarbetet över kvarken ytterligare genom ett förstärkt vårdsamarbete. Sedan tidigare finns intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu fördjupat vårdsamarbete.

Region Västerbotten har långa vårdköer, som förvärrats av pandemin, som behöver opereras bort.

– För att hitta fler möjligheter att korta köerna behöver regionen söka vårdgivare utanför länets gränser. Region Norrbotten ska till exempel upphandla vårdtjänster för 500 miljoner kronor i Norden och Europa. Moderaterna vill därför att Region Västerbotten undersöker möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där Österbotten har kapacitet att ta emot patienter, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition (M).

Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter samt att det dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner menar Moderaterna.

Mer finns att läsa på den här artikeln i VK, länk finns här. Hela förslaget finns här nedanför:

Initiativärende

Regionstyrelsen 7 september samt hälso- och sjukvårdsnämnden 9 september

Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt

Stärk vårdsamarbetet med Vasa ytterligare

Redan 2015-04-07 tecknade landstingsstyrelsen ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett ännu djupare vårdsamarbete.

Pandemin har inneburit att vårdköerna vuxit ytterligare. Det krävs en rad olika åtgärder för att komma till rätta med köerna. En av de åtgärderna kan vara att fördjupa samarbetet med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Moderaterna vill att Region Västerbotten undersöker möjligheten att köpa planerad (elektiv) vård av Vasa inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där de har kapacitet att ta emot patienter. Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter. Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner.

För patienten skapas då möjligheten att i stället för att vänta ytterligare på sitt ingrepp en möjlighet att få vård i Vasa. För andra patienter kan alternativet vara att få vård i en annan region söderut eller åka över kvarken. Genom att Vasa sjukvårdsdistrikt erbjuder vård på svenska kommer inte heller språket att vara ett hinder.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionstyrelsen beslutar:

Att         Påbörja en översyn av det tidigare intentionsavtalet med Vasa för att undersöka vilka områden som samarbetet kan stärkas ytterligare.

Att     Undersökta möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Nicklas Sandström (M)

Vice ordförande i regionstyrelsen

Elmer Eriksson (M)

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åsa Ågren Wikström

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.