Bättre vård när patienten får träffa samma läkare

Läkartidningen skriver om att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gått igenom forskningen för att ta reda på hur personlig kontinuitet i vårdrelationen påverkar sjukdomsförlopp, vårdbehov och relaterade kostnader. Utvärderingen är avgränsad till personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) respektive personer med allvarlig psykisk sjukdom. Enligt rapporten är resultatet tydligt, även om tillförlitligheten varierar på grund av brister i den publicerade forskningens metoder,  att det har goda effekter för patienterna att träffa samma läkare under en längre tid.

Det är inte ett särskilt överraskande resultat. Att få träffa samma läkare har en oerhört positiv effekt för omhändertagandet av den enskilda patienten. Bara det att slippa upprepa hela sin sjukdomshistorik gång på gång vid träff med en läkare är en stor vinst. Från Moderaterna tillsammans med C, L och KD har vi under flera års tid krävt att mer görs för att tillförsäkra att fler får tillgång till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdlag. Vi hade det bland annat som en av de viktigare valfrågorna vid senaste valet. Tyvärr är vi långt ifrån att nå det målet i Västerbotten. Det krävs betydande satsningar i primärvården, fler utbildningsplatser för läkare till allmänspecialister och bättre digitala stödsystem.

3 kommentarer

 1. Olle

  Det är bra men när man vill byta läkare går ju inte detta , hör lite dåligt och har fått en läkare som knappt snackar svenska . Och det måste ju kunna gå att byta läkare också, förstår inte vad han säger . Försökt att få nån jag förstår ,men det verkar inte att gå. Så jag har slutat gå till vårdcentralen fast jag behöver på grund av problem. Säkert inget fel på honom som läkare men med min dåliga hörsel funkar det inte.

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   Vad tråkigt att höra. Klart att du ska få den vård du behöver. Om det inte hjälper att påtala problematiken till ledningen har du all rätt att byta hälsocentral om du inte är nöjd.

 2. Jan Sjöström

  Hej Nicklas!

  En helt riktig konklusion, koncensus råder. Ingen ser skäl som
  motsäger din beskrivning. Trots detta ser vi ingen som helst
  ”reaktion” från den profession som berörs. Att välja bort ett
  riktigt agerande i samstämmighet med lag är således det skäl
  som utgör hinder i funktion.

  Att föra ett samtal i de skäl som genererar dagens dysfunktion
  torde vara en mer fruktsam åtgärd! (I ett fungerande samhälle
  ses lag och regel som normgivande). I Sverige existerar inte den
  så nödvändiga ”konsekvensen” av medveten eller omedveten
  obstruktion mot och i tjänande regelverk. Varför?

  Kanske kan en klok åtgärd vara en återställning av det ansvar
  som en gång tjänande funktionen väl. Detta samtal saknas i
  dag – av vilka skäl väljs brister före funktion?

  Patient lag (2014:821) 6 kapitlet hanterar vårt samhälles ansvar.
  Ett ansvar som svårligen kan åläggas annan än just den
  allmänt finansierade och initierade vårdgivaren.

  I en enkel konklusion. Folkflertalets vilja existerar inte annat än
  på papper. Att välja parti eller företrädare är en grannlaga uppgift,
  en uppgift att ta på största allvar. Hur blir folkets verklighet bättre
  av att ”välja bort” en funktion som ger fungerande verkställighet
  av beslutade regelverk!

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.