Ansträngt läge för Skellefteås hälso- och sjukvård

Precis som Folkbladet skriver om idag så är situationen på Skellefteå lasarett mycket ansträngt, bland annat på grund av att man under lång tid har brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning.Som nämns så har Moderaterna genom Andreas Löwenhöök agerat i frågan och kräver svar från den rödgröna majoriteten vad de tänker vidta för åtgärder. Här nedan är den interpellation som han väckt.:

Ansträngt läge för Skellefteås hälso- och sjukvård

Situationen för hälso- och sjukvården i Skellefteå är mycket ansträngd. Primärvården har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning. Regionens senaste omorganisering, DUGA, har inte förbättrat läget. Personal inom primärvården talar om att sjukvården i den norra länsdelen håller på att ”kollapsa”.

Nu vittnar personal på Skellefteå lasarett om en ”katastrofalt tuff” situation på sjukhuset och att personal, som sjuksköterskor, tvingas ”tulla på patientsäkerheten” under vissa tider. Förtroendevalda från Vårdförbundet berättar om medarbetare som säger upp sig för att de inte orkar eller har gått in i väggen. Följden av detta är att vårdplatser inte kan upprätthållas.

Det allvarliga läget bekräftas av Skellefteås närsjukvårdschef.

Sett till den expansiva fas som Skellefteå och den norra länsdelen befinner sig i, med en förväntad befolkningsökning om 10 000 invånare, är detta mycket oroande. Hälso- och sjukvården i norra Västerbotten behöver snarare expandera, både genom ett välfungerande akutsjukhus och en tillgänglig nära vård på hälsocentralerna.

Den problematiska situation som nu beskrivs av personal på sjukhuset och i primärvården står i skarp kontrast till den framtidsbild som regionstyrelsens ordförande målade upp för fullmäktige som svar på min interpellation, nr 30–2018, ”Hälso- och sjukvård i ett växande Skellefteå”.

Personalens beskrivningar om ”kollaps” och ”katastrofalt tuff på Skellefteå lasarett” rimmar illa med det svar som regionstyrelsens ordförandes gav 2018, då han sa ”vi står redo att möta de förändringar som kommer i samband med en växande befolkning”.

Moderaterna vill se en trygg hälso- och sjukvård som kan möta invånarnas behov i hela Västerbotten, däribland i ett växande Skellefteå.

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

  • Hur ser du på hälso- och sjukvårdsverksamheternas beskrivning av den allvarliga situation som råder på Skellefteå lasarett och inom primärvården i Skellefteå?
  • Är den allvarsamma utvecklingen ett hot mot Skellefteå lasaretts funktionssätt som akutsjukhus?
  • Delar du min oro för att personalen tvingas ”tumma på patientsäkerheten”?
  • På vilket sätt ska den allvarliga situationen i Skellefteås hälso- och sjukvård avhjälpas?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.