Ambulansvården saknar förutsättningar för en trygg akutvård

Idag besökte alliansens gruppledare i Region Västerbotten ambulanssjukvården i Umeå och länet. Det blev ett mycket bra samtal med klinikledningen om de utmaningar som finns inom den akuta prehospitala vården i länet. Vi kan konstatera att antalet ambulanser och resurser inte alls hängt med i den befolkningsökningen som ägt rum i framför allt Umeå men även till viss del Skellefteå. Denna brist på kapacitet orsakar en mängd följdproblem. Detta blir inte bättre då antal larm som är på fel vårdnivå ökat kraftigt de senaste åren vilket låser upp ambulanspersonal på ett felaktigt sätt. Besöket avslutades med en rundvisning i garaget och demo av de nya fyrhjulsdrivna ambulanserna som har börjat nyttjas.