NUS stänger flest vårdplatser – en ny regionledning krävs

VK skriver idag om Dagens Medicins sammanställning över sommarsituationen på landets sjukhus. Föga förvånade visar det sig att NUS stänger flest vårdplatser i hela landet. Det är ett tydligt resultat av hur Socialdemokraterna skött vården de senaste åren. Arbetsmiljön på de vårdavdelningar som har ett dygnet runt uppdrag året om är riktigt tuff och pandemin har gjort behovet än större att få nödvändig ledighet. Däremot så behöver det betonas att situationen varit annorlunda om vårdavdelningarna haft en högre grundbemanning och på så sätt klarat av att hålla öppet fler vårdplatser.

Från Moderaterna ser vi behovet och har viljan att göra något åt arbetsmiljön på vårdavdelningarna. Då blir det mindre svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal. Vid senaste budgeten prioriterade vi 70 miljoner ytterligare till vårdpersonal i form av framför allt en utökad lönepott samt fler karriärvägar och insatser för att förbättra arbetsmiljön på vårdavdelningar med hög vårdtyngd. Dessutom krävs en fungerande individuell löneutveckling som premierar yrkeskunnande och erfarenhet. Det kommer tyvärr inte att räcka. Därför har vi föreslagit att spara 200 miljoner kronor på administrativ överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vårdpersonal och att korta köer. Vårdens medarbetare måste få jobba med det som de är utbildade för och vill, nämligen träffa och vårda patienter.

3 kommentarer

  1. Kunnig

    Samtidigt försämrar ni tillsammans tandhälsan för många i länet när ni skrotar friskvården som varit så bra för oss som annars inte har haft råd att göra förebyggande saker med tänderna men de märker ni när köerna inte minskar utan bara ökar senare..

  2. Caanita

    Ursäkta ironin, men självklart måste antalet vårdplatser minska, eftersom skattemedlen ska användas till den enorma administrativa överbyggnaden!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.