Primärvården förtjänar bättre!

Primärvården i Region Västerbotten har sedan långt tid lidit av tillgänglighetsproblem och långa köer till följd av brist på distriktsläkare och -sköterskor. Det saknas drygt 100 distriktsläkare på hälsocentralerna, varannan stol är tom. Inte nog med det, sedan 2018 har det anställts sex nya administratörer för varje sjuksköterska. Det borde varit tvärtom.

Sommaren har knappt börjat och västerbottningarna har redan fått känna av hur jourcentralen i Umeå och vårdcentraler runt om i länet börjat slå igen dörrarna inför sommarledigheterna. Den (S)-styrda regionen har totalt misslyckats med sin uppgift och inte lyckats rekrytera tillräckligt med vårdpersonal. Nu ger (S) dessutom ett vallöfte att alla västerbottningar ska få kontakt med vården inom 5 minuter. Vem ska ta emot då de vårdsökande tar kontakt när det inte finns tillräckligt med personal? Man har i vanlig ordning ignorerat personalen utan att fråga de som dagligen är i verksamheten. Verksamheten präglas redan nu av en frustration över en tilltagande arbetsmängd och en försämrad arbetsmiljö med en ökad administrativ börda av dåligt utformade IT-system. Den redan usla arbetsmiljön förbättras definitivt inte av (S) vallöfte som saknar koppling till vårdens verklighet.

Moderaterna arbetar för att förbättra primärvården. Regionens invånare ska känna sig trygga om de blir sjuka och utan dröjsmål få kontakt med sin doktor på sin hälsocentral. Alla ska få sin egen fasta namngivna distriktsläkare som man inte delar med mer än 1 500 andra. Onödig dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet minskas. Personalen ska värderas efter förtjänst och arbetsmiljön förbättras för ett varaktigt, hållbart yrkesliv. Fler ST-block i Allmänmedicin tillskapas. En mångfald av arbetsgivare, offentliga som privata, ska finnas att välja mellan. Nya, moderna, användarvänliga och bättre IT-system ska komma på plats.

Moderaterna har definitivt ingenting emot digitala lösningar som är ändamålsenliga,  användarvänliga, sparar tid och inte skapar mera administration. Men mera av samma gamla vara som (S) föreslår gagnar inte patienterna och framför allt inte primärvårdens hårt prövade vårdpersonal. Vårdkvalitet skapas inte av digitala lösningar utan av av kunnig, välutbildad och kompetent personal med stort personligt engagemang för att ge en bra vård om de bara fick möjlighet att ägna sig åt det.

Ulf Wahllöf (M)

Distriktsläkare och f.d. verksamhetschef i primärvården

Kandidat till Regionfullmäktige i Region Västerbotten

 

Artiklen är publicerad i bland annat Folkbladet, länk här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.