Ny manifestation för BB i Lycksele

Av , , 4 kommentarer 7

Lycksele BB är Sveriges minsta förlossningsavdelning och har varit stängd sedan den 19 december 2022. Återöppning var planerad till januari, men något fastställt öppningsdatum finns fortfarande inte och sent i höst kan BB tidigast öppna igen.

– Ett Västerbottens inland utan BB är idag ett faktum och huvudansvaret bär den styrande majoriteten. Problemet är dessutom större än bara BB, om utvecklingen fortsätter riskerar Lycksele lasarett att bli ett produktionssjukhus likt det Sollefteå blivit, säger Anna Ackemo, gruppledare (M) Lycksele.

I januari hölls den första manifestationen mot stängningen av BB. Alliansen tillsammans med Företagarna i Lycksele var arrangörer och över 500 personer anslöt till fackeltåget. Tisdagen 30 maj 18:30 är det alltså dags igen.

18 miljarder betalas ut i felaktiga bidrag!

Av , , 7 kommentarer 15

Bidragsbrotten har ökat med 133 procent mellan 2008 och 2021. Så kan vi inte ha det. Regeringen kommer därför införa en utbetalningsmyndighet för att få ordning på bidragssystemet. Myndigheten kommer få i uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från myndigheterna. 18 miljarder hade kunnat finansiera 23 000 poliser, 31 000 undersköterskor eller 26 000 lärare. Det är därför mycket positivt att regeringen tar det systematiska fusket på största allvar. Det handlar om förtroendet för våra gemensamma välfärdssystem och det handlar om enormt mycket pengar.

Verksamhetsbesök på Ögonkliniken

Av , , 1 kommentar 2
Förra veckan praoade jag på Ögonkliniken Västerbotten vid NUS. Verksamheten bedrivs på alla tre sjukhus i länet samt att Umeå är en universitetsklinik. Det som är påfallande med verksamheten är hur stora patientflödena är. Även om det är en liten verksamhet som ansvarar de för en proportionellt stor andel av vårdbesöken. Något som var tydligt under besöket är att då verksamheten är utspridda på fler platser bidrar det till sämre logistik och förutsättningar att ha ett än högre patientflöde. De har under en längre tid jobbat målmedvetet med att undvika inläggning av patienten utan kan göra det man ska under en dag genom att undvika narkos vid operation. Det är bättre för såväl patienten samt minskat behovet av vårdplatser.
Det bedrivs även mycket forskning på kliniken vilket gör att man kan finansiera ny utrustning som man annars inte hade kunnat göra. Ett exempel på forskning som man är världsledande på är inom behandling av grönstarr.
Även ögonsjukvården ser en prognos av ökade läkemedelskostnader. En tydlig sådan var vid injektioner där de ökade kostnaderna skulle kunna bli 30 mkr givet vilket arbetssätt man valde.
Under besöket fick jag bland annat se hur man genom ett specialbyggt ögonmikroskop kunde ”skjuta bort” kvarvarande gråstarr från en annars helt vaken patient.
Stort tack till verksamhetschef Gauti för ett mycket bra och lärorikt besök!

Ny manifestation för att rädda BB i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 2

Inbjudan:

Frågan om BB och kvinnorna in inlandets rätt till trygga förlossningar har pågått under en längre tid. Tisdag 30 maj är det återigen dags för manifestation för BB och Lycksele lasarett. Lycksele BB är Sveriges minsta förlossningsavdelning och har varit stängd sedan den 19 december 2022 på grund av personalbrist. Återöppning var planerad till januari, men på grund av fortsatt brist på personal har det inte blivit så. Istället togs beslutet att lägga ut Lycksele BB på entreprenad och ge ett bemanningsföretag i uppdrag att lösa bemanningen.  Något planerat öppningsdatum finns fortfarande inte och tidigast i höst kan BB öppna igen. – Ett Västerbottens inland utan BB är idag ett faktum och huvudansvaret bär den styrande majoriteten. Problemet är dessutom större än bara BB, om utvecklingen fortsätter riskerar Lycksele lasarett att bli ett produktionssjukhus likt det Sollefteå blivit, säger Anna Ackemo, gruppledare (M) Lycksele.

I januari hölls den första manifestationen mot stängningen av BB. Alliansen tillsammans med Företagarna i Lycksele var arrangörer och över 500 personer anslöt till fackeltåget. Tisdagen 30 maj 18:30 är det alltså dags igen, något som den moderata politikern Anna Ackemo hade hoppats slippa.

– Även om vi hoppas på god uppslutning även den här gången så känns det så oerhört tråkigt att en till manifestation ska behövas. Det inlandets kvinnor behöver är trygghet, men så länge den styrande majoriteten inte kan ge dem det kommer vi att fortsätta protestera, säger Anna Ackemo(M).

Minska regionens lokaler och satsa pengarna på sjukvården istället

Av , , 1 kommentar 5

👉 Region Västerbotten är länets största fastighetsägare. Totalt äger regionen cirka 650 000 kvm samt utöver det hyrs 100 000 kvm till. Trots att det har byggts nya lokaler och antal vårdplatser kraftigt minskats ned över tid så har fastighetsbeståndet vuxit. Det innebär därmed att kostnaderna ökar för städ, underhåll och reinvesteringar. Det går att uppskatta att kostnaden för daglig drift är cirka 1000 per kvm och år.

👉 Vi vet att nyttjandet inte är optimalt. Bedömningen och vårt förslag är att regionens lokalytor ska kunna minska på sikt med 15 procent i allmänhet (exklusive operationssalar som sannolikt behöver en ökad lokalyta) samt 30 procent för administrativa ytor. Samt riva en del äldre byggnader. Det skulle möjliggöra att styra om pengar till sjukvården vilket kommer behövas i det usla ekonomiska läget regionen befinner sig i.

✅ På sikt rör det sig om totalt 100 miljoner som går från fastighetsunderhåll per år till mer sjukvård!

Prao på neurokirurgavdelningen på Neuro- huvudhals centrum

Av , , Bli först att kommentera 3
Under den här veckan har jag haft prao på neurokirurgavdelningen på Neuro- huvudhals centrum. Under mitt besök fick jag möjlighet att följa och samtala med två av neurokirurgerna, Peter och Richard. Det var imponerande att se hur skickligt de utförde hjärnoperationer utan att orsaka skada på omkringliggande vävnad eller funktioner. För att hjälpa till under operationerna användes ett nytt, avancerat instrument som fungerade som en pannlampa med speciellt ljus för att lysa upp sjuka vävnader. Detta instrument fungerade genom att patienten hade tagit en medicin som fastnade i sjuk vävnad. Trots att instrumentet kostade över 100 000 kronor var det fortfarande billigare än det specialmikroskop som vanligtvis används. Naturligtvis ersätter inte den nya pannlampan mikroskopet helt och hållet.
Neurokirurgi är också en avgörande del av ett väl fungerande trauma- och universitetssjukhus. Vi diskuterade den pågående omstruktureringen av det svenska vårdsystemet som innebär allt mer centralisering. Detta är särskilt utmanande för mindre universitetssjukhus som behöver utföra ett visst antal operationer och ingrepp varje år för att upprätthålla sin kompetens dygnet runt, året runt. Därför är det viktigt att sådana processer betraktar sjukhus som en helhet. Sammanfattningsvis var mitt besök på neurokirurgavdelningen mycket intressant och givande.

Besök på Reumatologiska kliniken Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

För en tid sedan besökte jag Reumatologiska kliniken Västerbotten. Kliniken är i sammanhanget väldigt liten då den bara har 56 medarbetare och dessutom att de ansvarar för hela länet samt ett ansvar för norra Sverige. Huvudsakliga uppdraget är mottagning i öppenvård samt dagsjukvårdsverksamhet genom ex dropp och rehab. De har även ansvar för terapibadet vid NUS. Just att de kan vara en liten men självständig klinik lyftes fram som en stor fördel och styrka. De kunde på så sätt vara mer självständig och hitta lösningar som passade dem. De bedriver även mycket forskning som de ligger i framkant med. Reumatologiska kliniken är ett mycket bra exempel på vårdens utveckling. Idag har de inga vårdplatser då nya mediciner kunnat skjuta upp insjuknandet av olika sjukdomar. Verksamheten vid NUS bedrivs i en av de äldsta lokalerna på området och det är så uppenbart att de inte är ändamålsenliga alls. Tvärtom så finns det stora vattenskador och många har problem att vistas i lokalerna. Därför känns det fullt naturligt att lokalerna ska rivas och de på sikt ska få flytta in till bättre lokaler.

Problem i vården förskjuts medvetet till framtida generationer

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu när Region Västerbotten gör bokslut för år 2022 kan vi konstatera att hur man än vänder och vrider på hur förra året gick så sker det fantastiska saker inom vården, dygnet runt årets alla dagar. Dagligen botas, lindras och tröstas många patienter. Vi har många verksamheter som vi kan vara mycket stolta över. Samtidigt kan vi konstatera att finansieringen av sjukvården idag bekostas av framtida skattebetalare och att så har skett under lång tid. Vi kan även konstatera att den personal som är anställd idag inte kommer att kunna ersättas i den omfattning vi är vana vid. Detta framför allt för att det helt enkelt är för få i arbetsför ålder de kommande årtionden. Vården som ges idag kommer inte att kunna garanteras framöver om man inte är öppen för förändringar. Det finns det varken personal eller pengar till.

Under det senaste årtiondet har den rödgröna politiska majoriteten skjutit jobbiga och tuffa beslut framför sig. 2022 var inget undantag. Detta leder till att regionen nu står ännu sämre rustad med tomma lador för att möta lågkonjunktur, skyhög inflation och en mycket orolig omvärld med krav på en allt högre beredskap. Vi måste inse att vi inte kommer att ha råd med allt och vårduppdragets kärnuppdrag måste värnas och skyddas. Den regionala utvecklingen måste fokusera på huvuduppdraget att skapa en attraktiv livsmiljö och ge förutsättningar för tillväxt i hela länet givet en föränderlig omvärld.

Trots att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i regionen presenterat åtgärdsprogram med innebörden att antalet anställda som inte jobbar vårdnära ska minska kan vi konstatera att så inte blivit fallet. Antalet anställda fortsätter att öka, så även för år 2022. Sedan 2018 har antalet anställda ökat med 357 individer. Detta sätter fingret på bristande förmåga till politisk styrning och uppföljning. Samtidigt kan vi även se att överbyggnaden av ej vårdnära tjänster ökat till följd av denna expansion. Sedan 2018 har regionen i antal 235 nya administratörer anställda men bara 37 nya sjuksköterskor. Mäter man från 2019 har antalet sjuksköterskor minskat i regionen. Antalet chefer har under samma tidsperiod ökat med nio procent medan antalet vårdplatser minskat med samma siffra.

Regionen lämnar år 2022 med ett resultat på sista raden med -202 mkr. Framför allt är det de högre skatteintäkterna och statsbidragen som bidrar till att resultatet inte blir sämre än så när de finansiella kostnaderna är ovanligt stora. Vi kan konstatera att regionens soliditet är -8,6 %.  Detta indikerar i sig att regionen inte har en stark ekonomisk ställning. Utifrån en samlad bild av verksamhetens ryggsäck för år 2023 är vår bedömning att det strukturella underskottet i verksamheten är runt 350 mkr. Alltså en klar försämring mot tidigare bedömningar på runt 200 mkr. Till det har nettokostnadsutvecklingen varit bland de högsta i landet vilket i sig indikerar på att den så kallade omställningsplanen inte givit någon effekt alls.

Redan innan pandemin var vårdköerna i Västerbotten bland de längsta i landet. Pandemin förvärrade självklart förutsättningarna att jobba med att korta köerna. Samtidigt som man kan se att andra regioner kommit i gång med att korta köerna blir köerna allt längre i Västerbotten.  En orsak till de långa vårdköerna är dålig personalpolitik som inneburit att man tvingats stänga vårdplatser och skjuta upp operationer. Det krävs en ny personalpolitik som flyttar beslut längre ned i organisationen med ett tydligt lokalt och närvarande ledarskap. Personalen måste ha tydliga karriärvägar och en fungerande löneutveckling som belönar yrkesskicklighet. Arbetsmiljön i regionens verksamheter måste förbättras så att regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare.

Med ett par månader in i det nya året så pekar alla kurvor åt fel håll. Det gör sammantaget att fler problem förskjuts på framtiden. En ljusglimt är att majoriteten lagt fram förslag om att minska den administrativa överbyggnaden. Dock ska ingen bli arbetslös vilket väcker frågan om hur man nu ska kunna spara pengar. Från Alliansens sida vill vi gå tuffare fram för att vända utvecklingen. Vi väljer att vara tydlig med detta, det menar vi är att ta ansvar för de utmaningar vi står inför. Men vi gör ändå nödvändiga prioriteringar från sådant som inte är vård för att prioritera vårdpersonal. Det kan även handla om höjda taxor och avgifter så vi ligger i linje med riket. Detta gör vi för att kunna prioritera öppethållande av vårdavdelningar med patientnära arbete, för att skapa förutsättningar för en primärvård som hänger ihop och för att länets förlossningar ska kunna hålla öppet året runt.

Emellertid är problemen i regionen väsentligt mer omfattande än att en minskning av de administrativa tjänsterna kommer att räcka till. Den politiska oförmågan att styra och leda regionen är högst påtaglig och behovet av en ny ledning för regionen har aldrig varit tydligare än vad den är nu. Vi ser samtidigt att ett växande län skapar nya möjligheter men ställer också nya krav på regionen. Denna utveckling vill vi ta vara på. Vi ser trots allt optimistiskt på de utmaningar som regionen står inför och att de går att lösa. Utifrån tuffa men nödvändiga prioriteringar går det att vända utvecklingen och ta till vara den optimism som finns i länet.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

 

Artikeln är publicerad i VK, länk här.

 

Köerna till cancervården måste kortas ned – Västerbotten har bland de längsta i landet

Av , , Bli först att kommentera 1

DN har publicerat en stor granskning av Sveriges köer till cancervården. Sverige har under lång tid haft problem med väntetider inom cancervården. Västerbotten hamnar i en nationell jämförelse på en bottenplacering.

✅ Uppdatera den nationella cancerstrategin i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera kortare köer
✅ Införa en särskild vårdgaranti för cancerpatienter som är betydligt kortare än dagens 90 dagar.
✅ Region Västerbotten behöver i det svåra ekonomiska läget prioritera vård och prioritera bort administration.
✅ Att om cancervård inte kan ges inom uppsatta tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli ersatt för alla de merkostnader detta innebär.