Avskaffa flerbarnstillägget från det fjärde barnet och inför ett bidragstak

Av , , Bli först att kommentera 12
En familj med sex barn kan idag få så mycket som 11 740 kronor varje månad enbart i barnbidrag. I praktiken innebär det att kvinnor i stora familjer i svenska förorter blir fast i hemmet, och aldrig får en egen inkomst från arbete. Det göder segregation och utanförskap, och minskar många kvinnors frihet. Därför vill Moderaterna avskaffa flerbarnstillägget från och med barn fyra. Vi vill också sänka skatten på arbete, och vi vill införa ett bidragstak. Ingen ska förlora pengar på att lämna bidragsberoendet och ta ett jobb.
Bli först att kommentera

Att korta vårdköerna är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst

Av , , 2 kommentarer 5

✅ Att korta vårdköerna är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst. Men då behövs en ny politik som vågar skära ned på administration för att kunna satsa på sjukvården och vårdpersonalen för att kunna korta köerna!

👉 Vården är till för våra patienter inte för regionens byråkrater. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra.

Våra prioriterade satsningar för att korta köerna:
✅ Länets långa vårdköer ska minskas med en prestationsbaserad satsning på 100 miljoner kr!
✅ En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd!
✅ Mer resurser till BUP och införande av vårdval så fler aktörer kan erbjuda vård istället för en kölapp till barn och unga som behöver hjälp med psykisk ohälsa.

2 kommentarer

Äntligen kommer en visselblåsartjänst på plats i regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag meddelar ledande tjänstemän på Region Västerbotten att från 1 juni ska det gå att göra en anonym anmälan i regionen, en så kallad tjänst för visselblåsning. Jag kan bara säga äntligen. Sedan 2013 har Moderaterna drivit den röda majoriteten framför oss utan gehör. Men till slut så.  Regionen har en utbredd tysnadskultur vilket bland annat senaste medarbetarenkäten visade men även regionens egen revision har kommit fram till samma slutsats. Det ska bli intressant att fortsätta följa frågan även om det givetvis inte är så enkelt som att en modell med visselblåsare löser de problem som finns.

Bli först att kommentera

BB i Lycksele stängt under sommaren igen

Av , , Bli först att kommentera 3

S har misslyckats att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Kommande stängning, julstängningen och förra sommarens stängning av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år gör det tydligt.

Moderaterna vill att en samordnaren ska arbeta i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna. Partiet vill även att samordnaren ska beakta åtgärder som:

✅ 30 miljoner mer till förlossningen i vårt förslag till budget
✅ Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.
✅ Se över schema och arbetstidsförläggning.
✅ Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
✅ Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
✅ Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
✅ Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

Bli först att kommentera

S bluffar om ”öppet” BB i Lycksele – M betraktar förlossningen som sommarstängd

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags kom besked om att Lycksele BB inte kommer att stänga i sommar, men det kommer samtidigt inte att gå att föda barn på sjukhuset under tre veckor. I huvudsak kommer inlandets gravida kvinnor att hänvisas till BB i Umeå och Skellefteå under dessa veckor, men akuta förlossningsskeenden kommer att tas emot i Lycksele. Moderaterna kommenterar nu beskedet:

– I våra ögon kommer BB i Lycksele att vara stängt, men det är för väl att det finns personal som ställer upp för att hantera akuta förlossningsskeenden. Dock så riskerar detta tvetydiga besked att skapa oro vad som egentligen gäller, säger regionfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M).

Riktar skarp kritik mot den politiska majoriteten

– Att förlossningsverksamheten i Lycksele nu, ännu en sommar, kommer att vara stängd för alla förlossningar utom de riktigt urakuta är ett fortsatt politiskt misslyckande. Trots att det under året både varit sommarstängt och julstängt har den S-ledda politiska majoriteten inte lyckats få ur sig en konkret handlingsplan för att förbättra situationen under ett års tid. Det är under all kritik sett till det mycket allvarliga läge som råder, säger Andreas Löwenhöök (M), som avslutar:

– Den fråga som västerbottningarna ska ställa sig i höstens regionval är om de fortsatt vill ha en trött och idélös S-ledd majoritet, vars misslyckade politik i förlossningsvården hotar BB i Lycksele, eller om de vill ha en borgerlig Allians som återkommande har presenterat förslag för att förbättra situationen, både på kort och lång sikt.

För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Andreas Löwenhöök (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Bli först att kommentera

S lovar 5 minuter innan man får kontakt med vården medan verkligheten är år av kö

Av , , 3 kommentarer 6

✅ Att korta vårdköerna är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst. Men då behövs en ny politik som vågar skära ned på administration för att kunna satsa på sjukvården och vårdpersonalen för att kunna korta köerna!

👉 Rösta för maktskifte i höst

3 kommentarer

Gäst samt tacktal på Umeå universitets vårpromovering

Av , , Bli först att kommentera 1

I lördags var jag inbjuden som gäst på Umeå universitet vårpromovering för nya doktorer, jubeldoktorer samt utdelande av priser och utmärkelser. Totalt var det 105 personer på scen under ceremonin. Vid den efterföljande festmåltiden var det närmare 500 personer. Jag fick då äran att för gästernas del tacka för maten. Det gjorde jag genom ett tal som dels tackande för för en utsökt festmåltid och väl genomförd ceremoni samt en hyllning till vetenskapen.

Bli först att kommentera

Äntligen säger Sverige ja till Nato – mycket tack vare Moderaterna

Av , , 5 kommentarer 5
Det är med glädje vi tar emot beskedet att Socialdemokraterna har ställt sig på Moderaternas sida och är redo att säga ja till Nato, det är inte en dag för sent. Nu är en bred majoritet i riksdagen eniga om att Sverige hör hemma i Nato. Äntligen.
5 kommentarer