Etikett: Allians

Träff med distriktsläkarföreningen

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår hade Västerbottens distriktsläkarförening bjudit in alla politiker för en dialog om primärvården och dess förutsättningar. Det blev en bra träff som inledes med en presentation av en fördjupad studie som är gjort av primärvården i en internationell jämförelse. Den visar att Sverige har väldigt många läkare per 1000 innevånare men att befolkningen gör jämförelsevis väldigt få läkarbesök såväl i primärvård som i slutenvård. Den efterföljande diskussionen kom till stora delar att handla om samsyn kring många utmaningar kring personalförsörjning och att primärvården har ett tufft uppdrag. Däremot så blev skiljelinjerna tydliga när det gäller synen på primärvårdens uppdrag och finansiering där Moderaterna och Allianspartierna vill se ett smalare uppdrag med ett tydligt bestämmande längre ner i organisationen och en utökad finansiering.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Stor läkarbrist i primärvården

Av , , 4 kommentarer 3

I dag och under helgen har problematiken inom primärvården belysts av media. En av de landsting som har störst problem är inte helt oväntat S-styra Västerbotten. Av 130 ordinarie tjänster är 50 lediga. Antalet listade patienter per läkare är 1995 med ett riktvärde som bör vara runt 1500. Kostnaderna för stafettläkare ökar år efter år. Detta orsakar dålig kontinuitet för patienten och framför allt kvalitetsbrister. Kvalitetsbrister som gör sjukvården sämre för patienten och orsakar en betydligt dyrare sjukvård.

 

God kvalité och sparar pengar och ger patienten bättre sjukvård. Tidigare chefen för Vård och omsorg på SKL Göran Stiernstedt uttalar sig i denna fråga och menar på att sjukvårdens problem inte alltid löses med mer resurser men en omfördelning av resurser. Från Moderaterna och Alliansens sida föreslår vi just en omfördelning av resurser från annat som inte är sjukvård just till primärvården. Inför detta budgetår föreslog vi en resursförstärkning till primärvården på 46 miljoner.

4 kommentarer
Etiketter: ,

Dyra lösningar med (S) och (MP) vid rodret

Av , , Bli först att kommentera 3

I fredags skrev jag tillsammans med mina allianskollegor en insändare om att det blir dyra lösningar med S och MP vid rodret. Läs hela insändaren här:

 

Dyra lösningar med (S) och (MP) vid rodret

 

Personalförsörjningen är landstingets största strategiska fråga för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning och den enorma utveckling som sker i sjukvården vilket innebär att man hjälper allt fler ökar trycket på sjukvården. Bristen på specialistläkare är ett stort problem i många verksamheter och har varit så under en längre tid. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget hade en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Det skulle dessutom underlätta för personalförsörjningen. Vi har länge drivit frågan att de som är över 65 år ska stimuleras att jobba längre genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning.

 

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten (S) och (MP) istället använt sig av år efter år är dyr stafettpersonal. Förra året kostade denna dyra lösning Västerbottens läns landsting drygt 90 miljoner kronor. Dessutom har inte antalet allmän- och specialisttjänstgöringsplatser för läkare ökat i samma takt som läkarutbildningsplatserna gjort under de senaste åren. Majoritetens lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter och ohållbara arbetsförhållanden för landstingets personal.

Nu är dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Marianne Normark (FP)

Gruppledare

 

Olle Edblom (C)

Gruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Gemensamt Alliansavstamp inför folkomröstningskampanjen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag på Stora Nolia presenterade Alliansen i landstinget sin valfolder inför folkomröstningen För Alliansen är det en folkomröstning för hela länet där länets medborgare ska få säga sitt om hur sjukvården fungerar. Länets medborgare får på så sätt säga sitt om deras inställning till en Socialdemokratisk politik som ersätter ambulans med akutbil och tar bort den trygghet som akutplatserna i Dorotea är för inlandsbefolkningen. Detta är en politik som vi från alliansen inte kan accepterar.

 

Västerbottensnytt har ett inslag där jag kommenterar detta ytterligare, klicka här för att titta på det.

 

Alliansens gemensamma folder hittar du här.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 4

Förra veckan skrev jag tillsammans med mina Allianskollegor i Umeå tidning en insändare om att det krävs ett nytt styre för vården i länet. 

 

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet 

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet drivit igenom försämringar i hela länet men i synnerhet av inlandssjukvården. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag med andra prioriteringar där Åsele hade fått behålla sin stationerade ambulans och vårdplatserna på sjukstugan i Dorotea och Sorsele hade varit oförändrade. De patienter som förr vårdades försvinner inte bara för att akutvårdsplatserna tas bort utan måste nu ske på andra ställen. Fokus för Alliansens kostnadsreduceringar var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård. 

Nu har effekterna av den förda Socialdemokratiska politiken resulterat i att länet står inför en folkomröstning om inlandssjukvården som kommer att hållas söndagen den 8 september 2013. Kostnaden för folkomröstningen beräknas till 10-15 miljoner. Sett till de försämringar som skett av vården i inlandet har besparingarna varit blygsamma. Akutbilslösningen i Åsele beräknas ge en miljon i spareffekt årligen och vårdplatserna i Dorotea och Sorsele två miljoner vardera.
 
Sammantaget skulle det gå att ha kvar all denna vård oförändrad i cirka tre år bara för kostnaden av folkomröstningen. För att inte tala om den otrygghet och den minskade framtidstron som dessa försämringar av sjukvården har skapat för människorna på dessa orter. Detta är ett tydligt bevis på hur fel det kan bli då de styrande Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen försöker ta ansvar för sjukvården och gör fel prioriteringar.  
 
Vid nästa landstingsval 2014 söker vi i Alliansen gemensamt mandat att leda landstinget för att skapa en trygg och rättvis sjukvård i hela länet. 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd      
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare 
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare 

Tillbaka efter semestern med fokus på en intensiv höst

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Efter en härlig semester så känns det riktigt skönt att vara tillbaka efter semestern. Ska bli kul att komma igång med arbetet igen. Efter en intensiv vår i landstingspolitiken med bland annat Projekt balans, budget 2013-2015 och folkomröstningsfrågan så tror jag att hösten kan bli lika intensiv. Från Moderaterna och Alliansen sida kommer vi enträget fortsätta vårt arbete att visa på att det finns ett tydligt alternativ till dagens S-styre där vi politiskt vill skapa förutsättningarna för en bättre och mer rättvis sjukvård i hela länet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Av , , 2 kommentarer 8

I dag skriver jag på VK-debatt tillsammans med mina Allianskollegor i landstinget och i riksdagen i en replik på Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Maria Grips påståenden att det skulle ha varit borgerlig politik som orsakade att de hoppade av samarbetet med S och MP i landstinget. Deras skäl är inte mer än svepskäl för ren och skär populism.

 

Hela artikeln här nedanför:

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Landstinget i Västerbotten är i stort behov av att effektivisera och kostnadsreducera i verksamheten för att få en ekonomi i balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att nya läkemedel och behandlingsmetoder ständigt utvecklas kommer det ständigt att finns behov av nya möjligheter till finansieringslösningar. Att i det här läget vara tvungna att lägga även ett stort sparpaket beror mångt och mycket på bristande ekonomiskt ansvarstagande från Socialdemokraterna under deras senaste 20 år vid makten i landstinget med stöd av Vänstern i de flesta stora budgetbesluten.

I en debattartikel (VK 9/3) menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och f.d. vänsterpartistiska landstingsrådet Maria Grip att det är på grund av Alliansregeringens politik som de valde att hoppa av sitt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget. Om de har intalat sig själva att detta var skälet till avhoppet låter vi stå för dem, men minskade statsbidrag kan knappast vara ett av skälen. Ingen annan regering har tillfört kommun- och landstingssektorn så mycket resurser som Alliansregeringen.

Under åren 2006 till 2010 tillfördes sektorn 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen med pris- och löneutveckling som Sjöstedt och Grip efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Med 20 år av misskötsel av ekonomin, felaktiga prioriteringar och kostnadsreducering kommer nu ett paket som slår ännu mer fel.

Den budget som fullmäktige beslutat för 2012 och som pekar ut besparingsmålen och åtgärderna där har även Vänsterpartiet stått bakom. Men då det kommer till att ta ansvar för budgeten och hoppar av med populistiska argument.
 
Alliansen i landstinget valde att prioritera att minska kostnaderna på administration, kultur, centrala anslag, lokaler och övrigt som inte har direkt med sjukvården att göra för att kunna finansiera och behålla inlandssjukvården. Med Alliansens förslag hade akutplatserna funnits kvar i de drabbade inlandsorterna, detsamma gäller ambulansen i Åsele.

Att som Sjöstedt och Grip hävda att vårdvalet skulle ha påverkat inlandssjukvården är ett märkligt påstående. Finansieringen av vårdvalet är knuten till varje enskild medborgare och inte till bostadsort. Däremot skulle det gå att angripa landstingets låga finansiering av primärvården, primärvårdens stora och tunga uppdrag och modellen för glesbygdsresättning vilka är frågor som vårt landsting själva beslutar om. Men Vänstern drev igenom nuvarande ersättningsmodell i Västerbotten trots att alliansen hade bättre förslag som skulle gynna primärvården framför allt i de glesa delarna i länet.
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Regeringen står för en trygg och ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattemedel på riksplanet. Detta ansvarstagande saknas tyvärr i landstinget i Västerbotten. Det är upp till väljarna att fälla den avgörande domen i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot

Maria Lundqvist-Brömster (FP)
Riksdagsledamot

Helena Lindahl (C)
Riksdagsledamot

Anders Sellström (KD)
Riksdagsledamot

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Oärligt av Peter Olofsson (S)

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll stod landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i Västerbottensnytt och skyllde besparingarna som han tillsammans med Miljöpartiet genomfört i sjukvården i Västerbotten på att det skulle vara på grund av regeringen. Detta då inte alliansregeringen generellt räknat upp (”värdesäkrat”) statsbidragen. Hur kan det vara så att skylla på andra är att ta ansvar låter jag vara obesvarat.

 
Sett till i början av 90-talet har ingen regering generellt räknat upp statsbidragen. Däremot har ingen annan regering än Alliansregeringen satsat så mycket på kommun- och landstingssektorn. Mellan åren 2006-2010 har kommun och landstingssektorn tillförts 38 miljarder i ökade resurser. Från och med 2011 har det tillförts ytterligare 5 miljarder i ökade statsbidrag.
 
Om man som TV-tittare lyssnar på Olofsson går det att tro att Socialdemokraterna skulle ha mer pengar till sjukvården än regeringen. Då går det ställa sig frågan om det verkligen är så? I deras förslag till budgetmotion fanns det totalt sett mindre pengar till sjukvården, detta då de tar bort satsningen på sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Landstingen som är en stor arbetsgivare för ungdomar förlorar alltså pengar på det, bara för Västerbotten handlar det om 30 miljoner. När det gäller ”värdesäkrade” statsbidragen så strök såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet det från deras respektive partis förtydligande budgetförslag i höstas. Jag tycker det blir oärligt av Peter Olofsson (S) att inte komma med dessa förtydliganden.
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Alternativ till S och MP:s nedmonteringspolitik för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
I går så behandlade landstingsstyrelsen även verksamhetsplanen för nästa år. Från Alliansen har vi sedan tidigare presenterat en alternativ landstingsplan i och med det skulle vår verksamhetsplan få en annan utformning till form och innehåll. Den största nyheten i denna verksamhetsplan är att de delar som berör det sparpaket som sedan tidigare är presenterat vidareutvecklades en aning. Från Alliansen valde vi att lyfta fram att vi ser andra lösningar och väljer andra vägar för att spara i sjukvården.
 
Här nedan är de yrkande och det yttrande vi valde att lägga. Tyvärr så röstades våra yrkanden ner av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
 
 
Yrkande
 
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan och budget 2012
 
Alliansen yrkar på följande justeringar:
 
Att
  1. Akutplatserna i Sorsele, Dorotea och Malå ska finnas kvar.
  2. Den planerade överföring av 15 000 läkarbesök halveras vilket innebär att alliansen föreslår att endast 7500 läkarbesök överförs till primärvården.
  3. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna.
  4. Utöka samarbetet i form av samverkan mellan sjukstugorna och kommunerna. Detta är en förutsättning för att sjukstugornas verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
  5. Entreprenadupphandla samtliga ambulansverksamheter i länet.
  6. I första hand sker besparingar på det som inte har med sjukvård att göra, till exempel administration och centrala anslag.
  7. Landstinget antar som nytt målvärde och strategi att vid 2014 vara det patientsäkraste landstinget i landet.

 

Yttrande över verksamhetsplan
 
Övergripande
Allians för Västerbotten har i samband med landstingsfullmäktige i juni 2011 lagt en alternativ landstings – och budgetplan för år 2012-2015. Verksamhetsplanen utgår från landstingsplanen som ett förlängt styrdokument. Landstinget har ett stort behov av kostnadsreduceringar för att få en ekonomi i balans.
 
I Alliansens förslag på kostnadsreduceringar som bär namnet “ Tid för ansvar” finns tydliga prioriteringar i landstingets verksamhet där sjukvården är prioriterad framför annat. Därför är inte neddragningar av akutvårdplatser eller indragningar av ambulanser nödvändiga.
 
Alliansen vill ha kvar ambulanserna i Åsele, Robertsfors, Malå och Skellefteå och halvera majoritetens neddragning av vårdplatserna inom medicin, kirurgi och regionsjukvård. Barn, multisjuka äldre och psykiskt sjuka är grupper i samhället som ibland har svårt att göra sin röst hörd. Därför är det viktigt att de värnas på bästa möjliga sätt och inte blir offer för majoritetens nedskärningar.
 
Alliansen har sedan tidigare lyft behovet av fler AT- och ST-platser för att på sikt kunna klara av läkarförsörjningen. Detsamma gäller att fler vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. I Alliansens förslag till landstingsplan fanns ytterligare medel avsatta till detta ändamål.
 
Allians för Västerbotten tar utgångspunkt i att främst göra besparingar på allt som inte har med sjukvård att göra. Det betyder att minska ned på administration, kultur och lokaler med mera. I Alliansens förslag till landstingsplan finns tydliga ekonomiska åtaganden som inte kräver nedskärningar i sjukvården.
 
Särskilda synpunkter på verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen följer tydligt majoritetens presenterade landstingsplan i sin struktur och innehåll. Alliansen hade ett eget förslag till landstingsplan och skulle därför valt att lägga en verksamhetsplan som följde den strukturen med andra prioriteringar. Därför är det svårt att göra mindre justeringar.
 
Det tydligaste förbättringsområdet i verksamhetsplanen är att den saknar mätbarhet då det inte finns några mätbara indikatorer till det relativt generellt hållna målvärdena för 2012. Detta får till konsekvens att det inte går att veta om målvärdena är uppnådda vid årets utgång.
 
Övriga delar som borde lyftas fram är den ambitionshöjning som finns kring en ökad samverkan med Umeå universitet, inte minst då ALF-medlen skall omförhandlas. Några ambitionsnivåer kring forskning hade medfört att dokumentet varit mer heltäckande. Ett förtydligande kring prioriteringsprocessen för investeringarna hade gjort att det varit mer begripligt varför vissa investeringar lyfts fram framför andra.
 
Avslutning
Alliansen väljer att göra vissa säryrkanden för att lyfta fram de största skillnaderna mellan Alliansen och majoritetens förslag till verksamhetsplan. Men i grunden hade Alliansen valt att lägga fram en annan verksamhetsplan utifrån de prioriteringar och inriktningar som beskrivs i Alliansens förslag till landstingsplan och budget för år 2012-2015.
 
Västerbottens läns landsting behöver en ny besättning bakom rodret. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                              Marianne Normark (FP) Gruppledare   
 
 
 
                                                                
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                              Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
 
 
 
 
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                  Margareta Carlbäck (FP) Ledamot
 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Välbesökt öppet möte om S och MP neddragningar av äldresjukvården

Av , , 5 kommentarer 3

 

 
I går kväll anordnade Allians för Västerbotten ett öppet möte kring de av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade neddragningarna inom äldresjukvården. Kvällens gäst var professor Yngve Gustafsson som på ett förträffligt sätt belyste vikten av att ha god geriatrisk kompetens såväl inom sjukvården men även inom äldreomsorgen för att vården av de äldre ska ske på bästa möjliga sätt. Att då som S och MP vill göra med att ta bort en hel vårdavdelning på Geriatrisk centrum och ta bort läkarstödet för Umeå kommuns äldreboende känns som ett mycket märkligt beslut. Särskilt då underlag visar att det blir såväl sämre för patienterna som att det blir dyrare för landstinget.