Etikett: Ambulans

Akutsjukvård och ambulanser

Av , , Bli först att kommentera 3

I tisdags var jag tillsammans med riksdagsledamoten Cecilia Widergren och tillika talespersonen för Moderaterna i sjukvårdsfrågor på verksamhetsbesök på akutsjukvården i Umeå. Där förde vi samtal om de utmaningar som ambulansverksamheten står inför med bland annat rekrytering av ny personal samt förändrad syn och attityder till när man ringer 112. Ett av många positiva exempel på deras arbete är den nya bedömningsbilen som kan åka ut på icke akuta larm och göra en första bedömning. Det har visat sig att detta resulterar i att många med en sådan första insats inte behöver uppsöka en vårdinrättning.

Trygg och rättvis inlandssjukvård

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbotten är ett glesbefolkat län och det ställer särskilda krav på sjukvårdens utformning. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme. Förutom ambulans behövs det även akutvårdsplatser nära människorna på länet sjukstugor. Akutvårdplatser ska finnas på alla sjukstugor. Vi vill fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland och på alla sjukstugor.  Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar.

Återställ ambulans i Åsele och akutvårdsplatser i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 6

I går var jag tillsammans med mina allianskollegor i Fredrika och Åsele för att träffa väljare. Inte helt oväntat blev frågan om akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele den hetaste frågan. Från Moderaterna och Alliansen blev svaret mycket tydligt att dessa ska återställas vid en alliansvalseger.

(S) tog inte chansen

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag skriver Folkbladet att akutbilen som varit på reparationen kommer att gå tillbaka i tjänst. Det betyder att den ambulans som nu fått agera ersättningsfordon kommer att nyttjas till annat. Socialdemokraterna hade ett ypperligt bra tillfälle att byta ut akutbilen till en riktig ambulans. Tyvärr tog de inte den möjligheten.

Sedan tidigare har de istället uttryckt en politisk viljeinriktning att akutbilskonceptet är bra och fler orter borde ta del av detta. Jag är själv inte alls av den uppfattningen, jag är av den övertygelsen att sjukvården ska använda en riktig ambulans vid akuta utryckningar. Jag tar gärna den debatten mot Socialdemokratin i länet i de kommande valdebatterna.

Kommer Åsele att få tillbaka sin ambulans?

Av , , 2 kommentarer 16

I går var jag tillsammans med mina allianskollegor på ett stormöte i Åsele för att lyssna och diskutera Akutbilens framtid. Det blev ett mycket välbesökt möte för att vara Åsele med över 80 personer i publiken. Att akutbilens framtid var något som engagerade gick det inte att ta miste på. Ingen i publiken uttryckte något som helst önskemål om att vilja ha kvar akutbilen utan ville mycket hellre ha en riktig ambulans. En uppfattning som Moderaterna och Alliansen har haft sedan majoritetens Projekt balans lanserades hösten 2011.

 

Nu när tyvärr den tråkiga olyckan som har skett med akutbilen så har majoriteten ett gyllene tillfälle att välja att backa. De skulle kunna låta akutbilen bli kvar på skroten och istället återinföra en ambulans istället. Hela länet förtjänar en rättviss, trygg och jämlik sjukvård.

2 år av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag är det exakt två år sedan ockupationen av sjukstugan i Dorotea startade. Det är inget att fira utan snarare ska det uppmärksammas. Trots massiva protester och en folkomröstning så har den politiska S-majoriteten inte valt att lyssna och våga ompröva sitt beslut att avveckla akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea och ambulans i Åsele. Om inget sker fram till valet så kommer vi från Moderaterna och Alliansen att ge väljarna möjlighet att rösta fram ett alternativ som kommer att värna en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 5

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är i många hänseenden världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Men många upplever ändå att det är mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att finansiera en vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. Sedan alliansen började styra landet har regeringen satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt. Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent under perioden 2006-2013. Totalt handlar det om 1088 miljoner kronor i ökade resurstillskott.

Årsprognosen för Hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar ett underskott på 91 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för Projekt balans. Besparingar som orsakade att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Socialdemokraterna och Miljöpartiet led ett rejält nederlag där man dessutom deklarerat att man inte kommer att kommer att ta hänsyn till valutslaget. För oss i alliansen är det viktigt att vi återställer både akutplatser och neddragning av ambulanserna i länet.

Sjukvården har fortsatta problem med tillgängligheten och med allt längre vårdköer. Vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin är sämst i Sverige. Andra problem är personalrekrytering inför framtiden med allt för få AT/ST-platser, ökade kostnader för stafettläkare och stora problem med att hitta långsiktiga lösningar för vakanserna inom primärvården.

Landstinget måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Tillgängligheten måste bli bättre. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Det behövs också en mer öppen organisation där all personal känner delaktighet. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

Inom alliansen har vi i nuläge olika syn på skattefrågan för att finansiera vården men vi har en gemensam politik för att adressera de utmaningar sjukvården står inför. I de gemensamma förslag som Alliansen har tar vi ansvar för att sjukvården ska bli rättvis, trygg och jämlik i hela länet. De politiska misslyckandena från den politiska S-majoriteten under de senaste 20 åren och de många politiska utmaningarna visar att det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. En gemensam allianspolitik som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi det mandatet och att ta över styret av landstinget efter nästa val.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Fortfarande många frågetecken kring akutvården i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har den styrande socialdemokratiska majoriteten gått ut igen om att de tänkt om kring akutvården i länet och i det här fallet i Dorotea. Samma utspel kom den 26 september och redan då lyfte jag en rad frågetecken kring det hela som det fortfarande inte kommit några svar på. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå? Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? När ska verksamheterna flyttas ihop? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd?

 

Det hade varit rimligt att svar på de ovanstående frågorna hade behandlats i någon politisk insats med ett beslutsunderlag som gav ett underlag inför detta beslut. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ge svar på dessa frågor innan ett beslut ska fattas.

 

För mig är det viktigaste att Doroteaborna ska kunna känna att de är trygga och har säker akutvård på orten. Om det finns klara fördelar med att flytta ihop verksamheterna är jag inte emot det. Samverkan mellan kommun och landsting är positivt och går alltid att utveckla ännu mer. Däremot kvarstår många frågetecken och kommer sossarna att berätta för länsborna att detta beslut kommer utifrån det tydliga utfallet av folkomröstningen och att de därmed väljer att backa och göra om och göra rätt. Synd att de behövde gå så långt som det nu har gjort. Slutligen kommer Åsele få tillbaka sin ambulans?

Ambulans även på helgen

Av , , 2 kommentarer 6

Nu kommer nya besked från den styrande socialdemokratin i landstinget i Västerbotten. De har efter många turer bestämt sig för att backa och låta boende i Robertsfors/mellanbygden kunna ha tillgång till ambulans även på helgen. Klokt. Att låta en länsdel på det sättet stå utan ambulansresurs är något som skapar otrygghet och hotar patientsäkerheten med extremt långa inställelsetider. Från Alliansen efterlyste vi risk- och konsekvensbeskrivning av detta beslut innan de skulle fattas i samband med projekt balans något som vi inte fick. Om de hade tagits fram hade det visat sig väldigt tydligt att det inte var rimligt att ställa en länsdel utan ambulans på helger.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi hela tiden prioriterat ambulansresurser i hela länet genom att vi vet och förstår hur viktigt det är för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. Insiktsfullt att Socialdemokraterna nu backar, är en riktig ambulans i Åsele nästa besked?

 

 

Gå och rösta Ja idag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Gå och rösta Ja idag! I dag är det så dags att gå till vallokalen och folkomrösta om sjukvården i länet. För en snabb orientering vad ja och nej betyder så kan du läsa mer från gårdagens blogg. Om du vill veta mer utförligt hur Alliansen resonerar kan du dels läsa en längre debattartikel här och även Alliansens förslag till åtgärdsprogram genom att klicka här. Så glöm inte att gå till valurnan idag och lägg en JA-röst för trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.