Etikett: arbetslinje

Alla jobb behövs för en bättre sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 7

Socialdemokraterna kommer att driva valrörelse som så många gånger tidigare och driva oppositionspolitik oavsett om de suttit vid makten eller inte. Detta är speciellt tydligt i Västerbotten där Socialdemokraterna styrt sjukvården i 34 år.

Under i stort sett varje politisk debatt och uttalande framhärdar företrädare för socialdemokraterna att det är Alliansregeringens fel att sjukvården i Västerbotten inte förmår möta människors behov. De växande vårdköerna med dålig tillägnlighet till primärvård och sjukhusvård, Projekt balans med mera beror enligt dem att regeringen gör för lite och för sent.

Sanningen är att de årliga skatteintäkterna och statsbidragen är 1136 miljoner högre än 2006 då Alliansregeringen tillträdde och införde arbetslinjen och jobbskatteavdraget. Detta trots en djup lågkonjunktur.

Jag förstår om Socialdemokraterna inte vill kännas vid detta. Det sätter fingret på en synnerligen öm punkt; jobbskatteavdraget har starkt bidragit till att skatteintäkterna till att Västerbotten är högre än någonsin, men Socialdemokraterna har inte låtit dessa resurser göra nytta i sjukvården. Detta bottnar i en allmän idé- och initiativlöshet som märks i det dagliga arbetet; de har makten men vet inte vad de ska använda den till. Med tanke på socialdemokraternas långa maktinnehav och inflytande över sjukvården är man svaret skyldigt hur man tänkt klara sjukvården om man återigen skulle vinna valet i höst.

Framförallt hänger välfärdens finansiering på skatteintäkterna. Den politik som Stefan Löfven (S) och partikamraterna nationellt avser driva om de vinner valet, med chockhöjningar av arbetsgivaravgiften för alla anställda som yngre än 25 år, sänkta jobbskatteavdrag och en återgång till bidragslinjen kommer få stora konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och sjukvården i Västerbotten.

Möjligtvis ökar skatteintäkterna något initialt när man höjer inkomstskatten. Men i förlängningen innebär detta mindre pengar i plånboken för löntagare. Det minskar konsumtionen och leder till röda siffror för företagen som tvingas säga upp folk. Det är så man bedriver en politik som hela tiden kommer att tvinga fram krav på nya skattehöjningar för att klara välfärden.

För länet och sjukvården kommer socialdemokraternas politik att få förödande konsekvenser. Minskade skatteintäkter blir mindre pengar till skola, omsorg och sjukvård. Den därtill utlovade chockhöjningen av ungdomsarbetsgivaravgiften kommer att slå hårt mot länet inte minst när vi ska klara av att möta de kommande pensionsavgångarna.

Sjukvården måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Tillgängligheten måste bli bättre. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Socialdemokraterna har under sina år vid makten hanterat sjukvården styvmoderligt. Att skylla ifrån sig är inget nytt och egentligen kanske inte det värsta. Det värsta är att de i stället för att driva på för förbättringar av sjukvården väljer att sticka huvudet i sanden. Sjukvården behöver en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. Efter 34 år är det dags för något nytt.

Denna debattartikel publicerade i gårdagens VK. Läs den här.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Moderata Studenter har en framtidspolitik för landets studenter

Av , , Bli först att kommentera 2

Erik Persson, riksordförande för Moderata Studenter, skriver på Politikerbloggen om framtidens arbetsmarkand och behovet av en alliansregering som fortsätter att förbättra situationen för landets studenter. Det är viktigt att arbetslinjen även gäller för framtidens arbetsmarknad och alla som ska vara en del av den.

 
Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Unga offras i oppositionens budget

Av , , Bli först att kommentera 4

I den rödgröna oppositionen skuggbudget innehåller förslag utan reformer för fler unga i arbete. Att införa en särskild ungdomsskatt riktad mot unga under 26 år kommer att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga. Thomas Östros (S) löfte om dubbelt så höga arbetsgivaravgifter för unga under 26 år kommer att fördjupa ungdomsarbetslösheten. Samtidigt utlovas det sänkt skatt för pensionärer och höjda bidrag för arbetslösa. Vänsterexperimentet fördjupar sin bidragslinje istället för att presentera reformförslag för fler jobb för unga.

 
Höjda arbetsgivaravgifter på ungdomsjobb, slopat RUT-avdrag, höjd inkomstskatt för unga som jobbar, höjda bidrag för arbetslösa och sänkta skatter för pensionärer är ingen trovärdig jobbpolitik för unga. Det kommer bli en repris av 2006 års valrörelse där oppositionens bidragslinje står mot Alliansens arbetslinje.

”Arbetskraftsbrist med Moderaternas politik”

Av , , 2 kommentarer 2

Östros (S) varnade i gårdagens Agenda för att det blir arbetskraftsbrist med Moderaternas politik. Visst har han rätt i det, med moderaternas politik kommer jobben att bli många fler. Debatten i övrigt visar tydligt på alliansens arbetslinje med målsättning full sysselsättning som står mot de rödgrönas politik som missgynnar de som vill arbeta och har ett arbete med en kraftig kostnadschock.

2 kommentarer
Etiketter:

Sverige står inför ett vägval

Av , , 9 kommentarer 84

Att döma av opinionsmätningarna är det fortsatt jämt mellan blocken. Hur det kommer att gå kommer att avgöras först då vallokalerna stängt den 19 september. Sverige står inför ett vägval. Ska Sverige fortsätta att föra en tydlig jobbpolitik med en arbetslinje mot det rödgröna experimentet som med precision vill ta bort drivkrafterna till arbete. Den allra främsta orättvisan i Sverige är alltjämt klyftan mellan människor i arbete och dem som står utanför. Sverige måste fortsätta att föra en politik som värnar arbetslinjen. Endast då finns det resurser för en god välfärd med hög kvalité.  

9 kommentarer
Etiketter: