Etikett: Åsele

Återställ ambulans i Åsele och akutvårdsplatser i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 6

I går var jag tillsammans med mina allianskollegor i Fredrika och Åsele för att träffa väljare. Inte helt oväntat blev frågan om akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele den hetaste frågan. Från Moderaterna och Alliansen blev svaret mycket tydligt att dessa ska återställas vid en alliansvalseger.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Kommer Åsele att få tillbaka sin ambulans?

Av , , 2 kommentarer 16

I går var jag tillsammans med mina allianskollegor på ett stormöte i Åsele för att lyssna och diskutera Akutbilens framtid. Det blev ett mycket välbesökt möte för att vara Åsele med över 80 personer i publiken. Att akutbilens framtid var något som engagerade gick det inte att ta miste på. Ingen i publiken uttryckte något som helst önskemål om att vilja ha kvar akutbilen utan ville mycket hellre ha en riktig ambulans. En uppfattning som Moderaterna och Alliansen har haft sedan majoritetens Projekt balans lanserades hösten 2011.

 

Nu när tyvärr den tråkiga olyckan som har skett med akutbilen så har majoriteten ett gyllene tillfälle att välja att backa. De skulle kunna låta akutbilen bli kvar på skroten och istället återinföra en ambulans istället. Hela länet förtjänar en rättviss, trygg och jämlik sjukvård.

2 kommentarer
Etiketter: ,

2 år av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag är det exakt två år sedan ockupationen av sjukstugan i Dorotea startade. Det är inget att fira utan snarare ska det uppmärksammas. Trots massiva protester och en folkomröstning så har den politiska S-majoriteten inte valt att lyssna och våga ompröva sitt beslut att avveckla akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea och ambulans i Åsele. Om inget sker fram till valet så kommer vi från Moderaterna och Alliansen att ge väljarna möjlighet att rösta fram ett alternativ som kommer att värna en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

En halv pudel från sossarna?

Av , , 2 kommentarer 6

I går gick socialdemokraten Peter Olofsson ut i Västerbottensnytt och meddelade att han nu var beredd att flytta vårdplatserna i Dorotea tillbaka till Sjukstugan. På vilket sätt, när och hur många verkar än oklart. I vilket fall ett välkomnande besked. Doroteaborna har kämpat hård för att få tillbaka sina akutvårdsplatser och nu verkar det efter många mödor så att de kanske kan få tillbaka dem till sjukstugan.

Från att vid första beskedet hösten 2011 att de helt skulle bort helt från Dorotea har nu sossarna backat från två på Bergvattengården till nu igår att de ska kunna komma tillbaka till sjukstugan. En viss ljusning verkar även ha skett i viljan att visa lyhördhet. Trist att det skulle behöva en folkomröstning med ett sådan extrem tydlig signal med nio av tio länsbor som röstade för jämlik vård i länet och emot S och MP sätt att sköta vården. Nu återstår att se vad som händer med akutbilslösningen. Kommer sossarna att göra en pundel i den frågan också och låta Åsele få tillbaka en ambulans?

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Av , , 4 kommentarer 10

Här nedan är det inledningsanförande som jag höll tidigare ikväll i folkomröstningsdebatten

 

Anförande folkomröstningsdebatt

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Västerbottensnytt som arrangerar denna debatt. Det är bra och viktigt att folkomröstningen om sjukvården i hela länet får uppmärksammas och debatteras. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka folkinitiativet för deras hårda och tuffa arbete att få tillstånd denna folkomröstning.

För Moderaterna och Alliansen handlar denna folkomröstning om att hela länet ska ha en rättvis och jämlik sjukvård. För oss har det varit självklart att hela länet ska kunna känna en trygghet och veta att du kan få akutvård när du behöver det. Att skära ned på ambulanser och akutvårdsplatser är fel väg att gå. Därför är det självklart för oss att förespråka att hela länet ska rösta JA i folkomröstningen.

De akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen. Att ta bort en ambulans för att först ersätta den med först en liten golf kombi för att sedan uppfinna ambulansen nästintill på nytt i form av en akutbil är rent utsagt vansinne. Att detta beslut med flera togs utan risk- eller konsekvensbeskrivningar förvånar nog ingen.

Om akutbilar är så bra varför ersätter inte Socialdemokraterna ambulanser med akutbilar på fler orter? Här har länets medborgare makten att säga ifrån och markera att ”vi vill ha en riktig ambulans med ambulansutbildad personal som kan hjälpa om dig om du blir akut sjuk”.

Folkomröstningen väcker även frågan om synen på trygghet och framtidstro i Västerbottens inland.  Vad skickar det för signaler från den politiska ledningen till befolkningen när de väljer att plocka bort akutvården från orten?

Handlar detta om pengar? Svaret är nej. Det är ytterst lite pengar vi pratar om, ungefär 3 miljoner vilket motsvarar 3 promille av landstingets budget. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Sen måste det understrykas att med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid så är hela besparingen borta.

Trots massiv kritik och förundran från professionen, Vårdsverige, Uppdrag granskning, Socialstyrelsen och framför allt befolkningen i Västerbotten har Socialdemokraterna inte valt att backa. Att vi är där vi är idag är tackvare alla de 24801 länsbor som skrivit under för en folkomröstning för en rättvis sjukvård. Inte ens det har fått det styrande partiet att backa.  Det går det inte slås av tanken att detta måste handla om prestige. Jag är övertygad om att en viktig framgångsfaktor som politisk ledare är att visa ödmjukhet för felaktiga beslut som är tagna och faktiskt våga backa och göra om.

Nu när Socialdemokraterna inte vill backa från sitt beslut, hoppas jag att länets medborgare ser till att så blir fallet. Genom att rösta JA säger du som västerbottning stopp för nedmonteringen som sker av trygghet och akutvård i länet. Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Nu kan du börja förtidsrösta i folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 4

I dag går det att börja förtidsrösta i folkomröstningen om sjukvården i Västerbotten. Vilka vallokaler som är öppna och vilka dagar hittar du här.

Folkomröstningen handlar i grunden inte om något svårare än om du anser att hela länet ska ha jämlik vård ja/nej. För som Socialdemokraterna gjort med att ta bort ambulanser från Åsele och minskat ned i Robertsfors samt akutvårdsplatser i ett antal av länets kommuner samt på sjukvården är något som medfört att sjukvården kraftigt försämrats. I lördagens VK fanns det en mycket bra och läsvärd artikel där läkarförbundets ordförande intervjuades om deras syn på situationen. Att det blivit kraftigt försämrad vård var det inga tveksamheter kring på de berörda orterna och att akutbilen inte alls var en lösning som var lika bra som en ambulans.

Jag väntar fortfarande på att Socialdemokraternas kampanj för ett Nej i folkomröstningen ska starta och de kommer ut på banan och börjar argumentera emot. Än så länge har det bara varit tyst från deras håll.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vilket alternativ företräder egentligen sossarna i den kommande folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 9

I går sände Västerbottensnytt ett inslag om att valtemperaturen stiger inför den kommande folkomröstningen om en månad. Precis som Simone Granberg från Doroteaupproret beskriver är det en folkomröstning för hela länet, precis som det är formulerat på valsedeln. Där medborgarna får tycka till om hur vården i länet fungerar men även hur inställningen är till akutbil istället för en ambulans samt hur akutvården ska fungera i länet. Ska till exempel Dorotea stå helt utan akutvårdsplatser? För det är precis som det blir idag för den lösning som nu genomförs är inte alls likvärdig.

 

Därför ter det sig extremt märkligt då den högst ansvariga för sjukvården i länet socialdemokraten Peter Olofsson står i nyhetssändningen och hävdar att de inte står för ett Nej-alternativ utan helst skulle vilja problematisera och diskutera frågan istället. Självklart så ska det göras genom att hela sjukvårdsbudgeten är en helhet som ytterst ansvarsprövas vid de allmänna valen så den typen av dialog sker ständigt och har även skett vid ett flertal landstingsfullmäktigesammanträden senaste åren. Blir mycket konstigt också då socialdemokraterna tryckt upp i sina valfoldrar och skrivit på hemsidan att de kommer att förespråka ett Nej i folkomröstningen. Ser fram emot fortsätt debatt och klargörande från Sossesidan.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Akutbil även i andra länder

Av , , 2 kommentarer 4

För en tid sedan var jag på privat semester i Serbien och Belgrad. Under min vistelse väcktes intresset att studera lite hur sjukvården fungerar i Serbien. Jag upptäckte att även de har akutbilar likt Västerbottens läns landsting har i Åsele. Jag pratade med chauffören som var utbildad sjuksköterska. Han berättade att han beklagade att han tvingades köra akutbilen då han hade föredragit en ambulans istället men tyvärr var det av rena kostnadsskäl. Principen och konceptet som de hade var rätt liknande som är i Åsele. När akutbilen i Åsele var ny så var det en Golf kombi inte helt olik i storlek det serbiska bilmärket Zastava som användes i Belgrad. En viktig skillnad var däremot att de hade åtminstone en saftblandare på taket som kunde varna andra medtrafikanter vid brådskande ärenden.

 

Tyckte det var rätt spännande att se att fler sjukvårdssystemet använder sig av akutbilar men mest spännande är nog att Socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting tycker att det fungerar bra och saknar inte alls en riktig ambulans. Frågan är vad väljarna vill ha – en akutbil eller ambulans som kommer vid akut sjukdom?

Foto: VLL

Vi vill ta ansvar för sjukvården

Av , , 7 kommentarer 3

Idag skriver jag på Folkbladets debattsida om behovet av ansvarstagande för patienter och ekonomi för sjukvården i länet. Jag berör även hur felaktigt beslutet var att dra in på akutsjukvård i länet har varit. Läs hela artikeln här nedan.

Sjukvården i Sverige står inför stora framtida utmaningar. De allt växande behoven och ökade förväntningar som finns på sjukvården måste prioriteras på rätt sätt. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta gasa men samtidigt även bromsa för att fortsätta hushålla skattebetalarnas pengar. Det krävs politiskt mod att våga välja det som är viktigt men även prioritera bort det som är mindre viktigt. I och med att utbudet ökar av sjukvård krävs det att vara ansvarsfull med den sjukvård som ska erbjudas. Ytterst handlar det om att prioritera samhällets resurser på bästa möjliga sätt.

Till exempel nya dyrare mediciner kan vara tio gånger dyrare än de som redan finns men de gamla fungerar lika bra finns det inget skäl att välja den nya framför det gamla. Det handlar även om hur många vårddygn en patient behöver vistas på sjukhus innan det är dags för att komma tillbaka till hemmet eller till sitt äldreboende.

Västerbotten har i jämförande statistik 27,5 procent fler vårddagar per 1000 innevånare än resten av landet. Motsvarande siffra i jämförelse med Östergötland är 62 procent fler vårddagar. Västerbotten har även betydligt fler vårdtillfällen per 100 000 innevånare än riket och Östergötland. Medelvårdtiderna är även betydligt längre i Västerbotten än i andra delar av landet. Geografi eller ålder är till stora delar justerade för men det är inte heller hela förklaringen då våra regiongrannar ligger betydligt bättre till.

Dessa skillnader kan inte heller förklaras enbart av skillnad i vårdbehov utan är troligen också en effekt av skillnader i hur vården fungerar och hur vården är organiserad med tre sjukhus. Skillnaden regionalt är även påtagligt inom Västerbotten då vårdkonsumtionen i Umeåregionen är betydligt högre än resten av länet. Det gäller särskilt i åldersgrupperna 65 år och äldre som är den grupp som är mest resurskrävande.

Det är lätt att tro att många vårddagar och vårdtillfällen skulle betyda att medborgarna skulle få bättre vård än resten av landet men så är det inte. I kvalitetsstatistiken placerar sig Västerbotten i mitten. Därför är dessa högre kostnader för sjukvård inte ett mått på att länsborna skulle få betydligt bättre vård för de extra pengar som detta kostar. Totalt motsvarar dessa skillnader i jämförelse med andra landsting cirka 235 mkr mer än riksgenomsnittet och 630 mkr mer än Östergötland som är ett jämförbart landsting. Oerhört mycket pengar i sammanhanget som andra lansting kan använda till att förbättra sjukvården om de användes mer resurseffektivt.

Utifrån denna analys har de styrande socialdemokratierna valt att skära ner på akutvård som ambulanser i Åsele och längst kusten samt akutvårdsplatser i hela inlandet. Detta trots att det inte är tillgången till akutvård som är Västerbottens kostnadsproblem utan hur hela vårdkedjan hänger ihop. Spareffekten på att skära ner på akutvården i länet handlar endast om några enstaka miljoner i ett samanhang på 8,5 miljarder. Att minska på tillgången till akutvård kan snarare ge en sammantaget högre totalkostnad för att inte kunna ge propplösande behandling tillräckligt snabbt till en strokepatient.

Genom att prioritera att ge vård på rätt vårdnivå och jobba förebyggande kan sjukvårdens resurser användas mer resurseffektivt. Mycket av dagens sjukvård skulle kunna ske på en lägre omhändertagandenivå och till en lägre kostnad. Den handlar framför allt att stärka upp primärvården där allra flest patienter söker vård. Genom att sätta patienten i centrum genom hela sin vårdresa går det att få en sammanhållen vårdkedja där hälsocentraler, sjukhus och kommuner hjälper patienten igenom.

Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor. Som nu sker med de avtal som tecknas mellan landstinget och några av inlandskommunerna vältras istället kostnaderna över till kommunerna.

Det krävs noga analyser och rätt beslut för att få vården att fungera bättre i Västerbotten. Om patienten sätts i centrum genom sin vårdresa går det att använda skattebetalarnas pengar mer resurseffektivt för att klara av möta de stora kostnadsutmaningarna som nu sker med ökad demografi, kompetensförsörjning och kunna erbjuda den senaste sjukvården. Sjukvården i länet kan bli bättre, mer tillgänglig och mer rättvis där hela länet har tillgång till akutsjukvård. För att kunna nå dit krävs det ett nytt politiskt ledarskap.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

500 dagar av ockupation

Av , , 1 kommentar 8
I dag uppmärksammas att sjukstugan i Dorotea har ockuperats i 500 dagar. En oerhört lång tid. En tid av kamp mot sossarnas ogenomtänkta beslut att ta bort akutvårdplatserna vid sjukstugan och ambulansen i Åsele men även en rättvis sjukvård i hela länet. Även om sossarna inte velat backa en millimeter så är åstadkommandet av en folkomröstning ett steg i riktningen att sätta press på att åstadkomma ett omtag.
 
Klockan 14.00 idag så uppmärksammas dessa 500 dagar med fika, underhållning och en rad andra aktiviteter. Kan vara nog att det inte är något firande utan ett uppmärksammande då det inte finns särskilt mycket att fira. För min egen del har jag inte möjlighet att närvara men jag hoppas att de närvarande på plats får en bra dag. 
1 kommentar
Etiketter: , , , ,