Etikett: AT/ST-läkare

Satsning på AT/ST läkare

Av , , Bli först att kommentera 0

Fortfarande råder det stor brist på specialistläkare inom många områden, särskilt inom allmänmedicin. Det är många pensionsavgångar bland landstingets medarbetare och i kombination med att befolkningen lever allt längre och blir allt äldre ökar också trycket på sjukvården. I Västerbottens läns landsting kommer det att behövas 200 nya specialistläkare på kort sikt.  Om inget görs kommer hela den norra regionens specialistsjukvård att drabbas av allvarliga konsekvenser och särskilt för Norrlands universitetssjukhus som dessutom lever i hård konkurrens med andra universitetssjukhus. Läget är kritiskt och för att stanna upp den kommande bristen på specialistläkare krävs fler platser på läkarutbildningen vid Umeå universitet. Dessutom behöver det utökas fler AT- och ST-tjänster.

Som det ser ut idag skapar bristen på platser flaskhalsar som medför längre utbildningstid. I vårt budgetförslag tillför vi därför mer resurser för fler utbildningsplatser för AT/ ST-platser med 17 miljoner varav 7 miljoner är en utökning av rekryteringsanslaget som är en viktig pusselbit för att på längre sikt klara av utmaningen med läkarbristen i länet.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Allians för Västerbotten budgetförslag: Mer vård för pengarna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag på landstingsstyrelsen lägger Alliansen i Västerbotten sitt budgetförslag för 2011. Den stora skillnaden mot den rödgörna majoriteten är att med Allianens förslag får sjukvården mer pengar. Vi prioriterar tydligt sjukvård framför sådant som inte är det, tex lokaler, projekt och administration.

I allianens budgetförslag finns det 20 miljoner mer till primärvård, 25 miljoner mer till specialiserad sjukhusvård, akutmedicin, psykiatri och geriatrik. I förslaget finns även utökning av AT/ST-läkar tjänster med också satsningar på utbildning av specialistsjuksköterskor, glesbygdsmedicin och familjecentralerna.

En annan stor och viktig prioritering är att ambitionen att få ner landstings allt för höga läkemedelskostnader och få ned kostnader på grund av brister i kvalitet och vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar stort lidande för patienterna och ökar våra kostnader med många nya besök och inläggning för vård.