Etikett: beroendecentrum

Inrätta ett beroendecentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har jag tillsammans med partikollegor i Umeå kommun väckt frågan om att hitta en samverkanslösning mellan kommun och landsting för att inrätta ett beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Vi lyfter fram att Konsumtionen av narkotika och alkohol har ökat betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Pressmeddelande 141219: Moderatförslag om Samverkan kring inrätta ett beroendecentrum

Moderaterna i Umeå och i landsting har idag gemensamt väckt frågan om att hitta en samverkanslösning mellan kommun och landsting för att inrätta ett beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Moderaterna lyfter fram att Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Moderaterna skriver i motionen att ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka. Ett beroendecentrum kan också jobba med andra beroendeformer. Spelberoende är ett uppmärksammat samhällsproblem. Behandling av spelberoende skulle kunna ingå.

 

Under 2012 motionerade Moderaterna i landstingsfullmäktige om att inrätta ett beroendecentrum. Den politiska majoriteten välkomnade motionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatte en utredning. Utredningen blev klar under 2013 där olika alternativ presenteras för att kunna jobba vidare i frågan. Tyvärr så har inget hänt sedan dess. I och med att ett nytt psykiatrihus ska byggas vid NUS skulle Umeå kommun kunna visa intresse att i den kommande förstudien hitta goda samverkanslösningar för missbruksvården skriver Moderaternas Nicklas Sandström och Igor Jonsson i ett pressmeddelande.

 

 

Motionen i sin helhet

 

Samverkan kring inrätta ett beroendecentrum

 

Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Internethandeln med doger ökar lavinartat och det blir allt lättare att få tag på beroendeframkallande preparat av olika slag. Bara ett fåtal personer söker och lyckas erhålla hjälp för sitt destruktiva beteende. Mörkertalet är sannolikt stort när det gäller att bestämma antalet personer som är i behov av hjälp för att komma bort från sitt beroende.

 

Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

 

Ett beroendecentrum kan också jobba med andra beroendeformer. Spelberoende är ett uppmärksammat samhällsproblem. Behandling av spelberoende skulle kunna ingå. Likaså ser många dopning som ett problem i och med den växande gymmkulturen. En dopningsmottagning skulle kunna ingå. Idag finns dopningsmottagningar enbart i Örebro och Göteborg.

 

Örebros läns landsting har utifrån ett politiskt beslut sedan 1999 inrättat ett Beroendecentrum, som syftar till att erbjuda hjälp till länets invånare som är beroende av och missbrukar droger och alkohol, som lätt leder till psykisk ohälsa.

 

 

Detta Beroendecentrum bedriver akutverksamhet med läkarkompetens under kontorstid, under övrig tid finns det tillgång till sjuksköterskekompetens. Det ska vara enkelt att ta kontakt. En grundidé är att det ska finnas en ingång i form av ett team som alla nya klienter/patienter möter.

 

 

I Örebro län finns redan ett dag ett gott exempel på hur det går att samverka mellan kommun och landsting kring ett beroendecentrum.

 

Under 2012 motionerade Moderaterna i landstingsfullmäktige om att inrätta ett beroendecentrum. Den politiska majoriteten välkomnade motionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatte en utredning. Utredningen blev klar under 2013 där olika alternativ presenteras för att kunna jobba vidare i frågan. Tyvärr så har inget hänt sedan dess. I och med att ett nytt psykiatrihus ska byggas vid NUS skulle Umeå kommun kunna visa intresse att i den kommande förstudien hitta goda samverkanslösningar för missbruksvården.

 

 

Utifrån ovanstående yrkar jag:

 

Att Umeå kommun i samverkan med Västerbottens läns landsting påbörjar en fördjupad förstudie kring inrättandet av ett beroendecentrum.

 

 

Elmer Eriksson Igor Jonsson

Kommunfullmäktigeledamot Kommunfullmäktigeledamot

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Behandling är bättre än sprututbytesprogram

Av , , 3 kommentarer 4

För en tid sedan hade jag tillsammans med länsordförande Anders Ågren och riksdagsledamoten Edward Riedl inne en debattartikel i VK där vi argumenterar för att behandling är en bättre lösning än sprututbytesprogram. 

Behandling är bättre än sprututbytesprogram

I flera år har Sverige haft en nolltolerans mot narkotika men under de senaste åren har det tagits flera steg mot en mer öppen syn på droger och dess användning. På olika sätt har politiken försökt hantera detta och införa åtgärder som till en början verkade rimliga. 2006 inleddes ett samarbete mellan landsting och kommun för att tillsammans söka ett tillstånd från socialstyrelsen om att införa ett sprutbytesprogram. Narkotikamissbrukarnas gamla sprutor byts där mot rena och nya för att förhindra smittspridningen av bland annat Hepatit C och HIV.

 
Problemet med ett sprutbytesprogram handlar om att det ger signalen att samhället duckar för rådande missbruksproblem snarare än hjälper narkomaner att ta sig ur sitt missbruk. Att bara byta till en ren spruta löser inga problem utan arbetet med att stoppa drogmissbruk måste vara bredare än så där rätt insatser och rätt verksamheter hjälper människor att komma tillbaka till samhället.
 
Risken är stor att politiken går från att vara tillmötesgående till att nästan acceptera drogmissbruk vilket också har hänt i många andra länder. Moderaterna i Västerbotten vill inte stödja en sådan utveckling och säger därför nej till ett sprutbytesprogram.
I flera länder, däribland Danmark, där man redan idag delar ut heroin till missbrukare har man betydligt fler narkomaner än i Sverige. I dessa länder så präglas tyvärr narkotikadebatten om att sopa problem under mattan med hjälp av statligt knark snarare än att hjälpa drogberoende människor ut ur sitt narkotikamissbruk.

Reformer som syftar till att legalisera droger i form av sprutbytesprogram och utskrivning av legal narkotika riskerar också att förändra attityden till droger och göra missbruk mer accepterat. Risken är också stor att trösklarna in i ett missbruk sänks inte minst bland unga människor.

 
Huvudlinjen i svensk narkotikapolitik måste vara fortsatt nolltolerans mot droger och fortsatt arbete för drogfrihet. Moderaterna i Västerbotten har drivit på om ett beroendecentrum som vi tror skulle kunna vara en viktig del i ett sådant arbete. Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukarens behov där den enskilde individen kan få tillgång till rätt personal med rätt kunskaper. Detta ger samordningsvinster både för samhället och för individen. Ett beroendecentrum där man arbetar för att hjälpa människor ut ur missbruk är en betydligt bättre lösning än fria sprutor.
Anders Ågren (M)
Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot för Västerbotten

Nej till sprutbytesprogrammet i Västerbotten

Av , , 6 kommentarer 3
I flera år har frågan om sprututbyte för missbrukarna diskuterats och debatterats bland politikerna. Sedan år 2006 kan landsting i samverkan med kommun söka ett tillstånd från socialstyrelsen om att införa ett sprutbytesprogram där narkomanmissbrukarnas gamla sprutor och kanyler kan bytas mot nya och rena för att förhindra smittspridningen för bland annat Hepatit C och HIV.
 
I grunden handlar denna fråga om människosyn enskilda människor i en svår problematik. Jag anser det samhället kapitulerar inför problemet med att bara signalera att välkommen och få en ny spruta. Arbetet måste vara mycket bredare än så där hjälpinsatser och uppsökande verksamhet från sociala myndigheter stöttar dessa individer tillbaka till samhället och bort ifrån missbruket.
 
Från Moderaterna har vi drivit på om ett beroendecentrum som skulle kunna vara en oerhört viktig del i ett sådant arbete. Centrumet ska samla kunskap och den profession som finns kring missbruk för att få en helhetsbild över den enskilda missbrukaren. Det är framför allt de som jobbar inom sjukhusets specialiserade beroendevård, primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård och socialtjänst.
 
Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukaren men även på ett bättre och tydligare sätt skapa samordningsvinster för samhället. Tyvärr är det många som idag faller mellan stolarna då det är så många huvudmän som är inbladande.
 
Ett beroendecentrum är en betydligt bättre lösning än fria sprutor. 
6 kommentarer
Etiketter: , , ,

Spelberoende klassas snart som en beroendesjukdom

Av , , 4 kommentarer 4

 
Socialstyrelsen är nu på väg att ändra så att även spelberoende räknas som en sjukdom. I dag uppskattas cirka två procent av befolkningen lida av spelmissbruk. Den siffran kan jämföras med att cirka fyra procent av befolkningen beräknas lida av alkoholism. Förändringen innebär då att spelberoende kommer att få rätt till samma vård enligt socialtjänstlagen. Även i sjukvården kommer spelmissbruket att behöva få ett nytt fokus.
 
Moderaterna har sedan tidigare drivit på för att även NUS som enda universitetssjukhus som inte har ett beroendecentrum ska inrätta ett sådant. Även spelmissbruk passar utmärkt att behandla inom en sådan centrumbildning.

4 kommentarer
Etiketter: ,

Beroendecentrum till NUS

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens landstingsfullmäktige behandlades en motion från mig som föreslog att NUS, liksom alla andra universitetssjukhus, borde inrätta ett beroendecentrum. Detta med bakgrund att risk- och missbruk av såväl alkohol som narkotika ökar i Sverige.

 
Centrumet ska samla kunskap och den profession som finns kring missbruk för att få en helhetsbild över den enskilda missbrukaren. Det är framför allt de som jobbar inom sjukhusets specialiserade beroendevård, primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård och socialtjänst.
 
Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukaren men även på ett bättre och tydligare sätt skapa samordningsvinster för samhället. Tyvärr är det många som idag faller mellan stolarna då det är så många huvudmän som är inbladande.
 
Mycket glädjande blev responsen mycket bra från S-majoriteten och en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över bildandet av ett centrum. Lite tyvärr svävade s-företrädarna lite på målet men det upplevde jag snarare var ett resultat att de inte ge Moderaterna bekräftelse över att det var ett bra förslag. Jag liksom hela Alliansen kommer att följa arbetet med inrättandet av ett beroendecentrum. Den stora vinnaren kommer vara den enskilde missbrukaren såväl centrumet har kommit på plats.

Intensiva landstingsfullmäktigedagar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag är det gruppmöten inför morgondagens och onsdagens landstingsfullmäktige. Det var länge sedan landstingsfullmäktigedagarna kommer bli så intensiva med så många debatter om viktiga och angelägna frågor. Fullmäktige kommer att diskutera årsredovisningen för år 2011, beslut om ett antal motioner däribland två som jag har lagt angående vårdcoacher och att NUS borde etablera ett Beroendecentrum. Sedan kommer det vara en rad intensiva interpellationsdebatter. Har bland annat frågor om sjuka hus och primärvårdens nya större uppdrag. Sedan har vi två interpellationer från Alliansen om Åsele kommer att få tillbaka sin ambulans och om Dorotea kommer få tillbaka sin akutvård. Minst sagt två intensiva och spännande dagar. Ska bli riktigt kul!

Landstingsstyrelse med årsredovisning

Av , , 2 kommentarer 1

 
I dag är det landstingsstyrelse och några av de ärenden som ska beredas inför landstingsfullmäktige är två av mina motioner om att skapa ett beroendecentrum på NUS samt inrätta vårdcoacher för de multisjuka äldre. Båda två motionerna är något som finns på andra universitetssjukhus och varit väldigt framgångsrikt. Så därför känns det tråkigt att de styrande socialdemokraterna inte valt att bifalla förslagen.
 
Landstingsstyrelsen får även formellt ta del av årsredovisningen för 2011 vilket inte är särskilt upplyftande läsning. Landstinget gör ett negativ resultat på 186 miljoner. Även med det justerade resultatet klarar inte landstinget av målsättningen för god ekonomisk hushållning. Från Alliansen hade vi ett annat förslag till budget där vi gjorde andra prioriteringar så därmed är jag övertygad om att det hade sett annorlunda om vi hade fått styra.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Pressmeddelande: NUS behöver ett beroendecentrum

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande: NUS behöver ett beroendecentrum

Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd i Västerbottens läns landsting vill att ta tillvara på all kompetens som finns i landstinget för att skapa en plats på Norrlandsuniversitetssjukhus som ska inrikta sig på specialiserad beroendevård.

Alkohol och drogmissbruket ökar i länet och bara ett fåtal personer lyckas få den hjälp dem behöver för att bli kvitt sitt beroende. Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, allmänpsykiatrin, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

– Norrlandsuniversitetssjukhus lämpar sig väl för en sådan verksamhet och bör därigenom etablera ett beroendecentrum för att hjälpa människor som behöver stöd, menar Nicklas Sandström (m) i en kommentar. Liknande upplägg finns vid andra universitetssjukhus och Örebros lyfts fram som de som kommit längst.

För mer information:
Nicklas Sandström, (M)
Oppositionslandstingsråd
0702544515

Motionen i sin helhet:

NUS behöver ett Beroendecentrum
Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Internethandeln med doger ökar lavinartat och det blir allt lättare att få tag på beroendeframkallande preparat av olika slag. Bara ett fåtal personer söker och lyckas erhålla hjälp för sitt destruktiva beteende. Mörkertalet är sannolikt stort när det gäller att bestämma antalet personer som är i behov av hjälp för att komma bort från sitt beroende. Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, allmänpsykiatrin, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

Örebros läns landsting har utifrån ett politiskt beslut sedan 1999 inrättat ett Beroendecentrum, som syftar till att erbjuda hjälp till länets invånare som är beroende av och missbrukar droger och alkohol, som lätt leder till psykisk ohälsa.
Detta Beroendecentrum bedriver akutverksamhet med läkarkompetens under kontorstid, under övrig tid finns det tillgång till sjuksköterskekompetens.

Även i vårt län ökar missbruket, därför vore det värdefullt att ta efter det goda exemplet i Örebro län och öppna ett Beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Genom att tidigt identifiera och ingripa mot beroende och missbruk, kan man förhindra en oroande utveckling.  

Utifrån ovanstående yrkar jag:
Att Västerbottens läns landsting etablerar ett Beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,