Etikett: cancer

Trots löfte från (S) till cancerpatienterna krisar cancervården vid NUS enligt ny krisrapport

Av , , Bli först att kommentera 2

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har cancerpatienter på Norrlands universitetssjukhus försämrats så allvarligt under väntan på operation att de inte längre kan opereras.


Från IVO:s rapport:
”Vårdgivaren har inte tillgodosett vårdbehovet för patienter med behov av operation eller åtgärd inom 1 månad!”

Från moderaterna kräver vi att den S-ledda politiska ledningen tar ansvar och skapar förutsättningarna för personal och ledning att lösa de krisande köerna för cancerpatienterna. För att vända krisen föreslår moderaterna en nationell samt en lokal kömiljard dessutom en ny cancerstrategi. Med detta hoppas moderaterna att få bort de långa köerna till vården.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Intressanta lärdomar från Essen

Av , , Bli först att kommentera 4

 
I fredags var jag som jag bloggade om tidigare i Tyskland och Essen för att ta del av de lärdomar som fanns från den anläggningen. Dels var den anläggningen större och kunde behandla sällsynta ögoncancerdiagnoser, något som vi i Sverige inte bedömt varit kostnadseffektivt att bygga upp. I övrigt var anläggningarna väldigt likvärdiga och utrustningen kommer från samma leverantör. Något de jobbat väldigt mycket var patientflödet väl i anläggningen för att effektivisera så att man kan göra så många fraktioner (cancerstrålningar) som möjligt. Sammanfattningsvis kändes det som att efter ha tagit del av deras arbete och erfarenheter som om vi ligger mycket väl till i vår planering av uppförandet av Skandionkliniken i Uppsala.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Studieresa till Tyskland

Av , , 5 kommentarer 2

I dag åker jag ned till Tyskland och staden Essen för att studera den protonkanon de är i slutfasen av att bygga upp där. I Sverige uppförs just nu en liknande anläggning i Uppsala under namnet Skandionkliniken. Där är det tänkt att alla medborgare i Sverige som har behov av protoncancerbehandling ska skickas i framtiden för att få sin behandling. Uppförandet sker i samverkan med alla åtta universitetssjukhuslän.
 
Resan gör jag tillsammans med direktionen för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling och det tillhörande tjänstemannarådet. Det ska bli spännande att få lära sig mer om de patientprocesser de jobbar med där hur de ska samverka och tänkt kring flöden i anläggningen. Det ska bli minst sagt mycket lärorikt.

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Forskning är viktigt för att fortsätta att vara världsledande

Av , , Bli först att kommentera 3

Ledande cancerforskare skriver i dag på DN-debatt om att läkare måste få använda mer tid till forskning. De beskriver att hur landstingens hårda budgetbesparingar leder till att universitetssjukhusen är mer att likna vid en sjukvårdsfabrik.
 
Läkarna beskriver att bara under 2010 har antalet igångsatta kliniska prövningar av nya läkemedel minskat med 25 procent jämfört med ett år tidigare. Andelen cancerpatienter som ingår i kliniska studier ligger, högt räknat, kring 10 procent. Deras bedömning är att den siffran borde vara minst tre gånger större.
 
Det som skribenterna lyfter fram är i grunden en resursfråga. Men de lyfter även fram två nationella omtag som skulle gå att göra i form av att stärka meritvärdet av klinisk forskning och organisera cancersjukvården så att alla patienter oavsett var de bor kan få möjlighet att remitteras till klinik där lämplig klinisk läkemedelsstudie pågår. Resursfrågan är känd sedan tidigare men de två andra förslag är något som borde gå att komma tillrätta med lite snabbare.
 
Nu är det inte bara cancerläkare som upplever att det finns för lite tid åt forskning. Tidsbristen är en genomgående hos fler forskargrupper med inriktning mot sjukvård. För att komma tillrätta med det behövs det dels ett lokalt arbete men även ett omtag på nationell nivå.
 
Om vi inte nu börjar arbetet med att behålla vår starka roll som forskningsland så kommer vi inte heller att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,