Etikett: donationer

Fler ska kunna donera organ

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I slutet av februari tillsatte regeringen en särskild utredare som ska göra en översyn av donations- och transplantationsfrågor. Syftet är att skapa möjlighet för ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ. Jag tycker det är ett mycket bra och ett välkommet arbete. Det behövs fler organdonatorer i Sverige. I dag står 800 personer i kö för en organtransplantation.
 
Undersökningar som är gjorde visar att runt 80 procent av svenska befolkningen är positiva till att donera organ efter sin död. Det problematiska är att bara hälften av dessa har inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt. Det är en sak som utredaren skall titta på. En annan är hur de olika landstingens organisationer ser ut och om det går att uppnå förbättringar. Jag har själv för en tid sedan varit och besökt intensivvårdsavdelningen (IVA) för att lyssna på bland annat deras arbete i frågan vilket kändes betryggande att det sker ett gott arbete.
 
Jag hoppas på bra och konkreta förslag från utredningen för att få fler att donera sina organ och att organisationerna fungera bättre för att denna vilja så skall ske.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,