Etikett: ersättning

Helhetsersättning för en hel vårdkedja

Av , , Bli först att kommentera 4

Tyvärr blir många gånger sjukvården fragmenterad mellan olika vårdnivåer eller mellan olika avdelningar inom specialistsjukvården. Om landstinget som ansvarig ”beställare” /betalare av sjukvården istället övergick till att ersätta en hel vårdkedja skulle detta kunna undvikas. Det innebär att man överger dagens ersättning för enskilda komponenter i en behandling (labbprov, besök, operation etc.) och i stället bygger ersättningen på ett paketpris för all vård som ett visst sjukdomstillstånd kräver. Det medför att det skapas starka incitament för den som ansvarar för patienten att undvika kostsamma och onödiga interventioner under själva vårdtillfället.

Med en sådan lösning skulle den som ansvarar för patienten även ta ekonomiskt ansvar för eventuella komplikationer som kan uppstå. Det skulle även innebära att om patienten till exempel ska vårdas inom primärvården och på grund av missar i behandlingen måste skrivas in i specialistvård så utgår straffavgifter för undvikbar slutenvård.

Denna typ av ersättningsmodell har starkt akademiskt stöd och utvärderas vetenskapligt i såväl Sverige som internationellt. I samråd med Socialdepartementet upprättar åtta svenska landsting ”holistiska” ersättningsmodeller som tar hänsyn till en hel vårdkedja. Detta kan antas bli startskottet för nästa generations ersättningsmodeller i Sverige, något som är hett eftertraktat efter de den hårda kritik som dagens ”fee-for-service”- och diagnosbaserade ersättningssystem fått i den offentliga debatten det senaste året.