Etikett: folkomröstning

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

Av , , 2 kommentarer 3

Nu går startskottet för namninsamlingen om Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland

 
Idag är startskottet för den partipolitiskt obundna namninsamlingen Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland. Namninsamlingen ska leda fram till en folkomröstning om planerna på att Västerbotten ska slås ihop Jämtland, Västernorrland och Norrbotten. Bakom initiativet ”Folkinitiativet Rösta om Stornorrland”, står en rad olika privatpersoner som visat sitt stöd samt Moderaterna och Liberalerna.

 

Folkinitiativet Rösta om Stornorrland, som genomfört motsvarande namninsamling i Jämtland Härjedalen, är med och stöder Rädda Västerbotten. En av initiativtagarna där, Mattias Warg, säger i en kommentar uppmanar västerbottningarna att kräva en folkomröstning.

 

Redan idag står det klart att det blir folkomröstningar i Jämtland och Norrbotten. I Västernorrland finns ett liknande initiativ. Det som krävs är att den som delar kravet på en folkomröstning går in på www.raddavasterbotten.nu och laddar hem blanketten, fyller i den samt skickar in den till initiativets postbox säger Björn Kjellsson.

 

Just nu pågår av de största förändringarna i modern tid i hur samhället ska organiseras.  I planerna är det bland annat tänkt att fyra län ska bli ett. Det betyder att andra läns politiker kommer att kunna påverka hur sjukvården i länet kommer att organiseras och till exempel hur många akutsjukhus och BB:n som ska finnas i Västerbotten, säger jag i en kommentar. 

 

Denna förändring genomförs utan att medborgarna fått säga sitt om planerna. Regeringen verkar, hur stort motståndet än verkar vara, vilja genomdriva denna förändring innan nästa val, utan att väljarna har fått säga sitt. En färsk opinionsundersökning visar att endast två av tio är för planerna menar länsprofilen Gun Rehnman.

Fakta
  • Initiativet är partipolitiskt obundet
  • Initiativets hemsida är: www.raddavasterbotten.nu 
  • 208 590 röstberättigade i valet 2014 innebär att 21 000 namnunderskrifter krävs.
  • Insamlingen pågår i 6 månader i från start.
  • Förslag på frågeställning vilket bygger på den som accepterades av region Jämtland Härjedalen
  • Frågeställningen lyder
Jag vill snarast ha en folkomröstning som tar ställning till frågan: Vill du att Västerbotten ska slås ihop med landstinget i Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten? Svarsalternativet ska vara ja eller nej.

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Som medborgare går det att känna sig trygg i att det finns tillgång till sjukvård i hela länet. Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

Trots att förutsättningarna för Västerbotten blivit bättre med ett alliansstyrt Sverige så finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det rödgrönt styrda Västerbotten.

Årsprognosen för sjukvården i år är ett underskott på 120 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för prestigeprojektet Projekt balans. Konsekvenser som orsakat att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Ja-linjen som Alliansen förespråkade vann en jordskredsseger med 90 procent stöd.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Det handlar om att förändring i hur sjukvården hänger ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner för att korta ned vårdköer och stärka upp psykiatrin. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år. En annan viktig framtidssatsning som Alliansen gör är 15 miljoner ytterligare för att tillskapa fler AT/ST-platser för läkarstudenter samt fler sjuksköterskor ska kunna få betald specialistutbildning.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Nu är det blåljuset kvar så är ambulansen uppfunnen på nytt

Av , , 1 kommentar 11

Nu har den socialdemokratiska prestigebilen – akutbilen – kommit tillbaka från verkstaden. Nu har den fått en omlackering och liknar i stort sett en ambulans med enda skillnaden att det saknas en saftblandare vid användning vid blåljuskörning. Nu börjar skillnaden mot en riktig ambulans vara nästintill obefintliga. Frågan som kvarstår nu är varför man inte från den socialdemokratiska ledningen inte kan välja att backa från all kritik som varit och folkomröstningen och låta södra Lappland och Åsele få tillbaka sin ambulans? Från Moderaterna och Alliansen tror vi på riktiga ambulanser inte att man ersätter dessa med akutbilar som skett i Åsele.

Folkomröstningen gav ett tydligt underkännande av rådande politik för sjukvården

Av , , 2 kommentarer 8

Under gårdagens landstingsfullmäktige blev det en tuff men klargörande debatt kring hur den politiska majoriteten såg på utfallet och konsekvensen av folkomröstningen. Kort och gott – de kommer inte att ta hänsyn till den. För Moderaterna och Alliansen var det ett extremt tydligt att signalen till Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ompröva sin politik för sjukvården i länet och inlandssjukvården i synnerhet. Om de inte gör de själva så får väljarna göra det i september i stället.

 

Läs här nedan mitt inledningsanförande som jag höll:

Ordförande
Ledamöter
Och åhörare

 

För mig är det mycket tydligt att länets medborgare genom folkomröstning har underkänt de sparförslag som ni riktade mot länets sjukvård och i synnerhet inlandssjukvården. Jag kan inte förstå varför socialdemokratin kan vara mer öppen, rak och tydlig att faktiskt erkänna det. Att berätta för länets medborgare att vi gjorde fel och vi har tänkt om och ska nu komma med en återställare.
Att hävda att det inte var ett tillräckligt högt valdeltagande håller inte. Hur man än vänder och vrider på resultatet går det inte att komma ifrån hur tydligt resultatet är. Även om resterande andel av dem som skulle ha krävts för att komma upp till ett femtioprocentigt valdeltagande hade gått och röstat på nej-sidan hade det ändå blivit ett ja.

 

Jämfört med andra val som till exempel Europaparlamentsvalet men även omvalet i Västra Götaland 2011 är det ett förhållandevis högt valdeltagande. Valdeltagande i en folkomröstning får inte jämföra med de allmänna valen.

 

Nu har majoriteten påbörjat någon halvmesyr till återställning. Påtvingat och motvilligt. Nu ska plötsligt vårdplatser tillbaka i Dorotea. Jag har sedan tidigare ställt dessa frågor utan att få några svar så jag passar på nu och se om det går att få några nya besked. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå?

 

I svaret beskrivs att akutsjukvården har fått en resursökning. En utökning av resurser som inte verkar komma Åsele till del.  Akutbilen förblir kvar. Det har ju politiskt deklareras att akutbilskonceptet ska vidareutvecklas och komma fler kommuner till del. Eller är det fortfarande allt för mycket politisk prestige att våga erkänna att det inte blev bra och nu backar vi från detta beslut?

 

Länets medborgare var extremt tydliga med sitt besked till den politiska majoriteten att de inte var nöjda med de sätt som sjukvården sköts. Nu vill Socialdemokraterna lämna folkomröstningen bakom sig.  Jag förstår det. Det går inte att komma ifrån att resultatet blev en jordskredsseger för Ja till trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. Beskedet har varit tydligt att man inte kommer att ta hänsyn till resultatet. Med ett sådant svar som nu ges är det tydligt att vi från Moderaterna och Alliansen kommer söka väljarnas förtroende att ompröva denna hållning och rösta fram ett politiskt alternativ faktiskt är beredd att lyssna på länets medborgare.

 

 

 

 

 

Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd? Är det inte rimligt att under tiden som detta projekt utreds och projekteras att de fyra akutvårdsplatserna vid sjukstugan återinförs?

 

Protester för sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var jag nere i centrum för att lyssna på Doroteauppropets demonstration och manifestation för rättvis sjukvård i hela länet. De var i Umeå för att protestera mot den styrande politiska socialdemokratiska och miljöpartistiska landstingsmajoritetens beslut att inte ta hänsyn till folkomröstningsresultatet. Ett resultat där nästan 90 procent röstade för att hela länet skall ha rättvis sjukvård. Jag kan inte annat än förstå deras missnöje över att de inte upplever att den politiska majoriteten inte väljer att lyssna på dem eller på länsbornas besked i folkomröstningen. Signalen var allt annat än otydlig på den punkten att länsborna står upp för trygg sjukvård i hela länet.

 

Ett annat politiskt ledarskap är möjligt som innebär att beslut fattas med risk- och konsekvensbeskrivningar och där man faktiskt väljer att lyssna på länets medborgare. Det kanske inte alla gånger går att göra alla nöjda men man ska ha fått möjlighet att få vara delaktig innan ett beslut har fattas. Ett sådant politiskt ledarskap kan bli möjligt blir möjligt efter nästa landstingsval där Moderaterna och Alliansen söker väljarnas förtroende för ett lyssnade politisk ledarskap som innebär att hela länet ska kunna känna att de har trygg, rättvis och jämlik sjukvård.

Alliansen: Ska det fortfarande inte tas någon hänsyn till folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag lämnade Allianspartierna in följande interpellation för att debattera vid nästa landstingsfullmäktige 19-20 november.

 

Pressmeddelande 131105: Ska det fortfarande inte tas någon hänsyn till folkomröstningen? 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

 

 

Allianspartierna i landstinget vill ha svar från den politiska S-majoriteten i landstinget om de tänker ta någon hänsyn till folkomröstningsresultatet. Trots att det gått två månader sedan valresultatet blev klart samt att majoriteten lagt sin nya budget har få besked kommit. Dorotea har än så länge bara fått politiska utfästelser om att flytta sjukstugan men ännu inga konkreta planer med risk- eller konsekvensanalyser. Åsele har fortfarande kvar sin akutbil. Ännu har inga löften eller besked kommit om hur majoriteten tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

 

Medborgarna i länet vill ha besked från Socialdemokraterna om hur de tänker kring folkomröstningen i en samlad bedömning med vilka politiska beslut som kommer att vidtas säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar. Alliansens gruppledare vill vid kommande landstingsfullmäktige om två veckor ha besked om Socialdemokraterna kommer att ta hänsyn till folkomröstningen, om hur de tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet och hur sjukvården i Dorotea och Åsele kommer att bli.

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

Interpellation

2013-11-05

 

Vilka slutsatser dras från folkomröstningen?

 

Den 8:e september 2013 hölls Sveriges första folkomröstning i ett landsting. Medborgarna i länet fick rösta om en rättvis sjukvård i hela länet.

Totalt deltog 31,1 procent av de röstberättigande i länet. Ett valdeltagande som anses vara högt när det inte sker i samband med de allmänna valen. Deltagandet ligger i nivå med EU-valen och kan jämföras med omvalet för Västra Götalandsregionen 2011 som hade ett valdeltagande på 44 procent.

 

Av de 31,1 procent som deltog i folkomröstningen röstade nästan 90 procent på Ja-alternativet. Ett alternativ som innebar att väljarna ansåg att hela länet skulle ha trygg, rättvis och jämlik sjukvård med återställande av fyra akutvårdsplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Ett alternativ som Alliansen företrädde.

 

Ja-röstandet fördelades lika över hela länet vilket förtydligade signalen att hela länet stod upp för Ja-linjen.

 

På Nej-sidan fanns Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet som totalt fick några procentenheter eller i faktiska tal endast 4824 väljare som röstade på deras alternativ.

 

När valresultatet blev offentligt gick landstingsstyrelsens ordförande ut och deklarerade att valresultatet inte var något som skulle tas i beaktning och några förändringar av redan förd politik inte skulle ske. Motiveringen var att valdeltagandet inte nådde upp till 50 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

Med hänsyn till ovanstående ställer Allians för

Västerbotten följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

  1. Utifrån jordskredssegern för ett JA-utfall kommer du att lyssna och ta hänsyn till folkomröstningsresultatet?

 

  1. Utifrån folkomröstningen kommer du att vidta några åtgärder för att i linje med folkomröstningsresultatet säkerhetsställa en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet?

 

  1. Kommer Dorotea få tillbaka fyra akutvårdsplatser?

 

  1. Kommer Åsele att få tillbaka sin ambulans?

 

 

 

 

 

Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)

Oppositionslandstingsråd             Gruppledare

 

 

Olle Edblom (C)                      Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                          Gruppledare

 

 

 

Kommer socialdemokraterna ta till sig resultatet från folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Resultatet från folkomröstningen om sjukvården i länet börjar allt mer sjunka in. Jordskredssegern med 90 procent av de röstande som ansåg att hela länet ska ha trygg, jämlik och rättvis sjukvård. Tyvärr verkar inte viljan från de styrande socialdemokraterna om att ta till sig det budskapet vara betydligt sämre då de inte gått ut och meddelat medborgarna i länet att de backar och gör de återställare som behövs.

 

I går var det kommunfullmäktige i Dorotea. Enligt Vk:s utsända var det en tuff och känslosam diskussion kring akutvården på orten. Kritiken var uppenbart hårdast från det egna ledet inom Socialdemokraterna om att det inte fungerar som det är idag. Tydligen var det även många frågetecken om hur det dels fungerar idag och hur den tilltänka lösningen kommer att bli med samlokalisering av lokalerna. Frågetecken som måste rätas ut rätt snart. Andra frågetecken som fortfarande finns kvar är kring hur det blir med ambulans i Åsele, kommer den återställas eller kommer akutbilslösningen vidareutvecklas. Betyder det då i så fall att fler kommuner kommer få sina ambulanser ersatta av akutbilar?

En halv pudel från sossarna?

Av , , 2 kommentarer 6

I går gick socialdemokraten Peter Olofsson ut i Västerbottensnytt och meddelade att han nu var beredd att flytta vårdplatserna i Dorotea tillbaka till Sjukstugan. På vilket sätt, när och hur många verkar än oklart. I vilket fall ett välkomnande besked. Doroteaborna har kämpat hård för att få tillbaka sina akutvårdsplatser och nu verkar det efter många mödor så att de kanske kan få tillbaka dem till sjukstugan.

Från att vid första beskedet hösten 2011 att de helt skulle bort helt från Dorotea har nu sossarna backat från två på Bergvattengården till nu igår att de ska kunna komma tillbaka till sjukstugan. En viss ljusning verkar även ha skett i viljan att visa lyhördhet. Trist att det skulle behöva en folkomröstning med ett sådan extrem tydlig signal med nio av tio länsbor som röstade för jämlik vård i länet och emot S och MP sätt att sköta vården. Nu återstår att se vad som händer med akutbilslösningen. Kommer sossarna att göra en pundel i den frågan också och låta Åsele få tillbaka en ambulans?

Vad är det som händer nu efter folkomröstningen är över?

Av , , 2 kommentarer 7

Vad är det som kommer att hända nu efter det att resultatet av folkomröstningen blev klart. Att resultatet blev en jordskredsseger för Ja-sidan med 90 procent av länsborna som röstade Ja går inte att frångå ifrån. Valdeltagande var förhållandevis högt. Det är faktum som inte går att frångå ifrån. Nu blir det upp till den politiska majoriteten att visa att de är beredda att lyssna på detta och inte bara avfärda det hela. Hur de väljer att ompröva sin politik återstår att se. Allra troligast kommer det att ske i samband med att budgeten för 2014 ska presenteras.

Från Alliansen har vi varit tydliga redan innan valdagen att oavsett valresultat och valdeltagande så kommer vi inte förändra vår syn på trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Våga visa politisk ödmjukhet inför medborgarnas tydliga besked

Av , , Bli först att kommentera 2

Dagen efter jordskredssegern för Ja-sidan kommer eftervalsdebatt och analys att ta vid. Från Moderaterna och Alliansen är tolkningen glasklar att länets medborgare med ett sådan pass hög uppslutning i valdeltagande och ett 90-procentigt JA-utfall är signalen extremt tydlig att länet stått upp för att vilja ha trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet.

 

Under gårdagskvällen och under morgonen har jag läst landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofssons (S) kommentarer till folkomröstningsutfallet. Känslan som uppstår är en mycket stor förvåning. En känsla av att som politisk ledare att inte vilja lyssna på denna signal från medborgarna är att vara politisk döv. Att redan nu utan analys eller dialog internt som externt helt avfärda valresultatet som något man inte kommer att ta hänsyn till känns oerhört märkligt och inte det minsta trovärdigt. Där visar åtminstone Robert Winroth (MP) mer ödmjukhet i sin kommentar i VK att åtminstone vilja analysera det resultatet. Samtidigt känns det som en spricka uppstått i majoriteten i synen den fortsatta hanteringen av frågan.

 

Jag har under den folkomröstningsdebatt som lyft fram att en viktig framgångsfaktor som politisk ledare är att visa ödmjukhet för felaktiga beslut som är tagna och faktiskt våga backa och göra om. Nu återstår att se om det blir någon förändring från de ledande politikerna i landstinget. Själv är jag mycket tveksam. Om ett år är det val och då kommer den stora chansen att åstadkomma en förändring med ett nytt politiskt ledarskap.