Etikett: geriatrik

Nedläggning av geriatrikens dagrehabilitering

Av , , Bli först att kommentera 6

Förra veckan blev det känt att det S-styra landstinget ska lägga ned geriatrikens dagrehabilitering. Jag har själv varit där och besökt verksamheten och vet att det görs ett mycket gott arbete med rehabilitering så att patienterna snabbare kan få tillbaka sitt dagliga liv.

 

Jag kan inte ekonomin i det enskilda fallet då det aldrig varit uppe för något politiskt beslut. Däremot tror jag att det här ett exempel på där sjukvården på ett ställe optimerar sin budget utan att se till helheten och vad som blir bäst för den enskilda patienten. Nu blir det säkert så att kostnaderna vältras över till kommunen och de särskilda boenden då patientens funktionalitet är lägre och vårdtyngden således högre. Att rehabilitera patienten skulle innebära att vårdtyngen blev lägre och personalen på de särskilda boendena fick en lägre vådtyngd och patienten ett högre välbefinnande. Den kostnaden tar nu landstinget och kommunen blir vinnare. Tyvärr ett gott exempel på där patienter faller mellan stolarna för att det inte finns fungerande ersättningsmodeller och helhetssyn för vad som blir bäst för den enskilda människan.

 

Äldre i fokus på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var det landstingsfullmäktige där långt ifrån alla viktiga ärenden hann diskuteras men av dem som kom upp för debatt var frågan om vården för de äldre den som blev den tyngsta. Från Moderaterna och Alliansen hade vi ställt frågan till sossarna om varför de nedmonterar den geriatriska vården för de mest sjuka äldre medan resten av landet rustar upp. Från sossehåll hävdade man att det inte var antalet vårdplatser som var det viktigaste utan innehållet i vården. Förvisso sant men då situationen är den att det råder överbeläggningar på geriatriken samt att då inte den avdelningen kan ta emot patienter så skapar det flaskhalsar för andra vårdavdelningar. Exempelvis kan ortopedvårdavdelningen ha flera patienter som borde vårdas på geriatriken men blir kvar där. Något som i sin tur gör att ortopeden får svårt att klara sin ordinarie verksamhet.  På så sätt har antalet vårdplatser betydelse, så länge inte flödet av patienter fungerar som det ska på sjukhusen är det svårt att så kraftigt reducera vårdplatser. Från moderaterna och Alliansen tillför vi mer resurser till 5 % fler vårdplatser för att klara av att de flaskhalsar som uppstår och råda bot på överbeläggningarna som är av de vårdplatser som finns idag.

Vården för de mest sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 6

I dag är det gruppdag för alla fullmäktigegrupper inför morgondagens landstingsfullmäktige. Under dagen diskuteras ärenden inför morgondagen. En av många frågor som kommer att debatteras är Alliansens interpellation om varför sossarna nedmonterar geriatriken i länet då resten av Sverige försöker att rusta upp.
 
Det senaste året har den geriatriska slutenvården kraftigt reducerats i antalet vårdplatser. Även det ansvar geriatriker hade för vissa särskilda boenden har försvunnit. Att ha särskilt kunskap om äldres sjukdomar och sjukdomstillstånd är viktigt i en sjukvård där allt fler blir äldre i vårt samhälle. Därför ter sig den prioritering socialdemokraterna i länet valt att gjort som rätt märkligt. Det ska bli intressant att höra vad de har haft för grund för hur de prioriterat.