Etikett: helikopter

Ingen överklagan kring helikopterbullret

Av , , 2 kommentarer 4

Foto: VLL
 
Mark- och miljödomstolens beslut när det gäller bullret kring ambulanshelikoptertrafiken till och från Norrlands universitetssjukhus i Umeå har nu vunnit laga kraft. Detta då ingen berörd fastighetsägare valt att överklaga domen. Mycket glädjande då det innebär att domstolens beslut att gå på landstingets linje om att endast åtgärda buller som översteg 55 dBA i sovrummen. Inte de 50 dBA som hade krävts från början vilket skulle innebära kostnader för sjukvården för 20 miljoner. Ett krav som skulle ha fått orimliga kostnader. I och med att ingen valt att överklaga kan nu förhoppningsvis bullerfrågan från ambulanshelikoptrarna läggas åt sidan.

2 kommentarer
Etiketter: ,