Etikett: IVA

Intensivvårdstransport med flygplan

Av , , Bli först att kommentera 3

Under december månad följde jag med flygläkarjouren på NUS med en intensivvårdstransport av en patient från Umeå till Sunderbyn i Luleå. Patienten transporterades med ett av SAA (Scandinavian AirAmbulance) flygplan. Transporten gick som väntat väldigt bra.

 

Totalt i Sverige sker ca 300 patienter i månaden varav ca 40 är intensivvårdsuppdrag och ca 15 kuvösuppdrag. Vid IVA-uppdrag används en speciell bår. Många av dessa transporter äger rum i Norrland mellan sjukhusen och främst till och från hemsjukhuset och NUS. Det är främst IVA-transporterna som använder sig av flygläkarjouren i de flesta andra transporter så sker det med en specialistutbildad IVA-sjuksköterska.

 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade för en mycket givande eftermiddag och kväll!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Fler ska kunna donera organ

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I slutet av februari tillsatte regeringen en särskild utredare som ska göra en översyn av donations- och transplantationsfrågor. Syftet är att skapa möjlighet för ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ. Jag tycker det är ett mycket bra och ett välkommet arbete. Det behövs fler organdonatorer i Sverige. I dag står 800 personer i kö för en organtransplantation.
 
Undersökningar som är gjorde visar att runt 80 procent av svenska befolkningen är positiva till att donera organ efter sin död. Det problematiska är att bara hälften av dessa har inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt. Det är en sak som utredaren skall titta på. En annan är hur de olika landstingens organisationer ser ut och om det går att uppnå förbättringar. Jag har själv för en tid sedan varit och besökt intensivvårdsavdelningen (IVA) för att lyssna på bland annat deras arbete i frågan vilket kändes betryggande att det sker ett gott arbete.
 
Jag hoppas på bra och konkreta förslag från utredningen för att få fler att donera sina organ och att organisationerna fungera bättre för att denna vilja så skall ske.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Gott nytt år!

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Detta år har minst sagt varit ett händelserikt år för sjukvården i länet. Socialdemokraternas genomförande av tuffa sparpaket utan konsekvensanalyser har minst sagt fått upp intresset för sjukvårdsfrågor i länet.
 
Jag tänker inte minst på Doroteauppropet som fått ihop över 24 000 namnunderskrifter för att genomföra en folkomröstning under nästa år om vården i länet. I Skellefteå har över 35 000 skrivit på listor emot de nedskärningar som sker där. På NUS har året som varit visat att en redan pressad personal har svårt att orka med ytterligare förändringar. Inte minst visar den personalsituation som varit på intensivvårdsavdelningen (IVA) under den här hösten på det. Under året har även landstingsdirektören slutat och en ny tar vid efter årsskiftet. Detta för att lyfta fram några av alla de händelser som skett under året.
 
Självklart har det hänt mycket positivt inom vården under det gångna året då tänker jag framförallt på all personal som finns i landsting. Personal som varje dag uträttar stordåd. Det är händelser i det små som gör stor skillnad i alla de runt 2 miljoner vårdtillfällen under ett år har skett inom sjukvården och tandvården.
 
En dag som denna går det dels att blicka bakåt men framförallt finns det skäl att skåda framåt. Nästa år väntar nya utmaningar men framförallt möjligheter.
 
Jag vill avsluta med att önska alla bloggläsare ett riktigt Gott nytt år! 
 

 

Situationen på IVA allt mer besvärande

Av , , 2 kommentarer 6

Den senaste tiden har det varit mycket skriverier i media om personalsituationen på Norrlands universitetssjukhus Operationscentrum. Inom Operationscentrum finns intensivvårdsavdelning (IVA) och stora delar av NUS operationsverksamhet. Det har rapporterats om massuppsägningar som bottnat i att sjuksköterskor inte trivs på arbetsplatsen, dåligt betalt för det extra ansvaret det innebär att jobba där i kombination av ett väldigt högt arbetstempo. Det är inte heller bara på sjuksköterskesidan som det varit och finns problem utan även med bemanning av narkosläkare som har varit ett återkommande problem.
 
Jag har själv vid ett flertal tillfällen varit såväl och pryat på IVA och operationsavdelning, med sjuksköterskor och läkare, dessutom har jag vid flera tillfällen besökt och pratat med chefer och ledningen. Jag vill framhålla att allt inte alls är lika dystert som det framhålls i tidningarna. Mycket som sker är väldigt bra och det finns många som verkligen gillar och trivs på sin arbetsplats. Inte för att den andra bilden är mindre felaktig, det som speglas i media är lika mycket sann. Det som främst sjuksköterskepersonal berättar för mig är just det som står i tidningarna om extremt högt arbetstempo och känslan att inte orka med. Något som inte är något nytt nu utan som pågått under en längre tid. När jag hör på de berättelserna kan jag verkligen förstå att då man känner så leder det till att man väljer att byta arbetsplats.
 
Det är inte min roll som förtroendevald politiker att komma med pekpinnar om hur arbetet ska vara eller inte vara på en arbetsplats. Det är en ledningsfråga och något för berörd arbetsplats. Som politiker skapar vi förutsättningar främst i form av ekonomi och långsiktig personalpolitik med karriärvägar och även attraktiv löneutveckling som uppmuntrar till specialistutbildning. Det är här som jag ser den stora bristen i det Socialdemokratiska styret. Under ett flertal mandatperioder har man inte lyckats göra de nödvändiga prioriteringarna som kunde ha skapat bättre ekonomiska förutsättningar och en personalpolitik som gjort att personal vill stanna i högre utsträckning inom Västerbottens läns landsting men även vidareutbilda sig. Då jag ser hur det fungerar på IVA känner jag att det att det i mångt och mycket är ett symptom av den S-politik som rått de senaste 12 åren. Om inte den negativa utvecklingen snart bryts börjar situationen bli riktigt bekymmersam inte bara för Operationscentrum utan även för hela NUS och regionsjukvården i Norrland!

Situationen inom intensivvården

Av , , Bli först att kommentera 6

I fredags blev jag intervjuad av Västerbottensnytt med anledning av att specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen (IVA) slagit larm om deras ohålbara situation. Det är förstås riktigt bekymmersamt. Den kritik som sjuksköterskorna kommer med är inte på något sätt ny. Jag fick ta del av den redan då jag auskulterade på avdelningen i november förra året. Det finns många förklaringar till varför situationen förvärrats. Som politiker går det att tydligare och med mer resurser driva frågan om att specialistutbildning ska löna sig. I Alliansens budgetförslag fanns en sådan satsning med.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Prao på Strokeavdelning och IVA

Av , , Bli först att kommentera 7

 
Idag har jag varit på prao vid Strokeavledningen och intensivvårdsavdelningen (IVA). Jag har haft en oerhört intressant dag med massor av intryck. Jag har under dagen gått med sjuksköterskor och undersköterskor och tagit del av deras vardagliga sysslor. Har haft många bra och berikande samtal med dem om hur deras vardag ser ut och hur de ser på landstinget som arbetsplats och arbetsgivare. Mycket värdefulla intryck att ha med sig i det fortsatta politiska arbetet.
 
Kan särskilt uppmärksamma Strokeavdelningen som fått Riks-Strokes utmärkelsen ”årets strokeenhet 2010” för bästa strokevård. Sen kan jag avslutningsvis lyfta fram den nationella kampanjen om att upptäcka stroke i tid.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,