Etikett: kömiljard

Västerbottningarna får vänta alldeles för länge på sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 4

I går presenterades statistiken över vilka landsting som fått ta del av regeringens kömiljard för att öka tillgängligheten till sjukvård. Västerbottens resultat är allt annat än bra. När det gäller att få behandling efter det att beslut om det är tagit så klarar inte Västerbotten att leva upp till 70 procent tillgänglighet en enda månad. Ett resultat som gör att Västerbotten inte får en enda krona i stimulansmedel. Trist. Pengar som skulle behövas i sjukvården.

 

I den andra delen av kömiljarden som handlar om väntetiden till besök hos en specialistläkare så lyckas Västerbotten något bättre. Här får vi ta del av en liten del av satsningen men långt ifrån vad det finns potential att kunna ta del av.

 

Det är inte rimligt att Västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få vård. Här behövs en ny politik som ger förutsättningar att länets medborgare ska få vård när de behöver det.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bra partiledardebatt med fokus på sjukvård och jobb

Av , , 2 kommentarer 6

I går var det partiledardebatt, en debatt som Fredrik Reinfeldt och hela Alliansen gjorde riktigt bra ifrån sig i. Inte helt oväntat så fick även Fredrik högst betyg för sin insats i de efterföljande undersökningarna som kvällspressen genomförde. Att sjukvården blev det första ämnet i debatt var bra i och med att det förs en allt mer intensiv diskussion kring hur läget är inom svensk sjukvård.

 

Vi har mycket att vara stolta över när det gäller svensk sjukvård som bara blir bättre och bättre. Ett exempel är att tillgängligheten till sjukvård har ökat då vårdköerna minskat tack vare kömiljarden. Trots det finns det mycket kvar att göra för att få den ännu bättre något som återkom i debatten. Precis som Fredrik betonade i debatten så det allra viktigaste för att tillföra resurser till sjukvården är att få fler människor som arbetar och på så sätt ökade skatteintäkter. Antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta i välfärden har ökat sedan 2006. Mellan 2006 och 2012 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer trots den omfattande ekonomiska krisen och en utdragen lågkonjunktur. Tack vare arbetslinje och ansvar för ekonomin har Alliansen kunnat tillföra välfärdens kärna 30 miljarder kronor extra sedan 2006. Trots krisen i vår omvärld. Inom sjukvården har Alliansen på allvar gjort viktiga insatser och trots det finns det mycket kvar att göra.

 

En kul parentes i debatten var Annie Lööfs fråga till Stefan Löven om hur han såg på Socialdemokraternas nedrustning av sjukvården i Västerbotten och om det var ett positivt exempel. Löven valde att inte svara.

 

Kömiljarden kortar vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagarna blev det klart vilka landsting som får ta del av kömiljarden och hur mycket pengar det blir för de olika kriterierna.
 
Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.
 
Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.
 
För Västerbottens läns landstings del är resultatet allt annat än bra. Västerbotten hamnar bland de sämsta landstingen och i synnerhet då det gäller operation/åtgärd. Under 2012 klarar Västerbotten för den operation/åtgärd endast en enda månad. Det betyder i praktiken att länets medborgare måste vänta betydligt längre att få vård i jämförelse med andra. När det gäller för hela 2012 redovisar landstinget ett tapp på 15 miljoner mot budget för att inte ha klarat av att ta del av regeringens kömiljardspengar. Något som är allt annat än bra!
 
Jag tycker kömiljarden är en väldigt viktig stimulans för landstinget att flyttar fokus på tillgänglighet till vården. Det är inte rimligt att behöva vänta månader på att få vård.

Repliksvar: Solidarisk vård är en självklarhet

Av , , Bli först att kommentera 7

 
I gårdagens nummer av Västerbottens folkblad har jag och riksdagsledamoten Edward Riedl inne ett repliksvar på debattsidan. Vi svarar de socialdemokratiska debattörerna Lars Lilja och Peter Olofsson att med Alliansregeringen har fler fått vård med satsningen på kömiljarden. De landsting som lyckats sämst med ökad tillgänglighet är de landsting som är s-styrda som till exempel Västerbotten.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Minskade köer ger mer pengar till vård

Av , , 1 kommentar 5

Regeringens satsning på att minska landstingens vårdköer har nu gett mycket positiva resultat. För Västerbottens läns landsting ger arbetet med att minska köerna ett extra resurstillskott på 40 miljoner kronor. 90 procent av länsborna kan nu få inom utsatt tid få träffa en speciallist och få den vård som är planerad. Målsättningen är självfallet att 100 procent ska kunna få den möjligheten. Nästa steg är att se över de tidsrammar som gäller.  

 
Det omtag som alliansregeringen har gjort med att ge pengar först då målen är uppnådda istället för att bara tillskjuta extra pengar är något som nu visar på positiva förändringar. Jag tror att mer av vårdverksamheten måste på ett tydligare sätt bli mer mål och prestationsbaserad och utan att man glömmer bort att det är enskilda unika människor som ska får bra våd med hög kvalité.
 
1 kommentar
Etiketter:

Utökade satsningar på välfärden med fortsatt alliansstyre

Av , , Bli först att kommentera 5

Under den gångna mandatperioden har Alliansen genomfört många reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i den svenska välfärden. Viktiga steg har tagits för en säker vård utan köer och en värdig och trygg omsorg. När det efter hand vänder i Sveriges ekonomi vill Alliansen förstärka arbetet för höjd kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i välfärden.

 
Under nästa mandatperiod vill Alliansen därför se reformer och förstärkningar på en rad områden inom sjukvården och äldreomsorgen:
 
Inom sjukvården föreslår Alliansen reformer för förstärkt patientsäkerhet, en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatrisatsning och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti.
 
Inom äldreomsorgen föreslås reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.
 
Totalt innebär förslagen en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014. Detta utöver de tidigare aviserade satsningarna på förstärkta statsbidrag till kommuner och landsting.
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,