Etikett: läkarbrist

Läkarbristen i Sverige?

Av , , 6 kommentarer 3

Ny statistik från OECD visar på att Sverige ligger över Europagenomsnittet i läkartäthet. Men svenskarna går mer sällan till doktorn än andra européer. Statistiken visar att Grekland har överlägset flest läkare per invånare i Europa. Med 6,1 läkare per 1 000 invånare har Grekland nästan dubbelt så många som EU-genomsnittet, som är 3,4. Med 3,8 läkare per 1000 invånare ligger Sverige på delad tredjeplats i läkartäthet, och Sverige tillhör också de länder där antalet läkare har vuxit mycket under 2000-talet.
 
När det gäller antalet läkarbesök per invånare ligger Sverige däremot bland de lägsta i Europa. Med 2,9 läkarbesök per person och år ligger vi på mindre än hälften av EU-genomsnittet, som är 6,3. Endast Cypern redovisar en lägre siffra. I andra ändan av skalan ligger några östeuropeiska länder med 11–12 läkarbesök per person och år, följda av Tyskland och Belgien.
 
OECD:s statistik väcker många frågor kring hur sjukvården i Sverige är organiserad. Finns inga enkla svar eller slutsatser. Jag tycker att statistiken är ett viktigt inlägg i debatten hur framtidens sjukvård ska organiseras och hur behovet av fler läkare kommer att öka om konsumtionen av sjukvård blir mer likt Europa.

6 kommentarer
Etiketter: , , ,

Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?

Av , , 1 kommentar 3

I dag har jag lämnat i en interpellation till nästa landstingsfullmäktige där jag vill ha svar från Peter Olofsson (S) om hur han tänkt lösa läkarbristen inom primärvården. I dag är var tredje distriktsläkartjänst vakant vilket är ett mycket stort problem för verksamheten men även något som drabbar den enskilde patienten med sämre kontinuitet.

 
Här nedan är pressmeddelande och interpellationen:
 
Pressmeddelande 120827: Sandström (M): Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström lämnade idag in en interpellation där han vill ha svar på frågor om hur läkarbristen i primärvården ska lösas. För tillfället är var tredje distriktsläkartjänst inte tillsatt. Problemet är något som måste få en lösning på annars är det något som i slutändan påverkar den enskilda patienten med risk för sämre vård säger Sandström (M) i en kommentar.
 
Interpellationen kommer att besvaras på landstingsfullmäktige 18 september av landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).
 
 
Interpellationen i sin helhet
 
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Under lång tid har läkarbristen inom primärvården varit ett mycket stort problem. De senaste åren har vakanserna av distriktsläkartjänster legat runt 25-30 procent. De senaste åren har siffran stigit ytterligare och nu är var tredje läkartjänst inom primärvården är vakant. Problemet är som störst i inlandet men problem finns även i Skellefteå.
 
Många av vakanserna löser vårdcentralerna med dyra stafettläkare. En kostnad som även den har ökat det senaste året vilket urholkar vårdcentralernas budget ännu mer. Många stafettläkare innebär även stor risk för försämrad vårdkvalitet då kontinuitet blir sämre.
 
Primärvårdens situation blir inte lättare av att 15 000 nya besök ska flyttas över från slutenvården inom ramen för Projekt balans, en ytterligare pålaga som ökar arbetsbördan ännu mer.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Vilka konsekvenser ser du att den stora läkarbristen innebär för patienterna och för primärvården?
 
Är det rimligt att primärvården ska klara av 15 000 nya besök då var tredje läkartjänst inte är tillsatt?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
 

Verksamhetsbesök på Åsele sjukstuga

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I går besökte jag Åsele sjukstuga för att träffa verksamhetschefen Veronica Olmenius. Vi hade ett mycket givande samtal om de utmaningar som sjukstugorna i Åsele och Dorotea står inför. En av många är den läkarbrist som råder bland distriktsläkare och hur det effektivast går att lösa den bristen. Andra frågor som vi talade om var samverkansfrågor inom primärvård, primärvården och sjukhusen samt mellan kommunerna. Fick med mig massor av intryck att jobba med i det fortsatta politiska arbetet.
 
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Läkarbristen blir ett allt mer påtagligt problem

Av , , 2 kommentarer 4

I dag uppmärksammar VK hur den bristande läkarbemanningen i Vilhelmina kan få för konsekvenser. Artikeln visar hur en ohållbar arbetsbelastning kan få för negativa konsekvenser för de patienter som drabbas. Tyvärr ser situationen med läkarbemanning likartad ut runt om i länet.

 
Grunden är att det finns för få läkare i Sverige. Det måste utbildas fler. Av dem som utbildas måste fler utbildas i Norrland och vid Umeå universitet. På kort sikt för att komma åt problemet har Alliansen i Västerbotten föreslagit att landstinget anställer läkare som har som sitt ansvar att täcka upp vid de olika hälsocentralerna i länet. Sen måste arbetet med att få till en mer långsiktig lösning fortgå.
 
 
2 kommentarer
Etiketter: , ,