Etikett: läkemedel

Minskad användning av olämpliga läkemedel

Av , , 2 kommentarer 3

Regeringen satsar i år 325 miljoner kronor för att minska onödig läkemedelsanvändning bland äldre. En viktig satsning som gör att då onödiga eller olämpliga läkemedel tas bort kan förhoppningsvis livskvalitén öka hos de äldre. För Västerbottens del krävs att olämpliga läkemedel tas bort för minst 480 äldre. Sen finns det ett antal olämpliga läkemedelskombinationer som behövs se över.

 
Det viktigaste handlar om att fler läkemedelslistor behöver revideras hos fler äldre och vid fler tillfällen. Det kan vara rätt att en äldre har 10 läkemedel eller fler bara de har satts i ett sammanhang där någon reviderat läkemedelslistan. För det finns inget självändamål att minska läkemedelsförbrukningen om det leder till att äldre får sämre livskvalité, exempelvis om smärtstillande tas bort.
 
Regeringen satsning sätter fokus på en viktig fråga hur äldre kan få en bättre vardag.

Verksamhetsbesök på Läkemedelscentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I måndags gjorde jag ett verksamhetsbesök på Läkemedelscentrum. De jobbar med att få en effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning inom Västerbottens län och i tillämpliga delar i norra sjukvårdsregionen. En av deras viktigaste uppdrag är att verka för att läkemedels­användningen är kostnadseffektiv för individ, sjukvård och samhälle. Inte ett allt för lätt uppdrag alla gånger.
 
Just läkemedelsfrågorna förtjänar större uppmärksamhet då nästan var tionde skattekrona som landstingen tar in går just till läkemedel. Å det är det som vi gemensamt står för därtill kommer egenfinansieringen av läkemedlen. Det finns starka skäl att jobba medvetet med frågor kring att minska användandet av onödig läkemedelskonsumtion och att använda billigare läkemedel som är minst lika bra. På så sätt skapas ett större utrymme till mer sjukvård.
 
 

 

 

Gasa och bromsa i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 7

Under våren genomförde Västerbottens läns landsting som enda landsting i Sverige en andra omgång av en övergripande prioriteringsprocess. Processens ändamål var att överföra resurser från som inte längre behöver göras till nya metoder och läkemedel. Trots svårigheter att göra dessa ställningstaganden lyckades 52 miljoner kronor identifieras för att kunna omfördelas. Det rör sig knapp om 1 procent av landstingets i Västerbottens vårdbudget. Detta ska ställas mot de allt växande behov och ökade förväntningar som finns på sjukvården. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta att samtidigt gasa men även bromsa för att fortsätta att hushålla med skattebetalarnas pengar.
 
Några av alla dessa utmaningar är de allt ökade medicinska behoven då vi blir allt äldre och därmed hinner bli allt sjukare. Här finns även en stor utmaning att inte vårda eller försöka bota det som har med det naturliga åldrandet att göra.
 
En av de stora utmaningarna är de nya medicinerna som kommer. Nya mediciner kan vara 10 gånger bättre men 10 gånger dyrare men ibland kan de även vara nyhetens behag och traditionella läkemedel kan fungerar lika bra. Samtidigt finns all anledning att se över hur vi nyttjar våra läkemedel, varje år slängs läkemedel för 1 miljard kronor.
 
Ibland glöms tyvärr enkla metoder bort. Alla gånger är det inte med läkemedel som ger störst effekt utan enkla råd och tips som har till ändamål att förändra livsstilen som är det bästa. En nyligen publicerad vetenskaplig rapport ger evidens till att friskvård på recept ger en långvarig effekt.
 
Nya medicinteknisk utrusning utvecklas och behöver bytas ut. En annan utveckling som ständig sker är vidgade indikationsgränser för behandlingar. Till exempel så kan riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar, exempel på det kan vara pre-osteoporos och pre-hypertoni. Det andra är indikationsglidning där tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas vilket leder till överbehandling.
 
Sammantaget har sjukvården en enorm utmaning att samtidigt som det ska satsas på nya behandlingar och läkemedel ha en förmåga att ständigt omprioritera och utrangera gammalt.

Upphandling av läkemedel kan bli bättre

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges landsting upphandlar i dag genomsnitt endast en tredjedel av den totala läkemedelskostnaden i slutenvården. I och med detta får landstingen ta del av en rabatt på 35 procent. En procentrabatt som motsvarar 826 miljoner. Västerbottens läns landsting är bland de bästa när det gäller upphandling och upphandlar 43 procent.
 
Jämfört med Danmark och Norge så är Sverige riktigt dåliga. I Danmark upphandlas 99 procent och Norge 92 procent av alla läkemedel. Om alla landsting i Sverige skulle bli lika bra som våra granländer så uppskattas att den rabattbesparing som går att göra skulle motsvara 380 miljoner. Även om det är en rikssiffra så skulle det göra en del miljoner för Västerbottens läns landsting. Nu är det här bara siffror för slutenvården så med primärvården skulle det bli ännu mer pengar.
 
Trots att det finns potential i att göra bättre upphandlingar så är den största vinsten samhället kan göra är att effektivisera läkemedelshanteringen i stort. Att till exempel använda sig av billigare läkemedel, se över hur många läkemedel en patient behöver.