Etikett: läkemedelshanteringen

Upphandling av läkemedel kan bli bättre

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges landsting upphandlar i dag genomsnitt endast en tredjedel av den totala läkemedelskostnaden i slutenvården. I och med detta får landstingen ta del av en rabatt på 35 procent. En procentrabatt som motsvarar 826 miljoner. Västerbottens läns landsting är bland de bästa när det gäller upphandling och upphandlar 43 procent.
 
Jämfört med Danmark och Norge så är Sverige riktigt dåliga. I Danmark upphandlas 99 procent och Norge 92 procent av alla läkemedel. Om alla landsting i Sverige skulle bli lika bra som våra granländer så uppskattas att den rabattbesparing som går att göra skulle motsvara 380 miljoner. Även om det är en rikssiffra så skulle det göra en del miljoner för Västerbottens läns landsting. Nu är det här bara siffror för slutenvården så med primärvården skulle det bli ännu mer pengar.
 
Trots att det finns potential i att göra bättre upphandlingar så är den största vinsten samhället kan göra är att effektivisera läkemedelshanteringen i stort. Att till exempel använda sig av billigare läkemedel, se över hur många läkemedel en patient behöver.
 
 

2 kommentarer
Etiketter: ,