Etikett: landstingert

En rättighet för den äldre att få bra vård

Av , , 4 kommentarer 7

I dagens VF skriver jag tillsammans med mina alliansvänner i landstinget om vikten av god vård för de svårt sjuka äldre. Här nedan är hela insändaren:

En rättighet för den äldre att få bra vård

Någon gång blir alla gamla och vill bli väl omvårdade utan större oro. De mest svaga äldre behöver en trygg och säker geriatrisk vård. Dagligen sker en ökning av de äldre som lider av höftledsproblem, demenssjukdomar och depressioner i Västerbotten. Än viktigare blir behovet av en väl fungerande geriatrisk vård. Det är viktigt att förstå, geriatriken ser till den sjukes hela situation och inte bara vid akuta problem.

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet i Västerbottens läns landsting missgynnar de svaga äldre en bra och trygg vård genom sina sparåtgärder. För att få landstingets ekonomi i balans väljer S och Mp att inte prioritera den geriatriska vården och skapar otrygghet för de äldre genom att ta bort platser på geriatriken och minska arbetstillfällen. Allians för Västerbotten har i sitt alternativa förslag till besparingar valt att istället satsa på de äldre och behålla platserna på geriatriken. En väl utrustad geriatrisk vård minskar kostnaderna istället för att höja de, då färre besök behöver göras till vårdcentralerna.
 
Personal med geriatrisk kompetens är den personal som kan se och hjälpa den multisjuka äldre på bästa sätt, därför är det viktigt med en geriatrisk klinik med resurser som svarar mot en växande andel äldre i befolkningen.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
 
 
 
4 kommentarer
Etiketter: , , ,