Etikett: landstingets ekonomi

Hur kan skylla på andra vara att ta ansvar?

Av , , 2 kommentarer 4


 

Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden.  Genom att utvecklingen att nya läkemedel och nya behandlingsmetoder ständigt utvecklas finns det ett behov av att ständigt söka förbättringar. Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten. Därför känns det glädjande att Peter Olofsson (S) och numera även Robert Winroth (MP) menar i sitt inlägg (3/11) att de nu börjat göra något åt saken. Tyvärr känns det egendomligt att Olofsson och Winroth ägnar mer kraft att kritisera regeringen än deras egen brist att tidigt tagit tag i åtgärder för att få en ansvarsfull vård och ekonomi i balans. Nu ser vi resultatet genom att sparpaket läggs fram som skjuter från höften och som inte är genomtänkta och bara skapar frustation och stor oro hos befolkningen.

Totalt har kommun- och landstingssektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. Ingen annan regering än Alliansregeringen har tillfört kommunerna och landstingen så mycket resurser. I socialdemokraternas nationella förslag till budget så finns det dessutom mindre pengar till sjukvården. De föreslår att införa dubbla arbetsavgifter för unga vilket innebär att vårt landstinget skulle förlora 14 miljoner kronor. Det är ungefär vad hela besparingen på inlandssjukvården beräknas spara. Det är inte att ta ansvar.

Den viktigaste prioriteringen som landstinget måste ta som utgångspunkt är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur. Därtill måste de som arbetar i sjukvården få ett större självbestämmande och ansvar. Ekonomistyrningen måste bli mer kraftfull där de begränsade resurserna används på ett bättre sätt.

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det som nu sker är inte en ansvarsfull politik och förhoppningsvis kommer väljarnas dom i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

(repliken är publicerad i dagens Västerbottens folkblad)

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
Idag skriver jag tillsammans med Allianskollegor i landstinget om de stora underskotten och problem som finns i landstingets ekonomi samt hur vi i Alliansen vill göra det bättre om vi fick styra.
 
Här är artikeln som finns med i dagens VK:
                                  
Västerbotten har en sjukvård av hög kvalité och varje dag utför personalen fantastiska insatser för länets patienter. Dessvärre har landstinget stora ekonomiska underskott och brist på resurser till de olika verksamheterna. Allians för Västerbotten har en stark tro på att saker och ting kan göras bättre i Västerbottens läns landsting. Det går att få mer sjukvård för pengarna genom rätt satsningar och prioriteringar.
 
Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott mot budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -52 miljoner kronor. Allians för Västerbotten är mycket oroade över att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Den totala nettokostnaden 2011 för landstingets verksamhet prognostiseras till ett underskott på runt 90 miljoner kronor. Sammantaget inklusive nuvarande budgetproblem i verksamheten, är behovet av kostnadsminskande åtgärder ca 300 miljoner kronor under de närmaste tre åren. Att landstinget vid årsslutet inte ser ut att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning ser Allians för Västerbotten mycket allvarligt på.
 
För att kunna fortsätta erbjuda vård av god kvalitet krävs en ekonomi i balans. Endast de som tar ansvar för ekonomin kan lösa sjukvårdens finansiering. Allians för Västerbotten valde att lägga ett budgetförslag som följer god ekonomisk hushållning och som tar sikte mot framtiden. Det behövs en ny politik när framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården är stora. Sjukvården ska finnas nära patienterna, vara tillgänglig och av god kvalitet. Att människor får vård på rätt vårdnivå och i rimlig tid sparar både mänskligt lidande och samhällets resurser. Primärvården ska därför vara det naturligt första valet för patienten att vända sig till. För att detta ska vara möjligt måste man även tillföra mer resurser. Allians för Västerbotten valde därför i sitt budgetförslag att satsa 25 miljoner kronor på primärvården.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Delårsrapporten visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordwall (KD)
Gruppledare
 
 
 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,