Etikett: Lycksele lasarett

Välfungerande på Lycksele lasarett

Av , , Bli först att kommentera 7

För en tid sedan besökte jag Lycksele lasarett och gick tillsammans med Leif som jobbar som narkosläkare på operation/intensivvårdsavdelningen (OP/IVA). Tillsammans under dagen så fanns det gott om tid att diskutera de utmaningar som sjukvården står inför och ta del av det goda arbetet som utförs på lasarettet. Jag har skrivit det förr och vill framhålla det igen att Lycksele lasarett fungerar mycket gott och det är en enormt positiv framåtanda som jag känner bidrar till mycket goda resultat.

 

Stort tack till all personal på OP/IVA och ett särskilt tack till Leif som jag fick följa med under dagen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Prao på Lycksele lasarett

Av , , Bli först att kommentera 1

 
I slutet av förra veckan var jag på besök på Lycksele lasarett. Fick den stora möjligheten att närvara vid en ortopedisk operation samt auskultera på medicinvårdavdelningen. Att delta på den ortopediska operationen var annorlunda mot andra operationer jag varit med på då det ställdes betydligt högre krav på steril miljö. Dels ska lokalen ha bättre ventilation men även vårdpersonalen ska i högre utsträckning var sterila. Att hålla på med ben och frakturer skiljer sig även väldigt mycket som kirurgisk specialitet mot att operera i hjärta och i hjärnan vilket även gav perspektiv.
 
På medicinavdelningen var arbetstempot högt och det hade inte blivit lägre i och med de neddragna vårdplatserna. Var väldigt nyttigt att få vara med en halvdag och få känna på det tempo, patientbredd och tryck som finns på en vårdavdelning.
 
Stort tack till personalen på op/iva och medicin som gav mig en riktigt intressant och bra dag!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Lycksele lasarett i framkant

Av , , Bli först att kommentera 6

 
I går var jag på ett intensivt verksamhetsbesök på Lycksele lasarett. Jag hann med en hel del. Jag besökte lasarettets vårdsamordnare, deltog på en gastric by pass operation, besökte Rehab/stroke vårdavdelningen, dialysmottagningen, patientmatslunch och besök på tillagningsköket. Efter lunch besökte jag avdelningen Medicin/geriatriken, ögonmottagningen och till avslutade dagen med ett besök på Kvinnokliniken med BB/Gyn. Dagen var oerhört givande och intressant!
 
Precis som verksamheten lyfte fram så är kärnuppdraget för lasarettet att erbjuda högkvalitativ vård för länets innevånare med gott samarbete med primärvård och NUS. Ett uppdrag jag tycker de lyckas mycket bra med. Visst finns det utmaningar på Lycksele lasarett men den stora står trots allt politiken för då de ständigt finns nedläggningshot kring den fortsatta verksamheten. Från Moderaternas sida är vi tydliga med att Lycksele lasarett ska finnas kvar och fortsätta att erbjuda högkvalitativ vård för länets innevånare.
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter: