Etikett: missbruk

Beroendecentrum till NUS

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens landstingsfullmäktige behandlades en motion från mig som föreslog att NUS, liksom alla andra universitetssjukhus, borde inrätta ett beroendecentrum. Detta med bakgrund att risk- och missbruk av såväl alkohol som narkotika ökar i Sverige.

 
Centrumet ska samla kunskap och den profession som finns kring missbruk för att få en helhetsbild över den enskilda missbrukaren. Det är framför allt de som jobbar inom sjukhusets specialiserade beroendevård, primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård och socialtjänst.
 
Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukaren men även på ett bättre och tydligare sätt skapa samordningsvinster för samhället. Tyvärr är det många som idag faller mellan stolarna då det är så många huvudmän som är inbladande.
 
Mycket glädjande blev responsen mycket bra från S-majoriteten och en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över bildandet av ett centrum. Lite tyvärr svävade s-företrädarna lite på målet men det upplevde jag snarare var ett resultat att de inte ge Moderaterna bekräftelse över att det var ett bra förslag. Jag liksom hela Alliansen kommer att följa arbetet med inrättandet av ett beroendecentrum. Den stora vinnaren kommer vara den enskilde missbrukaren såväl centrumet har kommit på plats.