Etikett: Moderaterna

EU gör skillnad i vardagen

Av , , Bli först att kommentera 3

Valet till Europarlamentet närmar sig med stormsteg. Förra veckan lanserade moderaterna sitt valmanifest med våra viktigaste prioriteringar inför valet kring jobben, ansvar för ekonomin och fortsatt öppenhet i Europa. Det är de viktigaste områdena för ett fortsatt starkt europeiskt samarbete som lägger kraft på rätt saker.
I dag presenteras moderaterna sin nya valfilm, se den här.

Protester för sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var jag nere i centrum för att lyssna på Doroteauppropets demonstration och manifestation för rättvis sjukvård i hela länet. De var i Umeå för att protestera mot den styrande politiska socialdemokratiska och miljöpartistiska landstingsmajoritetens beslut att inte ta hänsyn till folkomröstningsresultatet. Ett resultat där nästan 90 procent röstade för att hela länet skall ha rättvis sjukvård. Jag kan inte annat än förstå deras missnöje över att de inte upplever att den politiska majoriteten inte väljer att lyssna på dem eller på länsbornas besked i folkomröstningen. Signalen var allt annat än otydlig på den punkten att länsborna står upp för trygg sjukvård i hela länet.

 

Ett annat politiskt ledarskap är möjligt som innebär att beslut fattas med risk- och konsekvensbeskrivningar och där man faktiskt väljer att lyssna på länets medborgare. Det kanske inte alla gånger går att göra alla nöjda men man ska ha fått möjlighet att få vara delaktig innan ett beslut har fattas. Ett sådant politiskt ledarskap kan bli möjligt blir möjligt efter nästa landstingsval där Moderaterna och Alliansen söker väljarnas förtroende för ett lyssnade politisk ledarskap som innebär att hela länet ska kunna känna att de har trygg, rättvis och jämlik sjukvård.

Inspirerande och givande partistämma

Av , , Bli först att kommentera 3

I går kom jag hem efter fyra dagar på Moderaternas partistämma i Norrköping. Det har varit minst sagt givande, inspirerande och intressanta dagar. Över 200 olika förslag för att utveckla moderaternas politik har diskuteras och debatteras. Förutom det har det givet tillfälle att träffa partivänner från hela Sverige vilket alltid är lika kul. Framtidsförslag för ekonomi, jobb, sysselsättning, hälsosamma Sverige, EU, utrikespolitik, skola, brottsbekämpning, klimat och hållbarhet mejlades fram under dagarna. Alla förslag finns att läsa på moderaternas hemsida. Jag vill även passa på att varmt rekommendera Fredriks avslutningsanförande som var oerhört energigivande och inspirerande. Kolla in det här.

Det hälsosamma Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår på Moderaternas partistämma antogs en ny politik för det hälsosamma Sverige. Många människor i Sverige begränsas i dag av ohälsa. Det är utan tvivel ett samhällsproblem att så många tvingas till ett socialt och ekonomiskt utanförskap på grund av ohälsa. Hälsan är individuell men samtidigt är människors ohälsa en utmaning för samhället. Den egna hälsan är ett personligt ansvar men det är också viktigt att se att det finns människor som av olika anledningar och under kortare eller längre perioder inte klarar av att bära det ansvaret själv. Då kan politiken stödja, fånga upp och underlätta ett hälsosamt liv något som utvecklas i den proposition som antogs igår. Förslag som gör Sverige till en mer hälsosammare nation.

 

Genom att klicka här så kan du se på ett videoklipp på Filippa Reinfeldt, landstingsråd och ordförande för arbetsgruppen Hälsosamma Sverige, som för ett samtal om hur hälsorelaterat utanförskap kan brytas.

SKL och snart partistämma

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är jag nere i Stockholm för att delta på SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg. En av de frågor som vi har uppe för diskussion är resultat från enkätundersökning angående hyrläkare som ska bli spännande att få ta del av den informationen. En annan intressant remiss som ska upp för diskussion och information om patientmaktsutredningen som i grunden handlar om att tydliggöra hälso- och sjuvårdens uppdrag och de krav och förväntningar som medborgare kan ställa på sjukvården.

 

När väl mötet är avslutat blir det avfärd mot Norrköping och moderaternas partistämma vilket ska bli oerhört kul och intressant. På stämman är det över 200 konkreta politiska förslag för att utveckla moderaternas politik.

Bra partiledardebatt med fokus på sjukvård och jobb

Av , , 2 kommentarer 6

I går var det partiledardebatt, en debatt som Fredrik Reinfeldt och hela Alliansen gjorde riktigt bra ifrån sig i. Inte helt oväntat så fick även Fredrik högst betyg för sin insats i de efterföljande undersökningarna som kvällspressen genomförde. Att sjukvården blev det första ämnet i debatt var bra i och med att det förs en allt mer intensiv diskussion kring hur läget är inom svensk sjukvård.

 

Vi har mycket att vara stolta över när det gäller svensk sjukvård som bara blir bättre och bättre. Ett exempel är att tillgängligheten till sjukvård har ökat då vårdköerna minskat tack vare kömiljarden. Trots det finns det mycket kvar att göra för att få den ännu bättre något som återkom i debatten. Precis som Fredrik betonade i debatten så det allra viktigaste för att tillföra resurser till sjukvården är att få fler människor som arbetar och på så sätt ökade skatteintäkter. Antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta i välfärden har ökat sedan 2006. Mellan 2006 och 2012 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer trots den omfattande ekonomiska krisen och en utdragen lågkonjunktur. Tack vare arbetslinje och ansvar för ekonomin har Alliansen kunnat tillföra välfärdens kärna 30 miljarder kronor extra sedan 2006. Trots krisen i vår omvärld. Inom sjukvården har Alliansen på allvar gjort viktiga insatser och trots det finns det mycket kvar att göra.

 

En kul parentes i debatten var Annie Lööfs fråga till Stefan Löven om hur han såg på Socialdemokraternas nedrustning av sjukvården i Västerbotten och om det var ett positivt exempel. Löven valde att inte svara.

 

Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen samlades moderater från hela norrland i för en gemensam konferens i Åre. En av dagarna ägnade landstingsföreträdare från Norrland åt för att vässa argumenten inför nästa års valrörelse. En av de förslag som kom fram i diskussionen var att det krävs ökade satsningar på en ökad patientsäkerhet i form av fler morötter. Därför förslår alla fyra norrlandslän att det görs en satsning på en patientsäkerhetsmiljard samt en hygienmiljard. Läs pressmeddelandet nedanför:

Pressmeddelande 130930: Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Inför en patientsäkerhetsmiljard, samt en hygienmiljard. Det säger moderata landstingspolitiker från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län som i helgen var samlade till en konferens i Åre, i ett gemensamt uttalande.

Vi har nu haft möjlighet att arbeta med kömiljarden ett antal år, som en stimulans att arbeta aktivt med att korta köer och öka tillgängligheten. Nu är det hög tid att gå vidare med förslag för att förbättra sjukvården ytterligare.

Bakgrunden till uttalandet ligger i det faktum att varje dygn en patient vistas på sjukhus är kostnaden i genomsnitt mellan 7000-10000 kronor. För varje vårddygn vi kan undvika pga vårdskador, får vi resurser över till annat och vårdpersonal kan jobba med att emot nya patienter.

Den vanligaste skadan är en vårdrelaterad infektion, enligt en studie från SKL. Vanligaste smittvägen är via personalens händer. När det gäller hygien så har nya riktlinjer för städning i vården tagits fram. Vårdsalar ska städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen.
Att städning på sjukhus är viktigt och fungerar i praktiken visar till exempel den satsning som skedde vid Sundsvalls sjukhus i samband med ett VRE utbrott för ett antal år sedan. Sjukhuset fick bukt på smittspridningen.

Genom att införa en hygien- och patientsäkerhetsmiljard får vi ytterligare stimulansmedel vilket kommer att hjälpa oss att prioritera upp frågor rörande hygien- och patientsäkerhetsarbete. Kömiljarden har visat att genom morötter så lyckas vi nå effektiva resultat. Nu är det dags att gå vidare med ytterligare viktiga och angelägna reformer för att förbättra sjukvården ytterligare menar moderaterna i de fyra nordligaste länen.

Mycket allvarlig situation för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags meddelade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) att de skulle stänga ner sin verksamhet under en månad. Stängningen beror på omfattande arbetsmiljöproblem, problem med lokaler, bemanning och organisation. Situationen beskrivs som en ohållbar situation för patienter, anhöriga och personal.

Tyvärr så kommer inte beslutet som särskilt överraskande. Verksamheten har haft problem under lång tid och särskilt med bristande tillgänglighet. Faktum är att tillgängligheten är sämst i landet. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

Från Moderaterna och Alliansen vill vi se andra lösningar i form av att införa ett vårdval. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. För som det fungerar nu är inte okej för länets unga med psykisk ohälsa!

Underlätta för patienter att söka vård

Av , , 2 kommentarer 4

Igår skrev jag tillsammans med den moderata Europaparlamentariker Christofer Fjellner på VK-debatt om att det måste bli lättare för patienter att söka vård på andra ställen än sitt eget landsting. Läs hela artikeln här nedan.

 

Underlätta för patienter att söka vård

För två år sedan röstade Europaparlamentet igenom det nya patientrörlighetsdirektivet, som ger den som är sjuk rätt att söka vård i hela EU. Direktivet överförs nu till svensk lagstiftning och från och med den 1 oktober i år kommer patienter ha rätt till samma vård i andra EU-länder utan att behöva betala för vården själva.

Patientrörlighetsdirektivet är ett av de viktigaste principiella beslut som EU fattat de senaste åren. Vi har fri rörlighet för varor och tjänster inom EU och den fria rörligheten måste gälla även för den som är sjuk. De flesta kommer antagligen att föredra att få vård på orten de bor men för vissa patienter kan möjligheten att söka vård i hela EU vara direkt livsavgörande.

Många landsting kommer dock att fortsätta begränsa patienternas möjlighet att söka vård i andra delar av Sverige. Det finns en risk att det blir lättare för patienter från Västerbotten att söka vård i Spanien än i Stockholm. Vårdval Europa men inte Vårdval Sverige – det skulle vara olyckligt. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att den som är sjuk ska ha samma rätt att söka vård i hela Sverige som den kommer att ha i resten av Europa.

Beslutet att ge den som är sjuk rätt att söka vård i hela EU motarbetades från start av Socialdemokraterna. Margot Wallström bromsade förslaget under sin tid som kommissionär och i Europaparlamentet krävde Socialdemokraterna att Sverige ensidigt skulle få införa begränsningar av möjligheten att söka vård i andra EU-länder, genom så kallat förhandsbesked. Det hade inneburit att den som är sjuk skulle vara tvungen att fråga om lov innan den söker vård utanför landstinget, och landstinget skulle behöva godkänna behandlingen.

Vi förutsätter att regeringen och riksdagen, när direktivet nu ska överföras till svensk lagstiftning, vidtar ytterligare åtgärder för att underlätta den fria rörligheten och valfriheten för patienter. Dessutom förutsätter vi att Socialdemokraterna i Västerbotten inte kommer att försöka hindra patienter från att söka vård i andra EU-länder på samma sätt som de idag begränsar patienternas möjlighet att söka vård utanför Västerbotten. När patienter i Västerbotten nu får möjlighet att söka vård i hela Europa förutsätter vi att Socialdemokraterna omprövar sitt tidigare motstånd mot att den som är sjuk söker vård i andra delar av Sverige. Det är det enda rimliga.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Kaiser Permanente

Av , , Bli först att kommentera 3

I går var jag på bland annat ett mycket intressant frukostseminarium som Dagens samhälle och Telia bjöd in till. De hade lyckats få Bernard Tyson VD på Kaiser Permanente att komma och berätta om deras framgångssaga. Kaiser är USA:s tredje största vårdkedja. Företaget är lika stort som alla svenska landsting tillsammans. De har drygt 9 miljoner patienter och drivs non-profit. Kaiser Permanente är den mest prisade vårdkedjan i USA. Föreläsningen var mycket inspirerande om hur de lyckats så väl i USA och lyfts fram av president Obama som ett framgångsexempel som hans sjukvårdsreform ska bygga på.

Senare igår kväll lyckades jag få en kort pratstund med Bernard på Dagens samhälles mingel där vi han prata mer om hur man lyckats med att få ihop ett IT-system för hela vårdföretaget. I Sverige har vi till exempel fem olika journalsystem och ett hundratal andra system för andra delar av sjukvården. Sammantaget något som inte alls fungerar särskilt väl i Sverige. Här har vi mycket att lära oss mer av.

Idag är det Moderaternas dag här på politikerveckan så Moderaterna har ett antal intressanta seminarier om bland annat hur vi kan skapa fler jobb. Senare ikväll ska statsminister Fredrik Reinfeldt prata vilket kommer att bli väldigt intressant.