Etikett: Norrland

Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen samlades moderater från hela norrland i för en gemensam konferens i Åre. En av dagarna ägnade landstingsföreträdare från Norrland åt för att vässa argumenten inför nästa års valrörelse. En av de förslag som kom fram i diskussionen var att det krävs ökade satsningar på en ökad patientsäkerhet i form av fler morötter. Därför förslår alla fyra norrlandslän att det görs en satsning på en patientsäkerhetsmiljard samt en hygienmiljard. Läs pressmeddelandet nedanför:

Pressmeddelande 130930: Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Inför en patientsäkerhetsmiljard, samt en hygienmiljard. Det säger moderata landstingspolitiker från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län som i helgen var samlade till en konferens i Åre, i ett gemensamt uttalande.

Vi har nu haft möjlighet att arbeta med kömiljarden ett antal år, som en stimulans att arbeta aktivt med att korta köer och öka tillgängligheten. Nu är det hög tid att gå vidare med förslag för att förbättra sjukvården ytterligare.

Bakgrunden till uttalandet ligger i det faktum att varje dygn en patient vistas på sjukhus är kostnaden i genomsnitt mellan 7000-10000 kronor. För varje vårddygn vi kan undvika pga vårdskador, får vi resurser över till annat och vårdpersonal kan jobba med att emot nya patienter.

Den vanligaste skadan är en vårdrelaterad infektion, enligt en studie från SKL. Vanligaste smittvägen är via personalens händer. När det gäller hygien så har nya riktlinjer för städning i vården tagits fram. Vårdsalar ska städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen.
Att städning på sjukhus är viktigt och fungerar i praktiken visar till exempel den satsning som skedde vid Sundsvalls sjukhus i samband med ett VRE utbrott för ett antal år sedan. Sjukhuset fick bukt på smittspridningen.

Genom att införa en hygien- och patientsäkerhetsmiljard får vi ytterligare stimulansmedel vilket kommer att hjälpa oss att prioritera upp frågor rörande hygien- och patientsäkerhetsarbete. Kömiljarden har visat att genom morötter så lyckas vi nå effektiva resultat. Nu är det dags att gå vidare med ytterligare viktiga och angelägna reformer för att förbättra sjukvården ytterligare menar moderaterna i de fyra nordligaste länen.

Situationen på IVA allt mer besvärande

Av , , 2 kommentarer 6

Den senaste tiden har det varit mycket skriverier i media om personalsituationen på Norrlands universitetssjukhus Operationscentrum. Inom Operationscentrum finns intensivvårdsavdelning (IVA) och stora delar av NUS operationsverksamhet. Det har rapporterats om massuppsägningar som bottnat i att sjuksköterskor inte trivs på arbetsplatsen, dåligt betalt för det extra ansvaret det innebär att jobba där i kombination av ett väldigt högt arbetstempo. Det är inte heller bara på sjuksköterskesidan som det varit och finns problem utan även med bemanning av narkosläkare som har varit ett återkommande problem.
 
Jag har själv vid ett flertal tillfällen varit såväl och pryat på IVA och operationsavdelning, med sjuksköterskor och läkare, dessutom har jag vid flera tillfällen besökt och pratat med chefer och ledningen. Jag vill framhålla att allt inte alls är lika dystert som det framhålls i tidningarna. Mycket som sker är väldigt bra och det finns många som verkligen gillar och trivs på sin arbetsplats. Inte för att den andra bilden är mindre felaktig, det som speglas i media är lika mycket sann. Det som främst sjuksköterskepersonal berättar för mig är just det som står i tidningarna om extremt högt arbetstempo och känslan att inte orka med. Något som inte är något nytt nu utan som pågått under en längre tid. När jag hör på de berättelserna kan jag verkligen förstå att då man känner så leder det till att man väljer att byta arbetsplats.
 
Det är inte min roll som förtroendevald politiker att komma med pekpinnar om hur arbetet ska vara eller inte vara på en arbetsplats. Det är en ledningsfråga och något för berörd arbetsplats. Som politiker skapar vi förutsättningar främst i form av ekonomi och långsiktig personalpolitik med karriärvägar och även attraktiv löneutveckling som uppmuntrar till specialistutbildning. Det är här som jag ser den stora bristen i det Socialdemokratiska styret. Under ett flertal mandatperioder har man inte lyckats göra de nödvändiga prioriteringarna som kunde ha skapat bättre ekonomiska förutsättningar och en personalpolitik som gjort att personal vill stanna i högre utsträckning inom Västerbottens läns landsting men även vidareutbilda sig. Då jag ser hur det fungerar på IVA känner jag att det att det i mångt och mycket är ett symptom av den S-politik som rått de senaste 12 åren. Om inte den negativa utvecklingen snart bryts börjar situationen bli riktigt bekymmersam inte bara för Operationscentrum utan även för hela NUS och regionsjukvården i Norrland!

Operera mera – för fortsatt hög kvalitet

Av , , Bli först att kommentera 4


 

Vid Norrlands universitetssjukhus bedrivs både specialistsjukvård och högspecialiserad vård. Den högspecialiserade vården vid NUS har i dagsläget ett begränsat patientunderlag som utgör en bas för fortsatt utveckling och specialisering inom såväl sjukvård som forskning. Det finns möjligheter för landstinget i Västerbotten att öka sitt patientunderlag genom att börja sälja vård till patienter utomlands.

Alliansen anser att landsting borde börja sälja högspecialiserad sjukvård på en växande marknad av medicinska tjänster utanför Sveriges gränser. Export av högspecialiserad vård skulle stärka det varumärke som Norrlands universitetssjukhus redan har som regionsjukhus. En god kvalitet är en grundförutsättning för att kunna bedriva avancerad och högspecialiserad sjukvård.

För att kunna säkerställa en hög kvalitet inom sjukvården behövs en större kritisk massa. Kirurger och specialister behöver helt enkelt tillräckligt många patienter att behandla och operera för att upprätthålla sin specialistkompetens. Rent praktiskt kan detta ske genom att landstinget skapar ett bolag inom den egna verksamheten som har till uppgift att bemöta och administrera utländska patienter. Den kartläggning och omvärldsanalys som landstinget låtit göra under 2011 är ett mycket bra underlag i det fortsatta arbetet. Underlaget visar även att detta kan ske utan att det sker några undanträngningseffekter av regionens patienter.

Huvudsyftet med att sälja högspecialiserad sjukvård är att skapa ett mervärde för sjukvården och patienterna som bor i regionen men även att bidra till ökade intäkter. Mot bakgrund av att befolkningsunderlaget minskar och andelen äldre blir allt större samtidigt som sjukvården blir alltmer kostsam är det helt nödvändigt att planera för framtidens sjukvård i Västerbotten.

Nicklas Sandström, oppositionsråd för Moderaterna
Marianne Normark, gruppledare för Folkpartiet
Olle Edblom, gruppledare för Centerpartiet
Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristdemokraterna
 

(Denna artikel var publicerad som insändare i fredagens Folkbladet)

 

Viktigt att inte stressa fram en ny regionbildning

Av , , 2 kommentarer 4

I går kom ett nytt utspel från Socialdemokraterna i Västerbotten, Norrbotten, Örnsköldsvik och Sollefteå om att de nu vill jobba för att bygga en region tillsammans. Jag kan inte tolka det som ett första förhandlingssteg till en bildande av en fyrlänsregion. Konsekvenserna av en sådan ny regionbildning blir att en ny region nedanför Västerbotten med Jämtland och halva Västernorrland kommer att bli för liten och inte på något sätt uppfylla ansvarskommitténs kriterier om ett hållbart befolkningsunderlag.
 
Det har varit rörigt i regiondebatt nu på sistone och det lär så fortsättningsvis förbli. Tycker att det är rimligt att faktiskt fundera några varv till på frågan om: vad är syftet med en ny region och vad är det man vill uppnå? För efter en sådan analys är det enda rimliga för det bästa för regionsjukvården i Norrland att tillskapa en fyrlänsregion. Att bilda något annat riskerar bara bli en halvmesyr som kostar pengar samt tid och kraft från att fortsätta att utveckla sjukvården. Till dess att tankearbetet har skett grundligt är det ingen vits att stressa fram okloka beslut med en ny regionbildning.
 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,