Etikett: NUS

Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 150319: Vill (S) ha fler utbildningsplatser för läkare vid Umeå universitet?

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kräver nu besked från Peter Olofsson (S) om vad han anser om behovet av fler utbildningsplatser för läkare i Norra regionen. Detta med bakgrund att ansvarig socialdemokratisk minister förkunnat att en utökning av utbildningsplatser för läkare inte är aktuellt. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

I Norra regionen råder det stor brist på läkare vilket resulterar i långa vårdköer. På den decentraliserade läkarutbildningen i Norra Sverige finns det god kapacitet samt en mycket stor vilja att ta emot fler studenter. Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingets regionförbund beslutades det om en gemensam skrivelse från de fyra landstingen i norr om en gemensam vilja att få fler utbildningsplatser till norra regionen.

 

Sandström (M) vill nu veta om de styrande Socialdemokraterna i Västerbotten delar uppfattningen om behovet av fler utbildningsplatser till länet och om landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) är beredd att politiskt påverka ansvarig minister om behovet av fler utbildningsplatser till norra regionen.

Interpellationen i sin helhet

 

Fler läkarutbildningsplatser till Umeå universitet?

 

Läkarbristen i Sverige och Norra regionen är alarmerande och behovet av rekrytering av nya specialistläkare är omfattande, inte minst inom allmänmedicin, patologi, radiologi samt psykiatri.

 

Vid senaste sammanträdet med Norrlandstingens regionförbund beslutade en enig styrelse att gå in med en gemensam skrivelse om att få en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet.

 

I läkartidningen nr 7 2015 finns det en intervju med ministern för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S). I den intervjun förkunnar hon att det inte är aktuellt att bygga ut läkarutbildningen. Detta med bakgrund att Alliansregeringen byggde ut läkarutbildningen med 600 årsplatser.

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1. Anser du att det finns en läkarbrist i Sverige och Norra regionen?

2. Anser du att det behövs utbildas fler läkare i Sverige?

3. Vill du att antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet utökas?

4. Delar du ministern för högre utbildning och forsknings Helene Hellmark Knutsson (S). Uppfattning att antalet läkarutbildningsplatser är tillräckligt?

5. Om inte är du beredd att uppvakta henne för framföra Norra regionens önskemål om en utökning av antalet platser vid läkarutbildningen vid Umeå universitet?

 

 

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Världsledande hjärtsjukvård

Av , , Bli först att kommentera 1

Nyligen var jag på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus och auskulterade med narkosläkaren Micke. På Hjärtcentrum finns samlat kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, arytmienhet, thoraxradiologi, vårdavdelningar och mottagning. De utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl från hela den norra regionen. Nyligen så utsågs även NUS och bland annat Hjärtcentrum som Sveriges bästa universitetssjukhus och därmed så den sjukvård som bedrivs där även världsledande.

 

På mitt besök så fick bland annat ta del och se avancerad hjärtkirurgi något som var otroligt intressant och spännande. Det blev ett väldigt bra besök och ett stort tack till Micke som visade mig runt.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Sjukvård i världsklass idag och imorgon

Av , , Bli först att kommentera 2

Norrlands universitetssjukhus blev i år rankad som det bästa universitetssjukhuset i Sverige utifrån den höga medicinska kvalitén som erbjuds. Lasaretten i Skellefteå och Lycksele får mycket goda betyg när det gäller medicinisk kvalité. De goda placeringarna bygger på de mycket goda insatser all personal gör varje dag. Nya Moderaterna är mycket stolta över våra tre akutsjukhus.

Svensk hälso- och sjukvård är i ständig utveckling. Forskning och utveckling ger förutsättningar för nya behandlingsformer och läkemedel med förbättrade resultat som följd. Denna ständiga förbättringsprocess ställer krav på förändringar i hur vården organiseras och utförs. Vården ska ges på rätt nivå. Det gör att framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Tillgången till primärvård i hela länet måste förbättras. En förstärkning av primärvården innebär att resurser måste omfördelas inom hälso- och sjukvården så att primärvården kan axla ett större ansvar.

Tre skattefinansierade akutsjukhus i länet är en självklarhet för oss moderater. Sjukvården måste bli bättre på att samverka inom våra tre sjukhus vilket skapar förutsättningar för att specialisera sig. Det kan innebära att du som patient ibland måste åka till en annan del av länet för att få din operation eller behandling.

Samarbetet med Umeå universitet och länets näringsliv är bra men kan utvecklas. Vi kan komma mycket längre med att stärka forskning och nya innovationer inom sjukvården.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ytterligare vårdplatsneddragningar

Av , , 2 kommentarer 5

I gårdagens lokala nyhetssändning i TV4 kommenterar jag det faktum att många vårdplatser fortfarande är stängda sedan i somras på grund av personalbrist. Hela klippet finns här. Det är oerhört bekymmersamt att det fortfarande finns vårdplatser som inte kunnat öppna upp sedan i somras. Landstinget måste jobba mer intensivt på att bli en mer attraktiv arbetsgivare, skapa rimligare arbetssituation och arbetsbelastning för personalen, skapa fler karriärvägar för personalen och bli bättre på att lyssna på personalen. Det är ingen lätt uppgift men det går att få det bättre än vad det är idag.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Är NUS fortfarande sommarstängt?

Av , , 1 kommentar 4

Pressmeddelande 140205: Är NUS fortfarande sommarstängt?

Inför sommaren 2013 stängdes som planerat ett antal vårdavdelningar inför semesterledigheterna. Trots att det är februari har vissa vårdplatser inte öppnat upp ännu vilket har fått moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M) att reagera. Han vill ha svar från ansvarig politiker Peter Olofsson (S) om hur många vårdplatser som fortfarande är stängda efter sommaruppehållet och vilka planer som är vidtagna för att kunna öppna upp alla vårdplatser.

–    Sandström säger i en kommentar att det känns märkligt att det nu är februari så har NUS fortfarande till viss del sommarstängt.

Hela interpellationen

Har NUS fortfarande sommarstängt?

Inför sommaren 2013 stängdes som planerat ett antal vårdavdelningar inför semesterledigheterna. På många håll var sommaren tuff och delar av personalen fick förskjuta sina semestrar till tidig höst för att verksamheten skulle klara av sina behov. Något som gjorde att uppstarten efter sommaren fördröjdes ytterligare.

Nu har landstinget gått in i februari 2014 och fortfarande verkar inte alla vårdplatser kunna öppna upp igen efter semesterstängningen. Framförallt handlar det om för få sjuksköterskor för att kunna bemanna upp vårdavdelningarnas vårdplatser. Andra skäl kan även vara att av ekonomiska anledningar inte öppna upp vårdplatserna för att klara budget.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1.    Har NUS fortfarande ”sommarstängt”?

2.    Hur många vårdplatser har per den 4 februari 2014 inte öppnat upp efter semesterstängningen förra året?

3.    Vilka åtgärder planerar du att vidta för att kunna öppna upp alla vårdplatser?

1 kommentar
Etiketter:

NUS är Sveriges bästa universitetssjukhus!

Av , , 3 kommentarer 3

Enligt Dagens medicins sammanvägning av medicinska resultat så intar NUS första plats som Sveriges bästa universitetssjukhus. Oerhört glädjande! Personalen ska verkligen ha all eloge för sitt arbete som lett fram till denna framgång.

 

I fem av de tolv medicinska specialiteter som räknas är Nus bäst. Det gäller hjärtsjukvård, strokevård, ortopedi, ljumskbråck och infektioner i neonatalvård. Nus är bäst också när patienterna säger sitt i patientenkäter. Något som även lyfts fram som ett framgångsrecept från Dagens medicin är den goda lagandan som finns, rivna revirmurar och idogt kvalitetsarbete. Idag så kommer Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius att dela ut priset till landstingsdirektör Anders Sylvan.

 

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Intensivvårdstransport med flygplan

Av , , Bli först att kommentera 3

Under december månad följde jag med flygläkarjouren på NUS med en intensivvårdstransport av en patient från Umeå till Sunderbyn i Luleå. Patienten transporterades med ett av SAA (Scandinavian AirAmbulance) flygplan. Transporten gick som väntat väldigt bra.

 

Totalt i Sverige sker ca 300 patienter i månaden varav ca 40 är intensivvårdsuppdrag och ca 15 kuvösuppdrag. Vid IVA-uppdrag används en speciell bår. Många av dessa transporter äger rum i Norrland mellan sjukhusen och främst till och från hemsjukhuset och NUS. Det är främst IVA-transporterna som använder sig av flygläkarjouren i de flesta andra transporter så sker det med en specialistutbildad IVA-sjuksköterska.

 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade för en mycket givande eftermiddag och kväll!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Världsledande hjärnkirurgi

Av , , 1 kommentar 6

I veckan har jag gjort totalt fem verksamhetsbesök på Norrlands universitetssjukhus. Jag återkommer framöver med rapporter från dessa. Ett av dessa verksamhetsbesök var på neurokirurgen där jag var med under en operation. En upplevelse vilket är svårt att i ord beskriva. Jag fick se på då en mycket duktig kirurg opererar inuti en hjärna(!). Att dessutom kunna se skillnad på frisk och sjuk vävnad var otroligt fascinerande.

 

De stora operativa behandlingar som genomförs på neurokirurgen är: epilepsi, tumörer, intrakraniella blödningar, hydrocefalus (vattenskalle), trauma mot hjärna och ryggmärg, ryggmärgsbråck samt torticollis och funktionell stereotaktisk kirurgi. Kliniken har även ett regionuppdrag i Norrland för patienter som inte går att operera på regionens övriga sjukhus.

 

Jag fick en minst sagt ofrånglömlig dag och skulle vilja rikta ett stort tack till Richard som guidade mig runt under dagen.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 5

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är i många hänseenden världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda. Men många upplever ändå att det är mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att finansiera en vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. Sedan alliansen började styra landet har regeringen satsat runt 30 miljarder kronor på välfärdens kärna samtidigt som låg- och medelinkomsttagare fått mer kvar av lönen efter skatt. Denna ansvarsfulla ekonomiska politik betyder för Västerbottens läns landsting att de samlade skatteintäkterna ökat med 21,3 procent och statsbidragen med 15,2 procent under perioden 2006-2013. Totalt handlar det om 1088 miljoner kronor i ökade resurstillskott.

Årsprognosen för Hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar ett underskott på 91 miljoner. Ett annat bevis är misslyckandet med besparingar inom ramen för Projekt balans. Besparingar som orsakade att landstinget var det första landstinget någonsin att genomföra en folkomröstning om länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. En folkomröstning där Socialdemokraterna och Miljöpartiet led ett rejält nederlag där man dessutom deklarerat att man inte kommer att kommer att ta hänsyn till valutslaget. För oss i alliansen är det viktigt att vi återställer både akutplatser och neddragning av ambulanserna i länet.

Sjukvården har fortsatta problem med tillgängligheten och med allt längre vårdköer. Vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin är sämst i Sverige. Andra problem är personalrekrytering inför framtiden med allt för få AT/ST-platser, ökade kostnader för stafettläkare och stora problem med att hitta långsiktiga lösningar för vakanserna inom primärvården.

Landstinget måste därför få en ny politisk ledning som sätter fokus på sitt huvuduppdrag, den direkta sjukvården. Minska vårdskador men framför allt en förändring i hur vården hänger ihop och arbeta mer strukturerat för att få vårdkedjor att fungera bättre. Sätta fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är mycket viktigt för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt förbättras. Tillgängligheten måste bli bättre. Samarbetet och samverkan med kommunerna måste förbättras. Antalet kvarliggande, färdigbehandlade patienter måste minska.

Det behövs också en mer öppen organisation där all personal känner delaktighet. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik och dessutom skulle detta underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete.

Inom alliansen har vi i nuläge olika syn på skattefrågan för att finansiera vården men vi har en gemensam politik för att adressera de utmaningar sjukvården står inför. I de gemensamma förslag som Alliansen har tar vi ansvar för att sjukvården ska bli rättvis, trygg och jämlik i hela länet. De politiska misslyckandena från den politiska S-majoriteten under de senaste 20 åren och de många politiska utmaningarna visar att det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård. En gemensam allianspolitik som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi det mandatet och att ta över styret av landstinget efter nästa val.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

  • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
  • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
  • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
  • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
  • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
  • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
  • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.