Etikett: operation

Besök på operationscentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I veckan har jag varit på besök på nya operationscentrum. I höstas beslutades det att dela tidigare operationscentrum i två delar, ena med operationsverksamheterna och den andra med uppvakningsvård samt intensivvård. Det är ingen hemlighet att det varit rätt turbulent och en medial diskussion kring hur verksamheten har fungerat. Min känsla efter mitt besök är att det har börjat vända till det bättre nu vilket förstås är mycket glädjande. Operation med uppvakning är ett viktigt nav för hela sjukhuset.
 
Senaste tiden har operationscentrum tillsammans med den ortopediska vården jobbat med Lean i sitt ständiga förbättringsarbete. Ett arbete som resulterat i att effektivitet i hur mycket som hinns med ökat med 12 procent i en av de operationssalarna jag besökte och personal känner trots det att de fått en bättre arbetsmiljö. Det kan vara så enkla saker som att bestämma att en dag så görs endast vänsteraxlar vilket gör att förberedelserna minskar dramatiskt mellan de olika ingreppen och därmed stressen.
 
Vill avsluta med att rikta ett stort tack till personalen på 14-salen!

Kömiljarden kortar vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagarna blev det klart vilka landsting som får ta del av kömiljarden och hur mycket pengar det blir för de olika kriterierna.
 
Kriterierna för att få del av kömiljarden slås fast i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För att få del av pengarna måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna har fått vård inom de tidsramar som har angivits i överenskommelsen. För 2012 gäller att landstingen ska ha klarat att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Om landstingen klarar att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.
 
Under det gångna året klarade 20 av 21 landsting att uppfylla något av kriterierna. Det finns dock variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna.
 
För Västerbottens läns landstings del är resultatet allt annat än bra. Västerbotten hamnar bland de sämsta landstingen och i synnerhet då det gäller operation/åtgärd. Under 2012 klarar Västerbotten för den operation/åtgärd endast en enda månad. Det betyder i praktiken att länets medborgare måste vänta betydligt längre att få vård i jämförelse med andra. När det gäller för hela 2012 redovisar landstinget ett tapp på 15 miljoner mot budget för att inte ha klarat av att ta del av regeringens kömiljardspengar. Något som är allt annat än bra!
 
Jag tycker kömiljarden är en väldigt viktig stimulans för landstinget att flyttar fokus på tillgänglighet till vården. Det är inte rimligt att behöva vänta månader på att få vård.

Ny effektiv sterilcentral på NUS

Av , , Bli först att kommentera 3

 
Förra veckan invigdes på Norrlands universitetssjukhus (NUS) landets modernaste sterilcentral. Efter 18 månader ombyggnad där de trots pågående renovering lyckats klara av att tillgodose operationsrummen med rena instrument.
 
I och med den nya ombyggnaden stängs den gamla lösningen med ångsystemet ned. En lösning som gör att mängder av energi kan sparas. Lokalerna får även nya tekniska lösningar, ny ventilation och slussar och mycket mer som är nytt och med bra lösningar.
 
Jag har vid två tillfällen besök sterilcentralen vid ombyggnaden och det känns jättekul att det nu är färdigt och att NUS har Sveriges modernaste lösning.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kirurgcentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag gjorde jag ett studiebesök på kirurgcentrum för att se och lära mig mer om deras verksamhet. De har avdelningar i både öppen- och slutenvården. 65-75 procent av den vård som utförs där är akutvård. Resten är planerad vård som till exempel kärl- och urologikirurgi.
 
Fick under mitt besök möjlighet att se några av de operationssalar som det pågick full verksamhet i. Kan inte annat än fascineras över hur mycket som det går att operera för att rädda och förlänga liv. Varje dag utförs stordåd i vården.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Rökfri innan operation

Av , , 1 kommentar 2

 
På länets sjukhus kan man mötas av information om ”En rökfri operation”. För vissa kanske det kan väcka anstöt men faktum är att enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 4–8 veckor före en operation och 6 veckor efter en operation för att kraftigt minska risken för komplikationer eller läkningsproblem. Om nu en patient vill börja återuppta sitt rökande står det personen fritt men det bästa för den enskilde och samhället vore förstås att rökuppehållet blev permanent.

1 kommentar
Etiketter: ,