Etikett: operationscentrum

Alliansbesök på operationscentrum och hjärtcentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

Förra veckan besökte jag tillsammans med mina gruppledarkollegor i Alliansen operationscentrum och hjärtcentrum. Samtalen kom mycket att handla om hur verksamheten fungerar idag och vilka utmaningar som finns framöver. Några av alla de samtalsämnen som kom upp var vidareutbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor, vårdplatssituationen i allmänhet och på IVA, hjärtcentrums nyrenovering av lokalerna och planerade kapacitetsökning för ablationsbehandling.

Likt alla andra delar av sjukvården är båda verksamheterna helt beroende på att vårdkedjan hänger ihop för patienten. Om det till exempel krånglar på ett ställe får det följdverkningar för någon annan verksamhet. Till exempel om ortopeden har slut vårdplatser blir det problem för operationscentrum att operera ortopedpatienter då de inte har någon sängplats att komma till. Därför är det så viktigt att se vården som en sammanhängande kedja av vårdtillfällen. En kedja som den enskilde patienten inte ska behöva tänka på. Patientens behov ska alltid vara i centrum.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Besök på operationscentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I veckan har jag varit på besök på nya operationscentrum. I höstas beslutades det att dela tidigare operationscentrum i två delar, ena med operationsverksamheterna och den andra med uppvakningsvård samt intensivvård. Det är ingen hemlighet att det varit rätt turbulent och en medial diskussion kring hur verksamheten har fungerat. Min känsla efter mitt besök är att det har börjat vända till det bättre nu vilket förstås är mycket glädjande. Operation med uppvakning är ett viktigt nav för hela sjukhuset.
 
Senaste tiden har operationscentrum tillsammans med den ortopediska vården jobbat med Lean i sitt ständiga förbättringsarbete. Ett arbete som resulterat i att effektivitet i hur mycket som hinns med ökat med 12 procent i en av de operationssalarna jag besökte och personal känner trots det att de fått en bättre arbetsmiljö. Det kan vara så enkla saker som att bestämma att en dag så görs endast vänsteraxlar vilket gör att förberedelserna minskar dramatiskt mellan de olika ingreppen och därmed stressen.
 
Vill avsluta med att rikta ett stort tack till personalen på 14-salen!

Situationen på IVA allt mer besvärande

Av , , 2 kommentarer 6

Den senaste tiden har det varit mycket skriverier i media om personalsituationen på Norrlands universitetssjukhus Operationscentrum. Inom Operationscentrum finns intensivvårdsavdelning (IVA) och stora delar av NUS operationsverksamhet. Det har rapporterats om massuppsägningar som bottnat i att sjuksköterskor inte trivs på arbetsplatsen, dåligt betalt för det extra ansvaret det innebär att jobba där i kombination av ett väldigt högt arbetstempo. Det är inte heller bara på sjuksköterskesidan som det varit och finns problem utan även med bemanning av narkosläkare som har varit ett återkommande problem.
 
Jag har själv vid ett flertal tillfällen varit såväl och pryat på IVA och operationsavdelning, med sjuksköterskor och läkare, dessutom har jag vid flera tillfällen besökt och pratat med chefer och ledningen. Jag vill framhålla att allt inte alls är lika dystert som det framhålls i tidningarna. Mycket som sker är väldigt bra och det finns många som verkligen gillar och trivs på sin arbetsplats. Inte för att den andra bilden är mindre felaktig, det som speglas i media är lika mycket sann. Det som främst sjuksköterskepersonal berättar för mig är just det som står i tidningarna om extremt högt arbetstempo och känslan att inte orka med. Något som inte är något nytt nu utan som pågått under en längre tid. När jag hör på de berättelserna kan jag verkligen förstå att då man känner så leder det till att man väljer att byta arbetsplats.
 
Det är inte min roll som förtroendevald politiker att komma med pekpinnar om hur arbetet ska vara eller inte vara på en arbetsplats. Det är en ledningsfråga och något för berörd arbetsplats. Som politiker skapar vi förutsättningar främst i form av ekonomi och långsiktig personalpolitik med karriärvägar och även attraktiv löneutveckling som uppmuntrar till specialistutbildning. Det är här som jag ser den stora bristen i det Socialdemokratiska styret. Under ett flertal mandatperioder har man inte lyckats göra de nödvändiga prioriteringarna som kunde ha skapat bättre ekonomiska förutsättningar och en personalpolitik som gjort att personal vill stanna i högre utsträckning inom Västerbottens läns landsting men även vidareutbilda sig. Då jag ser hur det fungerar på IVA känner jag att det att det i mångt och mycket är ett symptom av den S-politik som rått de senaste 12 åren. Om inte den negativa utvecklingen snart bryts börjar situationen bli riktigt bekymmersam inte bara för Operationscentrum utan även för hela NUS och regionsjukvården i Norrland!

Operationer på Operationscentrum vid NUS

Av , , Bli först att kommentera 5

I torsdags auskulterade jag på operationscentrum. Fick möjlighet att på riktigt nära håll följa all den fantastiska och livsavgörande verksamhet som sker där. På Operationscentrum finns ett antal operationsrum men till verksamheten finns även sjukhusets intensivvårdsavdelning, smärtbehandling, sterilavdelning med mera. Totalt arbetar runt 470 personer på avdelningarna. En heldag gav enormt mycket intryck av det var väldigt intressant att få se och uppleva allt som sker.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,